Työnantaja

Riihimäen kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena on elinvoiman vahvistaminen. Alueen yritysten elinvoimaan edistäminen edellyttää työvoiman saantia monenlaiseen tarpeeseen. Työllisyyspalvelut TE-toimiston kanssa tiiviissä yhteistyössä tarjoaa palveluita yritysten työvoiman saannin helpottamiseksi.

Työvalmentajan keinoin kartoitamme riihimäkeläisten työnhakijoiden joukosta yritysten tarpeisiin soveltuvaa työvoimaa ja tuomme ehdokkaita yritykselle tiedoksi yhdessä sovitulla tavalla.

Työllisyyspalvelut tarjoaa yrityksille tietoa ja palveluita, joiden ansiosta uuden työntekijän työhön ottamiseen liittyviä riskejä voidaan madaltaa. Työkokeilulla sekä yritys että työnhakija pystyvät tarkistamaan paikan ja tekijän yhteensoveltuvuutta.

Valtion maksaman palkkatuen ansiosta yrityksillä on mahdollisuus saada päteviä työntekijöitä madalletulla palkkakustannuksella. Myös Riihimäen kaupunki tukee työnhakijana olevien ammattilaisten palkkaamista.

Riihimäkeläisten työnhakijoiden joukosta löytyy tarvittavaa ja arvokasta osaamista omaavia työntekijöitä.

Riihimäen kaupunki tukee myös nuorten työllistymistä sekä taloudellisesti että rekrytointiin ja työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0