Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupungin päivitetty toimitilaohjelma lausuntokierrokselle

12.2.2021 Tiedotteet Palveluverkko

Riihimäen kaupunki on päivittänyt toimitilaohjelman vastaamaan kaupunginvaltuuston 28.9.2020 tekemää palveluverkkopäätöstä. Vuosien 2021–2030 päivitetty toimitilaohjelma sisältää palveluverkkoon tehtävien muutosten aikataulun.

”Ohjelmaa on päivitetty aiemman ohjelman linjausten ja valtuuston tekemän palveluverkkopäätöksen pohjalta. Työ on edennyt suunnitellusti ja etenee aikataulussa kaupunginhallitukseen”, Riihimäen kaupungin rakennuspäällikkö Hannu Mattila sanoo.

Lautakunnat antavat lausunnot toimitilaohjelmasta seuraavalla aikataululla:

kaupunkikehityslautakunta 16.2.2021
sosiaali- ja terveyslautakunta 23.2.2021
ympäristö- ja rakennuslautakunta 25.2.2021
sivistys- ja hyvinvointilautakunta 3.3.2021
Kaupunginhallitus käsittelee ohjelmaa maaliskuussa. Toimitilaohjelma linjaa kaupungin toimitilojen omistamisen, hallinnan, vuokrauksen tai muun hankinnan sekä tilojen ylläpidon ja muiden toimenpiteiden yleiset pääperiaatteet. Ohjelman tavoitteena on tarjota käyttäjille tarkoituksenmukaiset, esteettömät, terveelliset, turvalliset ja taloudellisesti tehokkaat tilat.

Kaupunginvaltuuston palveluverkkopäätöksen mukaan Lasten ja nuorten taloon sijoitetaan varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, nuorisopalveluita, musiikkiopiston ja kansalaisopiston toiminnot sekä taidekoulu. Taloon siirtyvien palveluiden ja toimintojen osalta toimitilaohjelmaan on määritelty toimitilakohtainen muutosaikataulu.

Nuorisopalveluiden ja -tilojen osalta palveluverkon laajuus selviää Lasten ja nuorten talon tarveselvityksen yhteydessä.  Tarveselvitys käynnistyy helmikuun 2021 aikana. Lasten ja nuorten talon on arvioitu valmistuvan vuonna 2026.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että Patastenmäen puukoulun rakennuksesta luovutaan 1.8.2021 mennessä. Haapahuhdan koulurakennuksesta luopumista lautakunta käsittelee maaliskuussa. Herajoen tai Lasitehtaan koulujen tilannetta tarkastellaan vuonna 2023.

Kaupunki käynnistää tänä vuonna kutomoa ja kamppailukeskusta koskevat kartoitukset. Tarkoituksena on löytää kummallekin korvaavat tilat. Palveluverkkopäätöksen mukaan museopalvelut säilyvät sekä Lasin alueella että keskustassa.

Sote-uudistuksen vaikutukset astuvat tämän hetkisen tiedon mukaan voimaan vuoden 2023 alussa. Samassa yhteydessä ainakin osa sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöistä ja toimitiloista siirtyy tai vuokrataan maakunnalle tai hyvinvointialueelle. Ns. sote-kiinteistöjen osalta toimitilaohjelmaa päivitetään vuoden 2022 aikana.

Kaupunkikehityslautakunnan esityslista 16.2.2021