Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Henkilöstökysely 2024: Riihimäen kaupungin vahvuutena lähiesihenkilötyö

5.4.2024 Tiedotteet Työskentele ja yritä Rekrytointi

Mies katsoo hyväntuulisena hymyillen vasemmalle huomioväritakissaan sinisen kontin edessä. Kontin ovi on auki ja sen oveen on tussilla piirretty nuoli sekä teksti Maalit.
Kaupungilla työskentelee noin 80 esihenkilöä hyvin erilaisissa tehtävissä. Jari Airasmaa kaupungin varikolla. Kuva: Jenniina Nummela

Riihimäen kaupungilla toteutettiin alkuvuodesta vuosittainen henkilöstökysely. Riihimäen kaupungin vuoden 2024 tulokset ovat kokonaisuutena edellisen vuoden tavoin hyvällä tasolla.

Henkilöstökyselyn tuloksia verrattiin kyselyn yhteistyökumppanin Feelback Oy:n toteuttamien muiden kuntien ja kaupunkien vastaavien kyselyjen tuloksiin. Tulosten mukaan Riihimäen vahvuutena näyttäytyvät lähiesihenkilön johtaminen, henkilöstön motivaatio, työn tavoitteellisuus sekä työn sisältöön liittyvät tekijät.

Esi­hen­ki­lön puo­leen on help­po kään­tyä

Erityisesti lähiesihenkilötyö saa erinomaiset arvosanat Riihimäen kaupungilla. Henkilöstö kokee, että esihenkilön puoleen on helppo kääntyä. Henkilöstö kokee myös nauttivansa esihenkilönsä luottamusta ja esihenkilöiden toiminta koetaan oikeudenmukaiseksi.

Yli 80 prosenttia vastaajista kertoi kokevansa työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi sekä riittävän vaihtelevaksi. Samoin lähes 80 prosenttia vastasi voivansa vaikuttaa työskentelymenetelmiinsä.

Myös arviot yhteisöllisyydestä ovat hyvällä tasolla: henkilöstö kokee saavansa työkavereilta apua ja tukea aina kun tarvetta.

Henkilöstökyselyllä kerätään tietoa työntekijöiden ja esihenkilöiden näkemyksistä omasta työstään, työhyvinvoinnistaan ja työyhteisöstään. Henkilöstökyselyn avulla tavoitteena on löytää työyksiköissä ja koko kaupungin osalta konkreettisia kehitysalueita, joihin kaupungin työnantajana tulee kiinnittää jatkossa huomiota.

Kehittämistarpeiksi koko kaupungin tasolla nousivat tämän vuoden kyselystä yhteistyö eri toimialojen välillä ja tiedonkulku.

Noin 60 pro­sent­tia hen­ki­lös­tös­tä vas­ta­si

Henkilöstökyselyyn vastasi 768 henkilöä, joka on 62 prosenttia Riihimäen kaupungin koko henkilöstöstä. Kyselyn yhteistyötahona oli toista kertaa Feelback Oy. Riihimäen kaupungilla työskentelee yhteensä noin 1 100 työntekijää.

Esihenkilöt käsittelevät tulokset työyhteisönsä henkilöstön kanssa kesäkuuhun 2024 mennessä. Tulokset on julkistettu kaupungin sisällä 3. huhtikuuta.

Tutustu tarkemmin tuloksiin Kaupunki työnantajana -sivulla

Lisätiedot