Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Osallistuvan budjetoinnin 56 ideaa etenee toteutusarviointiin

6.11.2023 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Osallistuva budjetointi

Kuvassa R-elementti ja teksti "Riihimäki tehdään yhdessä!" Lisäksi Riihimäen logo

Riihimäen kaupungin osallistuvan budjetoinnin käynnissä oleva kierros on edennyt toteutusarviointivaiheeseen. Ehdotuksia oli mahdollista jättää ja kannattaa osallistumisalustalla 31. lokakuuta asti. Määräaikaan mennessä ehdotuksia jätettiin 75 kappaletta.

Toteutusarviointivaiheeseen etenivät sellaiset ehdotukset, jotka keräsivät vähintään 10 kannatusta. Tällaisia ehdotuksia oli 56 kappaletta. Ehdotusten ja toteutusarviointiin edenneiden määrät pysyivät näin lähes samoina kuin kahtena edellisenä vuotena.

”Marraskuun aikana kaupungin työntekijät arvioivat kaikki 56 ideaa ja laativat niille kustannusarviot. Ehdotuksen jatkojalostamiseksi kaupungilta voidaan olla yhteydessä ehdottajaan tai muihin sidosryhmiin”, projektipäällikkö Mira Ahjoniemi kertoo.

Kustannusarvion lisäksi kaupungin työntekijät varmistavat, että ehdotukset ovat osallistuvan budjetoinnin sääntöjen ja periaatteiden mukaisia. Kaikkien äänestykseen etenevien ehdotusten tulee olla Riihimäen strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi kaupungilla täytyy olla toimivalta ideoiden toteuttamiseen.

Toteutusarviointivaiheessa oleviin ideoihin voi tutustua etukäteen osallistumisalustalla.

Toteutusarvioinnin jälkeen kaupunkilaiset pääsevät äänestämään siitä, mitkä ehdotuksista toteutetaan. Äänestysvaihe alkaa 8. tammikuuta 2024.

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ly­hyes­ti

  • Riihimäellä asukkaat voivat tehdä ehdotuksia osallistuvaan budjetointiin vuosittain 100 000 euron edestä.
  • Äänestysoikeus on kaikilla äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävillä ja sitä vanhemmilla riihimäkeläisillä.
  • Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat.

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ai­ka­tau­lu

  • Ideahaku ja kannatusten kerääminen 18.9.–31.10.2023
  • Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 1.10.–30.11.2023
  • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 8.1.2024–31.1.2024
  • Vuoden 2024 tulokset julkaistaan viikolla 6
  • Voittaneiden suunnitelmien toteutus käynnistyy heti tulosten julkistuksen jälkeen

Sähköinen osallistumisalusta osoitteessa osallistu.riihimaki.fi

Osallistuvasta budjetoinnista löytyy lisätietoa kaupungin verkkosivuilta

Lisätiedot