Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Itäisen koulun tarveselvitys ja Voimalan aiesopimus kaupunginhallitukseen

23.2.2023 Tiedotteet Opi ja kasvata Vaikuta ja tutustu Voimala Hankkeet Koulut Varhaiskasvatus

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee maanantain 27.2.2023 kokouksessaan Itäisen koulun ja päiväkodin tarveselvitystä sekä hankesuunnittelun käynnistämistä. Lisäksi esityslistalla on Voimala-kiinteistön aiesopimus.

Tarveselvityksessä Peltosaaren tammikuussa 2023 puretun koulun paikalle esitetään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kolmisarjaista alakoulua, johon sijoitetaan päiväkoti, esikoulu ja kaupungin vaikeimmin vammaisten oppilaiden opetus. Perusopetusta koulussa saisi noin 400 oppilasta, päiväkodissa ja esikoulussa olisi paikat lähes 170 lapselle. Kouluun tulisi noin 800 neliön liikuntasali.

Uusi Itäinen koulu tulisi tarveselvityksen mukaan maksamaan noin 18,5 miljoonaa euroa. Itäisen koulun tarveselvitys on Riihimäen kaupunginvaltuuston palveluverkkoa koskevan päätöksen toimeenpanoa.

Kaupunki tutkii Voimalan ostoa

Riihimäen kaupunki on valmistellut yhdessä YIT Oyj:n kanssa Voimalan aiesopimusta, jonka perusteella YIT sitoutuu myymään kiinteistöyhtiön kaupungille nimelliseen yhden euron hintaan. Voimala on 15 vuotta sitten käytöstä poistettu vanha voimalaitoskiinteistö, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Riihimäen Asemanseudulla.

Kaupunginhallituksen käsittelyyn tuleva aiesopimus ei velvoita kaupunkia ostamaan kiinteistöyhtiötä. Sen sijaan YIT:lle sopimus on velvoittava: yritys ei saa myydä kiinteistöä muille tahoille ennen aiesopimuksen raukeamista. Aiesopimus raukeaa, ellei kauppasopimusta ole allekirjoitettu 31.8.2023 mennessä. YIT omistaa koko Kiinteistö Oy Riihimäen Voimalan osakekannan.

Kaupunki on selvittänyt Voimalan kehittämistä vuosien ajan. Kaupungin tavoitteena on koota Voimalalle omistajakonsortio, jolle kiinteistöyhtiön omistus siirtyisi. Voimalasta halutaan tehdä kansallisesti merkittävä vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen keskittymä.

Euroopan komissio myönsi Voimala-kiinteistön kehitystyöhön ainoana hankkeena Suomessa Uusi Eurooppalainen Bauhaus -aloitteen kehittämistukea. Haussa etsittiin luovia ja kunnianhimoisia paikallisten viranomaisten vetämiä kehittämishankkeita, joissa peruskorjataan olemassa olevia rakennuksia, säilytetään kulttuuriperintöä, uudistetaan kaupunkitiloja tai muutetaan rakennuksia kohtuuhintaisiksi asunnoiksi. Konsultoinnista vastaa kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll.

Kaupunginhallituksen esityslistaan voit tutustua kaupungin verkkosivuilla.