Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Maauimalan korjauskustannusten arvio noussut, kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina

21.9.2023 Tiedotteet Kaupunginhallitus Maauimala Talous ja hankinnat

Maauimalan kolme peräkkäistä allasta ilmasta kuvattuna kesäisessä säässä.
Kuva: Markus Rantsi

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 25. syyskuuta maauimalan alustavaa hankesuunnitelmaa sekä maauimalan perusparannuksen kohonnutta kustannusarviota.

Kaupungin investointiohjelmassa on esitetty maauimalan saneeraukseen 3,2 miljoonaa euroa vuosille 2023–2025. Maauimalan hankesuunnitelmaa tehtäessä on käynyt ilmi, että esitetty summa mahdollistaa ainoastaan altaiden pintarakenteiden sekä vaurioituneiden läpivientien ja liittymien korjaukset. Nämä toimet lisäisivät maauimalan rakenteellista elinkaarta kymmenellä vuodella, mutta eivät poistaisi altaiden vuotoriskiä.

Lisäksi altaiden ja alueen esteettömyyden parantaminen sekä muut alueen toiminnallisuuteen, energiatehokkuuteen, saavutettavuuteen ja turvallisuuteen liittyvät parannukset jäisivät toteuttamatta. Nämä kaikki ovat toimenpiteitä, joita kaupunginhallitus edellytti päättäessään maauimalan tarveselvityksestä. Jotta tarveselvitysvaiheessa tunnistetut korjaus- ja parannustarpeet voitaisiin toteuttaa, maauimalan perusparannus maksaisi 5,54–8,64 miljoonaa euroa valittavista toimenpiteistä riippuen. Pienempi budjetti ei kuitenkaan täysin varmista tarveselvityksessä edellytettyjen tavoitteiden toteuttamista.

Päätösehdotuksen mukaan kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen maauimalan alustavan hankesuunnitelman tilanteen ja valmistautuu ehdottamaan valtuustolle, että maauimalan peruskorjaus toteutettaisiin 8,64 miljoonaa euroa maksavan suunnitelman mukaisesti. Samalla kustannusten nousu pitää huomioida vuoden 2024 talousarviota sekä vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaa valmisteltaessa.

Riihimäen maauimala on valmistunut vuonna 1955 ja sitä on peruskorjattu osittain vuosina 1988–1989 ja 2005–2006.

Kaupunginhallituksen esityslistaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.