Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Seuraavana Riihimäki! Kaupunkikentän yllättäjäjoukkue rakentuu tekojen kautta

8.1.2024 2024 Entistä Ehompi Blogi Asuminen Define Kaupunginjohtaja Kotouttaminen Robotiikka Suomen lasimuseo Voimala

Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.
Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho. Kuva: Jenniina Nummela

Entistä ehompi on juttusarja, jossa kaupunginjohtaja Jouni Eho kertoo arjestaan, työstään ja Riihimäestä.

Kun aloitin Riihimäen kaupunginjohtajana syyskuussa 2022, pääsin monella tapaa valmiiksi katettuun pöytään. Kaupunkistrategia oli hyväksytty valtuustossa aiemmin keväällä 2022, edeltäjäni Jere Penttilän johtaman osallistavan prosessin lopputuloksena. Valtuusto hyväksyi kaupungin palveluverkon elokuun viimeisinä päivinä, kirjaimellisesti päiviä ennen virallista aloitustani syyskuun ensimmäinen päivä. Jere Penttilän edeltäjän, Sami Sulkon aikana, valtuusto oli hyväksynyt asemanseudun yleissuunnitelman. Riihimäen isoja suuntaviivoja oli selvästi hahmoteltu, ja aloitin työni erinomaisista lähtökohdista.

Kahden kuntajohtajapostin kokemuksella väitän, että sillä millaiseen asentoon edeltäjä(t) ovat organisaatioon jättäneet, on paljon merkitystä. Usein myös edeltäjän edeltäjien kädenjälki näkyy organisaatioissa, vähintään yksityiskohtina, toisinaan prosesseina ja tottumuksina, useimmiten keskeneräisinä kehityshankkeina. Kaupunkikehittäminen on jatkumo, jossa kaaret ovat pitkiä.

Strategia käytäntönä – strategy as a practice

Vaikka RakasRiksu2035-strategia olikin uunituore, kaipasin enemmän kunnianhimoa ja nälkää haastaa suomalainen kaupunkikenttä konkreettisin teoin. Aloittaessani minulla oli vahva tunne, että Riihimäestä voidaan rakentaa urheilutermein sarjan yllättäjäjoukkue, haastaja. Kokemukseen yhdistyi vahva palo tuoda myös jotain omaa Riksuun.

Olen aina pitänyt strategisessa johtamisessa yksinkertaisuudesta. Strategisen johtamisen akateemisessa tutkimuksessa on suuntaus ”strategy as a practice,” joka korostaa tekoja Itse strategian tai strategiaprosessin sijaan. Ei siis riitä, että organisaatiolla on strategia, se pitää viedä käytäntöön konkretian kautta (Wittington 2006). Varsinkin kuntakentällä törmää usein siihen, että paukut ladataan strategiaprosessiin ja huokaistaan helpotuksesta, kun strategia on valmis. Siitähän se työ vasta alkaa!

Richard Whittingtonin sitaatti Organization studies-julkaisussa vuonna 2006: "Traditionally, the strategy discipline has treated strategy as a property of organization has a strategy of some kind or other. Increasingly, however, strategy is being seen also as a practice: strategy is something people do".

Idea Seuraavana Riihimäki -kehitysohjelmasta

Halusin yhdistää kaupunkistrategian konkreettiseen tekemiseen ja rakentaa vahvemman yhteyden ihmisten mielessä kaupunkiimme. Kysyin itseltäni, miten rakentuu tarina altavastaajasta, jolla on vahva identiteetti, paljon valjastamatonta potentiaalia ja kenties yksi kehitysvaihde vielä saavuttamatta, erittäin kilpaillussa kaupunkikentässä?

Tuo yhteys ja tarinan punainen lanka löytyi yllättävän läheltä: VR:n junan kuulutuksesta.

Seuraavana Riihimäki. Ihastuin välittömästi tähän mielestäni tyhmän yksinkertaiseen ideaan ja testasin sitä kollegoilla, luottamushenkilöillä sekä verkostollani.

”Seuraavana Riihimäki – eikö olekin hyvä?”

Vastaus oli useimmiten ”kieltämättä”. Tosin voihan olla, että ihmiset eivät kohteliaisuuttaan uskaltaneet haastaa innostuneen kaupunginjohtajan paatosta 😉

Pyörittelin mielessäni, mitä kaikkea tuo tuttu Seuraavana Riihimäki -kuulutus pitää sisällään:

  • Kaupunkimme identiteetti on mitä suurimmissa määrin kytketty rautatiehen.
  • Riihimäki on seuraava kaupunkikentän menestystarina.
  • Ei tarvitse keksiä mitään uutta slogania, kaikki tunnistaa tämän! Saamme lisäksi, joka päivä junassa ilmaista mainosta.
  • Napakka otsikko kaupunginjohtajan kehitysohjelmalle, kaupunkistrategian toimeenpanon tueksi.

Kehitysohjelma pähkinänkuoressa

Seuraavana Riihimäki -kehitysohjelma lanseerattiin vuoden 2023 alussa ensin kaupunkiorganisaatiolle ja luottamushenkilöille. Ideana oli koota yhteen merkittävimmät kehityshankkeet ja tekeminen, jolla edistämme kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista. Ohjelmaa varten perustettiin ohjausryhmä, jossa on toimialajohtajien nimeämät edustajat kultakin toimialalta. Ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa keväällä ja kolme kertaa syksyllä varmistaen ohjelman toimeenpanon edistymisen. Kaupunginhallitus seuraa ohjelman toteutumista kaksi kertaa vuodessa iltakouluissa. Lisäksi valtuustoseminaareissa käydään läpi ohjelman kärkihankkeiden edistymistä.

Alla olevassa taulukossa koottuna Seuraavana Riihimäki -kehitysohjelma yhdellä silmäyksellä. Kaikki teot on kytketty kaupunkistrategian kolmeen kärkeen, eli vastustamattoman vartin kaupunkiin, tulevaisuuden tekijöiden kotiin sekä kestävän kasvun yhteisöön:

 

Taulukko, joka sisältää Seuraavana Riihimäki -kehitysohjelman strategisten päämäärien (Vastustamaton vartin kaupunki, Tulevaisuuden tekijöiden koti sekä Kestävän kasvun yhteisö) tavoitteet, avaintoimenpiteet sekä toimenpiteet, joihin kaupunginjohtaja keskittyy vuonna 2024.

Nyt julkaistava videosarja

Kiitos Reidar Wasenius, Suomen kenties tunnetuin ääni, kun heittäydyit Seuraavana Riihimäki -videosarjaan. Videoiden avulla nostamme esiin strategiasta tekoja, joiden avulla Riihimäen kaupunki nostetaan altavastaajasta kaupunkikentän yllättäjäjoukkueeksi. Videot konkretisoivat sen, miten strategiamme kärjet, eli vastustamaton vartin kaupunki, tulevaisuuden tekijöiden koti ja kestävä kasvuun yhteisö, syntyvät. Videoille olisi voinut valita muitakin nostoja, mutta päädyimme seuraaviin:

Lasikaupunki

Riihimäellä sijaitseva Suomen lasimuseo oli vuonna 2023 Suomen 19. suosituin museo. Joulukuussa 2023 saimme ennenaikaisen joululahjan, kun käsityönä valmistettuun lasiin liittyvä, tieto, taito ja tekniikka valittiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon saunan ja Kaustisten viulunsoiton lisäksi. Vuodelle 2024 varasimme lasimuseon markkinointiin 50 000 euroa. Kehitysohjelman kannalta merkittävä kysymys kuuluukin: miten saamme lasista vieläkin enemmän irti? Kenties juuri Sinulla on tähän meille idea? Mikset toisi sitä meille rohkeasti esiin!

Voimala

Tein vuodenvaihteessa viranhaltijapäätöksen, jossa valitsimme kaupunginhallituksen päättämän kilpailutusprosessin jälkeen Voimalalle kiinteistökehittäjäkonsultin. Seuraavaksi edessä on vuokralaisten hankinta ja investorin haku. Julkistamme ensimmäisen merkittävän kumppanuuden Voimalaan tammikuun loppupuolella tiedotustilaisuudessa. Pysykää siis kuulolla! Vuosi 2024 näyttää, saammeko Voimalalle uuden elämän. Vaikka markkinatilanne kiinteistösijoittamisessa on haastava, uskon vahvasti Voimalaan. Riihimäkeläiset ansaitsevat ikonisen maamerkin henkiin herättämisen kulttuuri- ja tapahtumakeskukseksi.

Asuntotarjonnan monipuolistaminen

Riihimäki tarjoaa monipuolista asuntotarjontaa kustannustehokkaasti pääradan varrelta. Meillä palvelut ovat lähellä ja saavutettavissa niin jalan, pyörällä kuin julkisillakin. Kehitysohjelman kannalta asumisen kärkihanke on luonnollisesti Asuntomessut 2027. Asuntomessuprojektin valmistelut ovat täydessä vauhdissa, hankkeen projektipäällikkö on rekrytoitu ja tavoitteemme on toivottaa messuvieraat tervetulleeksi kaupunkiimme kesällä 2027.

Ukrainalaisten kotoutuminen

Riihimäen vuotuinen väestökasvutavoite on 0,2 prosenttia, joka vuoden 2023 alustavien tietojen mukaan toteutui. Kiitos tästä kuuluu ukrainalaisille, joiden kotouttaminen on yksi Seuraavana Riihimäki -kehitysohjelman tavoitteista. Vuoden loppuun mennessä Riihimäeltä kotikuntapaikan saaneita ukrainalaisia oli lähes 300. Ukrainalaisten maahanmuuttajien integroiminen koskettaa kaikkia riihimäkeläisiä. Kansallista huomiota saanutta työtä johtaa kaupungin kotoutumispalvelut.

Robotiikan pääkaupunki

Robotiikkakoulutuksen kehittäminen on ollut menestystarina, jonka tulokset konkretisoituvat päivä päivältä. Olemme kouluttaneet kaupunkiin kymmenen vuoden aikana sukupolven, jolla on sekä teknologiset että sosiaaliset valmiudet ottaa vastaan tulevaisuuden työelämän haasteet. Yksi heistä on Matilda Ahola, jota Reidar videolla haastattelee. Vuonna 2024 otamme ison kehitysloikan, kun uusi teknologia- ja innovaatiot vastuualue käynnistää toimintansa toden teolla. Paraikaa rekrytoimme uudelle vastuualueelle johtajaa. Viime viikkoinen uutisointi ESA:n, eli European Space Agencyn rahoituksesta tukee uuden yksikön starttia.

DEFINE – Defence Innovation Network Finland eli kasvua puolustusalan innovaatioista

Vuoden 2023 aikana olimme aloitteellisia ja käynnistimme uuden verkostohankkeen, jonka tavoitteena on luoda Riihimäelle ja Suomeen uutta kasvua puolustus- ja turvallisuussektorista.

Saimme vuodenvaihteessa DEFINE-hankkeelle Hämeen liiton kaksivuotisen rahoituksen. Tarkoituksenamme on rakentaa systemaattisesti verkostoa ja ekosysteemiä innovaatioiden, osaamisen ja yritystoiminnan kasvattamiseksi NATO-jäsenyyden myötä kovassa nosteessa olevalle toimialalle.

Kiitos, että jaat!

Riihimäen kaupungilla on erinomaiset eväät menestyä. Kaupunkilaisten kuntavaaleissa valitsemat päättäjät ovat sitoutuneet yhdessä niin RakasRiksu2035 -strategian kuin Seuraavana Riihimäki -kehitysohjelman toteuttamiseen.

Kaupungin kehitys kuuluu kaupunkilaisille, ja toivonkin, että osallistutte aktiivisesti keskusteluun Riihimäen kehittämisestä. Kevään 2024 aikana tapaan kaupunkilaisia sekä digitaalisesti että perinteisesti kasvotusten.

Arvostan myös kovasti, jos jaat Seuraavana Riihimäki -videoita omissa kanavissasi. Näin osoitat, että Riihimäen kehittäminen on Sinulle tärkeää ja autat nostamaan tietoisuutta suuresta pikkukaupungista, joka yllättää!