Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

”Har­ras­ta­mis­ta ja nuo­ri­sol­le tar­koi­tet­tua toi­min­taa voi­si Rii­hi­mäel­lä olla enem­män”

21.11.2021 2021 Lapsen oikeuksien päivä

Viidesluokkalainen tyttö, Sofia Pesonen, kaupunginjohtaja Jere Penttilä sekä toinen viidesluokkalainen Santeri Hakala istuvat keltaisella sohvalla. Edessään heillä on pöydällä avoinna oleva kannettava tietokone.

Kaksi nuorta pääsi viettämään koulupäiväänsä Riihimäen kaupunginjohtajan oppiin. Vierailu oli yksi kaupungin Lapsen oikeuksien viikon tapahtumista.

Pohjoisen koulun viidesluokkalaisilla Sofia Pesosella ja Santeri Hakalalla oli torstaina hieman erilaisempi koulupäivä. He olivat, Lapsen oikeuksien viikon kunniaksi, kaupunginjohtaja Jere Penttilän aisapareina. Neljän tunnin mittaisen vierailun aikana nuoret pääsivät näkemään, millaista on työskentely kaupunkiorganisaatiossa. Pesonen ja Hakala kiertelivät Penttilän matkassa hallinnon eri yksiköissä ja kävivät tervehtimässä työntekijöitä. Tottahan vierailuun sisältyi myös lounas ja piipahdus kokouksessa.

Millaiset olivat nuorten odotukset päivästä kaupunginjohtajan kanssa?

”Odotin, että tiedossa on palaveeraamista ja että pääsee katsomaan, mitä täällä tehdään”, vastaa Santeri Hakala.

Nelituntinen vierailu sujui sukkelasti. Nuoret kertovat saaneensa hyvän vastaanoton Riihimäen kaupungilla.

”Päivä on ollut hauska”, sanoo Sofia Pesonen hymyillen.

”Ja vähän kiireiseltä täällä on näyttänyt,” tähdentää Hakala.

Kaupunginjohtajaksi ei kumpikaan nuorista aio, vaan Pesosen ammattihaave on opettaja ja Hakala haluaa työskennellä taiteen parissa. Näin ollen Jere Penttilä saa huokaista helpotuksesta oman virkansa puolesta.

Riihimäen kaupunginjohtajallakin on ollut jännittävä ja vähän erilaisempi työpäivä. Pesonen ja Hakala ovat ensimmäiset koululaiset, jotka ovat päässeet Lapsen oikeuksien viikolla seuraamaan paitsi kaupunginjohtajan työtä myös tutustumaan kaupunginhallintoon.

”Teemme tästä perinteen. Olisi kiva saada lapsia tänne jatkossakin kyläilemään ja jonkun muunkin viranhaltijan työtä seuraamaan kuin minun. Mielellänihän toki otan tällaisia reippaita nuoria tänne toistekin työpareikseni”, sanoo Penttilä hymyillen.

Lap­sen oi­keuk­sien vii­kon mer­ki­tys

Lapsen oikeuksien päivää vietetään lauantaina 20.11. Pesosella ja Hakalalla on selkeä kuva siitä, mitä lapsen oikeudet tarkoittavat.

”Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia”, sanoo Pesonen tomerasti.

”Lapsilla on oikeudet ja lapset pitää huomioida”, jatkaa Hakala.

Kaupunginjohtaja Jere Penttilä nyökyttelee hyväksyvästi nuorten vastauksille.

Lapsen oikeuksiin kuuluu myös se, että saa käydä koulua rauhassa ja turvallisesti. Pesonen ja Hakala ovat tyytyväisiä koulunsa ilmapiiriin. He kertovat, että Pohjoisessa koulussa on kiinnitetty huomiota kiusaamiseen. Jos sitä esiintyy, siihen puututaan.

”Jos näen riitelyä, jossa on vaikkapa kaksi yhtä vastaan, minä menen siihen väliin puolustamaan sitä heikommassa asemassa olevaa”, sanoo Hakala.

”Yleensä jos kiusaamista tapahtuu, niin opettajat saavat aika nopeasti tietää siitä ja kiusaaminen saadaan loppumaan nopeasti”, sanoo Pesonen.

Nuo­ret toi­vo­vat li­sää har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia

Pesonen ja Hakala käyttivät heti tilaisuuden hyväkseen esittää toiveita Penttilälle ja muille kaupungin päättäjille.

”Minun mielestäni harrastamista ja nuorisolle tarkoitettua toimintaa voisi olla enemmän”, sanoo Hakala.

Jere Penttilä innostui heti ideasta ja halusi tietää tarkemmin, millaista toimintaa Riihimäellä lapset ja nuoret tarvitsevat.

”Meidän koululla oli joskus 1.–3.-luokkalaisille koulun jälkeen liikuntakerho. Sellaista toimintaa olisi kiva saada takaisin”, sanoo Pesonen.

Lap­sia tu­lee kan­nus­taa

Lapsen oikeudet ovat tärkeät Riihimäen kaupungille ja kaikille kunnille Suomessa.

”Lapset on se tärkein asia. Riihimäellä on syntyvyys laskenut ja lasten ja nuorten määrä ei ole vahvassa kasvussa, joten lasten ja nuorten hyvinvointi on entistä tärkeämpää. Kaupunki tukee perheitä, ja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa huolehditaan siitä, että resurssit riittävät ja tilat ovat hyvät ja nykyaikaiset. Erilaista harrastustoimintaa on hyvä järjestää niin kaupungin kuin järjestöjen taholta”, sanoo Penttilä.

Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Aikuisilla on tärkeä rooli siinä, millaiseksi lapsen elämä muodostuu.

”On tärkeää, että aikuiset muistavat käyttäytyä hyvin lapsia ja nuoria kohtaan. Jokainen kohtaaminen ja jokainen sana jää lasten mieliin niin hyvässä kuin pahassa. Positiivinen ja kannustava lähestymistapa tulisi muistaa, kun olemme lasten ja nuorten kanssa tekemisissä”, sanoo Penttilä.

Taina Tervo