Kulmalan puistokadun sulku jatkuu lokakuun loppupuolelle

Kulmalan puistokadulla on rakennettu kesän aikana uutta putkisiltaa Vantaanjoen uomaan. Töiden johdosta Kulmalan puistokatu on ollut suljettuna ja tilapäiset kiertotiejärjestelyt käytössä. Kiertotiejärjestelyitä on tarve jatkaa urakan loppuun, jonka tämän hetkinen arvioitu valmistumisajankohta on lokakuun lopulla. Urakka on valitettavasti viivästynyt pakollisten lisätyövaiheiden johdosta. Ensimmäisenä uoman kunnostuksen yhteydessä on löytynyt pilaantunutta maata ja sedimenttejä, ja puhdistustöihin on … Lue lisää

Kulmalan puistokadun putkisillan rakentaminen alkaa

Työ on merkittävä toimenpide osana Vantaanjoen tulvariskien hallintaa Lännen Alituspalvelu Oy:n on määrä aloittaa 17.5. alkavalla viikolla Kulmalan puistokadun putkisillan rakentamistyöt. Työt alkavat tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutuksella sekä työmaan perustamisella. Työt kestävät noin kolme kuukautta, ja urakan on määrä valmistua elokuun lopulla. Työt tulevat aiheuttamaan valitettavaa haittaa liikenteelle. Kulmalan puistokadun katuyhteys joudutaan katkaisemaan työn ajaksi siltapaikan … Lue lisää

Vantaanjoen uoman pohjakasvillisuuden poisto

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys suorittaa Vantaanjoen uoman pohjakasvillisuuden poistoa Virastokeskus Veturin ja Peltosaaren koirapuiston välillä viikkojen 33–35 aikana. Työ toteutetaan henkilötyönä ja kertynyt kasvijäte kerätään kasoihin uoman varteen, josta se kuljetetaan myöhemmin pois.

Teollisuuskadun putkisillan rakentaminen alkaa

Työ on merkittävä toimenpide osana Vantaanjoen tulvariskien hallintaa Riihimäen kaupunki ja Recset Oy ovat solmineet sopimuksen Teollisuuskadun putkisillan rakentamisurakasta. Työt aloitetaan 18.5. alkavalla viikolla tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutuksella sekä työmaan perustamisella. Työt kestävät noin kolme kuukautta, ja urakan on määrä valmistua elokuun lopulla. Työt tulevat aiheuttamaan valitettavaa haittaa liikenteelle. Teollisuuskadun katuyhteys joudutaan katkaisemaan työn ajaksi siltapaikan … Lue lisää

Vantaanjoen pinta on normaalia korkeammalla

Valtakunnallinen tulvakeskus on antanut tiedotteen, että runsaat sateet voivat saada Etelä-Suomen joet tulvimaan. Riihimäellä kulkevan Vantaanjoen pinta on normaalia korkeammalla ja havaintopisteen mukaan veden vedenkorkeus on tänään (11.10.) tasolla +87,28 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 8 vuodessa. Tulvaraja on Riihimäellä +87,35 m. Tulvakeskuksen tiedotteen mukaan lokakuun alusta jatkuneet sateet nostavat jokien ja … Lue lisää

Tulvavesien pidätysmahdollisuuksia kartoitetaan Vantaanjoella

Tulvavesien pidätysmahdollisuuksien kartoitus alkaa Vantaan-Herajoen valuma-alueella Riihimäellä ja Hausjärvellä (Hämeen ELY-keskus) Hämeen ELY-keskus kartoittaa tänä kesänä Riihimäellä ja Hausjärvellä mahdollisia tulvavesien pidätysmahdollisuuksia, kosteikkoja ja laskeutusaltaita ja tekee kartoituksen pohjalta selvityksen. Maastokäynnit tehdään kesäkuun aikana mahdollisissa kohteissa. Hämeen ELY-keskuksen rahoittama selvitys on osa Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa. Selvityksellä etsitään mahdollisia kohteita, joissa vettä voitaisiin pidättää valuma-alueella. … Lue lisää

Vantaanjoen varren metsänhoitotyöt kuviolla 258 Palojoentie – Uusi Karhintie

TIEDOTE 9.2.2016 Maisematyöluvan mukaisesti alueella on noin vuosi sitten tehty aluskasvillisuuden raivaustöitä ja tänä vuonna työ jatkuu puustonharvennuksena. Tavoitteena on maisemallisen arvon, käytettävyyden, valon ja turvallisuuden lisääminen, sekä metsän kasvun parantaminen. ELY-keskuksen tutkimusten mukainen liito-oravien esiintymisalue on rajattu harvennustöiden ulkopuolelle. Erityisominaisuuksien vuoksi alueen harvennus suoritetaan miestyönä ja ainoastaan puiden rungot ja hakkuujätteet käydään keräämässä konevoimin … Lue lisää