Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstön tilaratkaisun ja erämessujen järjestämisvastuun siirron

20.11.2023 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Asioi Asemanseutu Kaupunginhallitus Messut Päätöksenteko Tapahtumat

Kuvituskuva, puheenjohtajan nuija
Kuva: Pixabay

Riihimäen kaupunginhallitus käsitteli maanantain 20.11.2023 kokouksessa muun muassa kaupungin henkilöstön tilaratkaisua, Kansainvälisten Erämessujen siirtymistä Suomen Messujen järjestämisvastuulle ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksestä annettavaa lausuntoa. Kaupunginhallitus hyväksyi näitä kolmea asiaa koskevat ehdotukset muutamin muutoksin.

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstön tilaratkaisua koskevan tarveselvityksen ja käynnisti tiloja koskevan hankesuunnittelun. Päätöksen seurauksena nykyisin Matkakeskuksessa ja Virastokeskus Veturissa työskentelevän kaupungin henkilöstön tilat keskitetään jatkossa Matkakeskukseen.

Kaupunginhallituksen päätös on ehdollinen siihen asti, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt muutokset palveluverkkopäätökseen. Hallitus tulee ehdottamaan valtuustolle palveluverkkopäätöksen tarkastamista, koska hallituksen hyväksymä tarveselvitys ei ole linjassa valtuuston 29.8.2022 hyväksymän palveluverkkopäätöksen kanssa.

Alustavan arvion mukaan muuntojoustavat ja modernit työskentelytilat voitaisiin ottaa käyttöön vuosien 2024 ja 2025 aikana. Asiakaspalvelutilat sijoittuisivat Matkakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen ja henkilöstön työskentelytilat kolmeen ylimpään kerrokseen. Saman katon alle sijoitetut palvelut olisivat kaupunkilaisille saavutettavat ja esteettömät sekä parantaisivat henkilöstön yhteistyötä ja tehostaisivat hallinnon toimintaa kokonaisuudessaan. Ehdotus vähentäisi henkilöstötilojen tarvetta nykyisestä yli 1300 neliöllä ja olisi selvitetyistä vaihtoehdoista vuokrakustannuksiltaan edullisin.

RTOY:lle lupa solmia messusopimus

Kaupunginhallitus päätti, että Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy (RTOY) voi solmia toimeksiantosopimuksen Kansainvälisten Erämessujen järjestämisestä Suomen Messujen kanssa. Päätös merkitsee sitä, että kaupungin elinkeinoyhtiön vastuulla olleiden messujen järjestämisvastuu siirtyy Suomen Messujen tytäryhtiölle Expomark Oy:lle ensi kesän messujen jälkeen.

Sopimuksen myötä Erämessujen oikeudet ja brändi säilyvät RTOY:llä. Riihimäen Messut Oy sulautui emoyhtiöönsä RTOY:hyn vuoden 2022 alussa.

Kaupunki lausui palveluverkosta

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on pyytänyt kunnilta lausuntoa palveluverkkoselvityksestään. Kaupunginhallitus kiinnittää lausunnossaan huomiota muun muassa palvelujen saatavuuteen, saavutettavuuteen ja ennakoitavuuteen sekä kiinteistöjä koskeviin sopimuksiin.

Hallituksen mukaan hyvinvointialueen on arvioita kiinteistöjen käyttöä kaupungin näkökulmasta sekä huomioitava kaupungin etu vuokraamiensa kiinteistöjen osalta. Kaupunginhallitus muistuttaa lausunnossaan, että kuntalaisten on saatava palvelua tarpeensa mukaisesti määritellyissä aikarajoissa. Saatavuuden lisäksi palvelujen on oltava saavutettavia ja palveluverkkoon tehtävien muutosten ennakoitavia.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki ja etenkin Robotiikkakampus haluavat olla aktiivisia kumppaneita hyvinvointialueen digitaalisten palveluita kehitettäessä. Kaupunginhallitus näkee, että Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) mahdollinen kampussiirto Asemanseudulle tukee hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden ja osaamisen kehittämistä.

Tutustu Riihimäen kaupunginhallituksen esityslistoihin ja pöytäkirjoihin.