Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kouluterveyskysely 2023: Valtaosa riihimäkeläisistä lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta parannettavaakin on

12.10.2023 Tiedotteet Opi ja kasvata Hyvinvointi Koulut

Kaksi tyttöä pelaamassa pingistä. Toinen on selin kameraan, toinen on pingispöydän kauemmassa päädyssä lyömässä palloa mailalla kasvokkain kameran suuntaan.
Kuva: Jenniina Nummela

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keväällä toteuttaman kouluterveyskyselyn tulosten mukaan suuri osa riihimäkeläisistä lapsista ja nuorista voi hyvin, on tyytyväisiä elämäänsä ja arkirytmi on kunnossa. Osan hyvinvointia kuormittavat kuitenkin erilaiset tekijät kuten puutteet elintavoissa, ahdistuneisuus tai kiusaaminen.

Riihimäen kaupunki käyttää kyselyn tuloksia pohjana koulujen toiminnan sekä opiskeluhuollon palvelujen kehittämisessä sekä lasten ja nuorten hyvinvointityön suunnittelussa.

Riihimäkeläiset lapset ja nuoret liikkuvat

Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus on kasvanut edellisestä, vuoden 2021 kyselystä, hieman lähes kaikissa ikäryhmissä. Myös raittiiden osuus on lisääntynyt edellisiin vuosiin verrattuna sekä ammattiin opiskelevien että lukiolaisten keskuudessa.

Huolta herättävää on aamiaisen ja koululounaan jättäminen väliin. Reilu kolmannes kaikista oppilaista ilmoitti, että ei syö aamiaista arkiaamuisin ja päivittäisen koululounaan jättää väliin noin puolet yläkouluikäisistä ja toisen asteen opiskelijoista. ​

Arkisin vähintään kahdeksan tuntia nukkuvien osuus on kasvanut hieman vuoden 2021 jälkeen erityisesti ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla.

Sähkösavukkeen eli vapen käyttö ​on lisääntynyt etenkin yläkouluikäisten keskuudessa.

Erityisesti ammatillisessa oppilaitoksessa ja peruskoulun 8.–9. luokilla opiskelevat tytöt kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.

Positiivista kuitenkin on, että elämään tyytyväisten osuus kaikissa ikäryhmissä on yli 60 prosenttia.

Ahdistuneisuus ei ole vähentynyt koronan jälkeen

Edellisessä kouluterveyskyselyssä 2021 havaittu ahdistuksen lisääntyminen 8. ja 9. luokkien oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla ei ole vähentynyt. Noin kolmannes tytöistä perusopetuksen 8. ja 9. luokalla sekä lähes puolet lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta.

Osallisuuden kokemus on erittäin heikko etenkin 8. ja 9. luokan sekä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla tytöillä.

Viikoittaista kiusaamista oli kokenut noin joka kymmenes perusopetuksen oppilaista ja ammattiin opiskelevista, lukiolaisista 1–2 prosenttia.

Häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua kertoo kokeneensa kaikissa ikäryhmissä ​yli 40 prosenttia ​tytöistä.​ Vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten taholta fyysisen ja henkisen väkivallan kokemukset olivat yleisimpiä 8. ja 9. luokkalaisilla.

Kouluterveyskysely kertoo laajasti koululaisten tilanteesta Suomessa ja Riihimäellä

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tekee kyselyn joka toinen vuosi.

Riihimäkeläisten aikuisten hyvinvoinnin tilaa kartoitetaan kyselyllä 20.10. saakka

Riihimäkeläisille aikuisille suunnattu hyvinvointikysely on avoinna 2.–20. lokakuuta. Kyselyn tulokset antavat tietoa aikuisten hyvinvoinnin tilasta sekä mahdollisuuden kehittää, parantaa ja luoda asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksiä. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan Riihimäki-tuotekassi. Kyselyyn voi vastata kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt riihimäkeläinen. Siirry hyvinvointikyselyyn.

Yhteystiedot