Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja veroprosentit

13.11.2023 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Asioi Hallinto Kaupunginvaltuusto Maauimala Talousarvio

Poika hyppää maauimalan hyppytornista
Kuva: Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 13.11.2023 pitämässään kokouksessa muun muassa tulovero- ja kiinteistöveroprosentit sekä kaupungin vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2024–2026.

Vuoden 2024 veroprosentit kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti. Tuloveroprosentti on jatkossa 7,9 prosenttia ja kiinteistöveroprosentti 1,45 prosenttia. Mikäli kiinteistöverolakiin esitetty muutos tulee voimaan 1.1.2024 alkaen, valtuusto päätti maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1,30 prosenttia.

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen talousarviosta ja -suunnitelmasta kahden äänestyksen jälkeen. Äänestykset koskivat taiteilija-apurahoja ja maauimalan perusparannusta.

  • Kokoomus esitti, että kulttuurin vastuualue ja elinvoimalautakunta voisivat päättää kulttuuritoiminnan avustuksiin tehtävän lisäyksen tarkemmasta jakautumisesta eri avustusten välillä. Vasemmistoliitto esitti, että kulttuuriavustukset palautettaisiin elinvoimalautakunnan esityksen mukaisiksi ja lautakunta päättäisi itsenäisesti avustusten kohdentamisesta. Äänestyksessä kokoomuksen esitys voitti vasemmistoliiton esityksen äänin 23–20 (ei tyhjiä ääniä). Tämän jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti kokoomuksen esityksen. Päätöksen seurauksena apurahoihin käytettävät eurot säilyivät kaupunginhallituksen hyväksymällä tasolla, mutta elinvoiman toimiala voi päättää niiden jakautumisesta kaikkien erilaisten avustusmuotojen kesken.
  • Sosialidemokraatit esitti, että maauimalan peruskorjauksen suunnitteluun varattaisiin ensi vuodelle 150 000 euroa. Lisäksi vuodelle 2025 varattaisiin itse peruskorjaukseen 4,34 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 neljä miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen pohjaesityksessä eurot oli varattu vuosille 2027–2029. Valtuusto hyväksyi hallituksen pohjaesityksen äänin 24–18 (1 tyhjä). Näin ollen maauimalan peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy vuonna 2027.

Riihimäen kaupunkiemon ensi vuoden talousarvioesitys on 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunkiemolla tarkoitetaan kaupunkia ilman vesihuoltoliikelaitosta.

Kaupunki investoi ensi vuonna yhteensä 22,2 miljoonalla eurolla. Merkittävimpiä investointeja ovat uimahallin perusparannus (8,9 miljoonaa euroa), Itäinen koulu päiväkoteineen (4,8 miljoonaa euroa) ja Asemanpuiston kehittäminen (2,1 miljoonaa euroa). Vesihuoltoliikelaitoksen nettoinvestoinnit ovat 5,4 miljoonaa euroa.