Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunki esittelee ajankohtaisia kaavoitushankkeita Riksulassa 26.4.2023

17.4.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Vaikuta ja tutustu Asemanseutu Jokikylä Kaavoitus Strategia Vantaanjoki

Riihimäen kaupungin kaavoituskatsauksessa ohjelmoidaan lähes parinkymmenen asemakaavakohteen suunnittelua vuoden 2023 aikana. Joukossa on asumisen ja liikerakentamisen kaavoitushankkeita muun muassa Asemanpuistossa ja keskustan alueella. Uutta pientaloasumista on suunnitteilla Kokon sekä Herajoen keskustan alueille ja lisäksi edistetään elinkeinoalueiden suunnittelua hyvien liikenneyhteyksien varsilla.

Kaavoituspäällikkö Niina Matkala esittelee tulevien vuosien kaavoituksen suunnittelukohteita Riksulassa (Eteläinen Asemakatu 2) keskiviikkona 26.4.2023 klo 17.30–19. Tilaisuudessa on paikalla myös teknisen toimialueen edustusta, joilta voit halutessasi kysyä ajankohtaisista katu- ja puistorakentamisen hankkeista.

Vartin kaupunki myös tulevaisuudessa

Tulevien vuosien asemakaavahankkeet ja yleissuunnitelmat painottuvat täydentämään olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Riihimäkeä kehitetään harkitusti täydentäen ihmisen mittakaavaisena suurena pikkukaupunkina, jossa palvelut ovat lähellä. Maankäytön kehittämisellä luodaan edellytykset kaupungin väkiluvun kasvulle ja elinkeinoelämän kehittymiselle. Kaavoituksen tavoitteena on tarjota uusia asumisen mahdollisuuksia ja työpaikka-alueita hyvin saavutettavista ja vetovoimaisista sijainneista.

Kaupunki valmistautuu tekemään yhteistyöstä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Kaavoituksen tehtävänä on luoda sille asemakaavallisesti hyvät lähtökohdat. Asuntomessujen pientalokohdetta suunnitellaan Kokon alueelle, jossa on tarkoituksena aloittaa asemakaavan laadinta vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on luoda edellytykset omaleimaiselle, paikoitellen tiiviistikin rakennetulle ja luonnonläheiselle pientalorakentamiselle.

Lisäksi jatketaan Herajoen keskustan alueen asemakaavoitusta. Hyvien liikenneyhteyksien varrelle, osaksi kaupunkirakennetta muodostuu työpaikka-aluetta sekä uusi pientaloasumisen alue. Suunnittelussa huomioidaan ympäristön ominaispiirteet ja vaalitaan paikallisia arvoja.

Vantaanjoki kiemurtelee Asemanpuistossa

Asemanpuiston alueella Jokikylän asemakaavamuutoksen on tarkoitus edetä hyväksymiskäsittelyyn ennen kesää ja alueen rakentaminen aloitetaan joen siirtotöillä syksyllä. Jokikylästä muodostuu korkealaatuinen asuinalue kivenheiton päähän asemasta. Tulevaisuudessa alueen keskellä, puistossa mutkitteleva Vantaanjoki kutsuu riihimäkeläiset viihtymään veden äärelle. Jokikylästä kaavaillaan urbaania kerrostaloasumisen asuntomessukohdetta Kokon pientaloalueen rinnalle.

Keskustassa asuntokanta täydentyy Keskuskatu 5 ja 12 kaavahankkeiden myötä, kun liiketilakäytössä olevien kiinteistöjen käyttötarkoitus laajenee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asuntojen lisääminen keskustassa tukee asukasmäärän kasvua sekä keskustan palvelujen säilymistä ja kehittymistä.

Lasitehtaantien varrella on tavoitteena mahdollistaa Sako Oy:n omistuksessa olevien kiinteistöjen kehittäminen sekä toimintojen laajentaminen siirtämällä Ilveskadun linjausta. Muutoin elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu jatkossakin hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen täydentäen olemassa olevia työpaikka-alueita. Kehittämisen kohteena ovat erityisesti valtatien 3, kantatien 54 ja seututien 130 ympäristöt.

Yleiskaava 2050 valmistelu on käynnissä

Kuluvan vuoden aikana kaavoituksessa valmistellaan yleiskaava 2050 luonnos, joka pyritään saamaan nähtäville vuoden 2023 loppupuolella.  Laadittava yleiskaava 2050 on koko Riihimäen kaupungin kattava, yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka tähtää vuoteen 2050. Alkaneen yleiskaavatyön 2050 tarkoituksena on tarkistaa, päivittää ja syventää vuosien 2013–2017 aikana laadittua yleiskaavaa 2035. Lisäksi tavoitteena on ratkaista yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä vuonna 2017 hyväksymättä jätetyt yleiskaavamerkinnät.

Riihimäellä yleiskaavoitusta tehdään jatkuvan suunnittelun periaatteella eli yleiskaavaa tarkistetaan, päivitetään, täydennetään ja toteutetaan rullaavasti. Jatkuva yleiskaavoitus antaa ajantasaisen kokonaiskuvan kaupungin maankäytön kehityksestä. Se auttaa yksityiskohtaisempien suunnitteluhankkeiden ajoittamisessa ja niihin varautumisessa. Yleiskaava mahdollistaa osaltaan Riihimäen kehittämisen tulevaisuudessa kestävällä tavalla RakasRiksu2035 -strategian mukaisesti.

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 kaavoituskatsauksen 27. helmikuuta 2023. Kaavoituskatsaus julkaistaan vuosittain ja siinä esitellään kaupungin kaavatilannetta; maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia. Kaavoituskatsauksen ja muuta ajankohtaista kaavoitukseen liittyvää löydät kaavoituksen verkkosivuilta.

Lisätiedot