Seutukaupungeille esitetään omaa foorumia

Työ- ja elinkeinoministeriölle luovutettiin 26. kesäkuuta seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma. Riihimäen kaupunkia valmisteluryhmässä edusti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri. Ohjelman toimenpiteillä pyritään tukemaan seutukaupunkien elinvoimaa ja menestystä osana suomalaista kaupunkipolitiikkaa. Ohjelmassa esitetään esimerkiksi vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan Seutukaupunkifoorumin perustamista ja syksyllä alkavaa teemaverkostohakua, jonka avulla voidaan muun muassa edistää seutukaupunkien työvoiman saatavuutta sekä tukea uusia teknologioita ja … Lue lisää

Seutukaupungeissa väestö keskittyy –­ keskustat vetovoimaisia

Seutukaupunkien sisäinen muuttoliike on kasvattanut kaupunkien keskustataajamia 2010-luvulla. Keskustojen muita alueita vahvempi väestönkehitys kaupungistaa ja keskittää seutukaupunkeja, vaikka koko kaupungin väestökehitys ei olisikaan positiivista. Tiedot käyvät ilmi seutukaupunkien aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä tilaamasta selvityksestä. – Seutukaupunkien sisäisen kehityksen tarkastelu osoittaa, että kaupungistumisella on Suomessa monet kasvot. Keskustaajamien kasvun myötä tapahtuva ”pieni kaupungistuminen” lisää ymmärrystämme kaupungistumisen moninaisuudesta. … Lue lisää