Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi toimitilaohjelman ja tilinpäätöksen

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi maanantain 29.3. kokouksessaan toimitilaohjelman yhdellä lisäyksellä. Yksimielisen lisäyksen mukaisesti kaupunki selvittää toimitilaohjelman toimeenpanon yhteydessä Kalevantalon opetustilojen ja kaupungintalon vanhan osan hyödynnettävyyttä vaihtoehtona toimitilaohjelman linjauksille. Samalla kaupunginhallitus valtuutti tilakeskuksen toimeenpanemaan ohjelman linjaukset ja toimenpiteet. Jari Heikkinen (ps.) esitti, että Patastenmäen ja Haapahuhdan koulut sekä Haapahuhdan päiväkoti siirretään toimitilaohjelmassa C-salkusta B-salkkuun. Esityksen mukaan kiinteistöjen … Lue lisää

Tilinpäätös 2020, kaupunginjohtajan katsaus

Talouden kehitys Koronapandemia vaikutti merkittävästi Riihimäen kaupungin toimintaan ja talouteen vuoden 2020 aikana. Pandemia lisäsi kuluja ja vähensi tuloja, mutta valtionosuuksien koronalisäykset olivat suuremmat kuin menetykset. Viime vuosi oli taloudellisesti kaupungille yksi kaikkien aikojen parhaista ylijäämän ollessa 14,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 aikana verotulot kehittyivät positiivisesti. Ne ylittivät talousarvion 1,8 miljoonaa euroa ja nousivat edellisvuodesta … Lue lisää

Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2020

Vuoden 2020 tilinpäätös on 14,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen (emo 12,5 ja vesihuoltoliikelaitos 1,9 miljoonaa euroa). Vuonna 2020 kaupungin talous toteutui odotettua paremmin. Hyvän tuloksen taustalla on sekä talousarviota paremmin toteutuneet verotulot että valtion lisätalousarvioissa kuntien tukemiseen osoitetut koronakompensaatiot. Palveluverkosta päätettiin syksyllä 2020. Päätöksen pohjalta laaditaan toimitilaohjelma vuosille 2021–2030 alkuvuoden 2021 aikana. Robotiikan edistämiseksi perustettiin Robotiikkakampus, … Lue lisää

Kaupunginhallitus hyväksyi koronaepidemiaan liittyviä toimenpiteitä

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 30. maaliskuuta 2020 henkilöstön uudelleensijoittamisen ja lomauttamisen periaatteet. Koronaepidemian vuoksi kaupunki järjestelee työntekijöiden työtehtäviä uudelleen. Henkilöille, joiden työtehtävät poikkeustilanteesta johtuen vähenevät tai loppuvat, yritetään löytää muita työtehtäviä, johon henkilö on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella sopiva. Henkilöstötilanne elää koko ajan, joten henkilöstöä pitää pystyä siirtämään nopealla aikataululla toisiin tehtäviin sekä toimialan ja … Lue lisää

Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2019

Vuoden 2019 tilinpäätös on noin 61,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen (emo 59,4 ja vesilaitos 1,9 miljoonaa). Ylijäämä sisältää satunnaisen 46,6 miljoonan kertaerän kaukolämpökaupasta ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin peruspääoman arvoon vuoden 2018 tilinpäätökseen tehdyn 9,7 miljoonan arvonalennuksen palautuksen, joka on tulosvaikutteinen. Ilman näitä kertaluonteisia eriä kaupungin talous (emo ja vesilaitos) olisi ollut 5 miljoonaa (emo 3,1 ja vesilaitos … Lue lisää

KHO hyväksyi Riihimäen tilinpäätöksiä koskeneet valitukset

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hyväksynyt Riihimäen kaupunginhallituksen tekemät valitukset tilinpäätöksiä ja kaupungin poistosuunnitelmaa koskevassa asiassa. KHO:n päätös tarkoittaa sitä, että Riihimäen kaupungin vuosien 2012, 2014 ja 2015 tilinpäätökset antavat oikean kuvan ja riittävät tiedot kaupungin taloudellisesta asemasta. Lisäksi kaupungin poistosuunnitelmassa määritellyt hyödykkeiden poistoajat on määritelty kestäviksi ja perustelluiksi. KHO:n päätös muutti näin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lokakuussa … Lue lisää

Riihimäen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös on huomattavasti talousarviossa ennakoitua parempi

Tilinpäätös on noin 5 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on 2,5 milj. euroa ylijäämäinen. Vesihuoltoliikelaitoksen tulos on 2,6 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin toimintamenot ilman vesihuoltoliikelaitosta alittuivat alkuperäisestä talousarviosta 3,5 milj. euroa ja muutetustakin talousarviosta 2,9 milj. euroa.  Toimintatulot sekä verotulot ja valtionosuudet toteutuivat ennakoitua paremmin. Toimintatulojen 2,5 milj. euron ylitys johtui pääasiassa omaisuuden … Lue lisää

Tilinpäätös 2016 alijäämäinen: kaupunginjohtaja avaa tulosta videolla

Vuoden 2016 tilinpäätös on 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on 3,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vesihuoltoliikelaitoksen tulos on puolestaan 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin osalta (kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta) tilinpäätös oli huomattavasti talousarviossa ennakoitua heikompi. Jo keväällä 2016 saatiin ensimmäisiä arvioita verotulojen kehityksestä. Ennakkotietojen mukaan verovuoden 2015 veronalaisten ansiotulojen kehitys oli kääntynyt laskuun. Samaan … Lue lisää