23.10.2020

Lukion ensimmäinen vuosikurssi palaa lähiopetukseen

Riihimäen lukion ensimmäinen vuosikurssi palaa lähiopetukseen maanantaina 26. lokakuuta. Lähiopetus toteutetaan porrastettuna lähiopetuksena, ja järjestely on voimassa toistaiseksi. Kaupungin etätyösuositusta jatketaan 31. joulukuuta asti.

21.10.2020

Leivo jotain riihimäkeläistä ja osallistu suureen piparikilpailuun!

Riihimäen kaupunki järjestää suuren piparikilpailun, jossa kolme sykähdyttävintä pipariteosta palkitaan Riihimäen joulutapahtumassa. Kilpailu on kaikille avoin, mutta edellytyksenä on, että piparitaikinasta valmistuu jotain riihimäkeläistä. Osallistumisaikaa on 6. joulukuuta asti.

13.10.2020

Kaupunkilaisilta 45 kehitysehdotusta osallistuvaan budjetointiin

Riihimäen osallistuvan budjetoinnin ideahaku tuotti 45 ehdotusta kaupunkilaisilta. Seuraavaksi kaupungin asiantuntijat käyvät ehdotukset läpi ja katsovat, mitkä niistä täyttävät toteutusarvioinnin kriteerit. Äänestys toteutettavista ehdotuksista alkaa tiistaina 10. marraskuuta.

1.10.2020

Riihimäeltä on kadonnut kaupunginjohtaja

Tarvitsemme kaupunginjohtajan elinvoimaiseen ja hyvinvoivaan kaupunkiin Suomen kasvukäytävälle. Kadonnut liikkuu, viestii ja esiintyy tottuneesti niin kuntalaisten kuin yhteistyökumppaneidenkin seurassa. Viimeinen näköhavainto hänestä on tehty Granitin aukiolla keskustelemassa kaupunkilaisten kanssa.

29.9.2020

Kaupunginvaltuusto päätti Riihimäen uudesta palveluverkosta

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin palveluverkkoa uudistetaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös syntyi usean tunnin keskustelun ja yhden äänestyksen jälkeen maanantaina 28. syyskuuta pidetyssä kokouksessa.

14.9.2020

Asemanseudun kehittäminen jatkuu arkkitehtuurikilpailun merkeissä

Parhaillaan käynnissä oleva kilpailu koskee Suokylän Peukaloisen korttelia. Asemanpuistosta halutaan Riihimäen aktiivinen ja vihreä ydin. Sinne rakennettavilla uusilla asunnoilla halutaan houkutella asukkaita lähialueilta, pääkaupunkiseudulta ja pohjoisesta etelään muuttavien keskuudesta.

23.10.2020

|

Päätöksenteko

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 28.10.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 62 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 63 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiverkostoon liittämisestä – 64 Tiedottaminen johtokunnalle – 65 Riihimäen Veden riskikartoitus 2020 – 66 Viranhaltijapäätökset 1 kpl  

23.10.2020

|

Yleinen

Riihimäen lukion ensimmäinen vuosikurssi palaa lähiopetukseen ja kaupungin etätyösuositus jatkuu

Riihimäen lukion kaikki vuosikurssit ovat olleet etäopetuksessa 8. lokakuuta alkaen. Maanantaina 26. lokakuuta lukion ensimmäinen vuosikurssi palaa lähiopetukseen, mutta toinen ja kolmas vuosikurssi jatkavat etäopetuksessa. Järjestely on voimassa toistaiseksi ja tilannetta arvioidaan viikoittain epidemiatilanteen perusteella. Ensimmäisen vuosikurssin lähiopetus toteutetaan porrastettuna lähiopetuksena. ”Lukiossa on juuri alkanut uusi jakso, jossa monilla ensimmäisen vuosikurssin oppilailla alkoi useampi uusi … Lue lisää

23.10.2020

|

Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 87 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 88 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 90 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat – 91 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-syyskuu 2020, osavuosikatsaus III 1 kpl 92 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2 kpl 93 Seudullinen kotouttamisohjelma 2021 – 2024 1 kpl … Lue lisää

22.10.2020

|

Asuminen ja rakentaminen

Kloorausta vähennetään Herajoen vesilaitoksella

Herajoen vesilaitokselta lähtevän veden klooripitoisuus on vähentynyt keskiviikosta alkaen. Saastuneesta Parmalan raakavesikaivosta otettavaan veteen syötetään edelleen varmuustoimenpiteenä klooria, mutta kokonaisuudessaan kuluttajien verkostoon johdettavan veden klooripitoisuus pienenee ja talousvedessä olevien maku- ja hajuhaittojen pitäisi vähentyä viikon loppuun mennessä. Riihimäen Vedelle tulleiden palautteiden perusteella maku- ja hajuhaittoja on ollut osassa kaupungin eteläosan kiinteistöjä tai huoneistoja. Herajoen vesilaitoksen … Lue lisää

21.10.2020

|

Liikunta

Saunayogaa® uimalan tilaussaunalla maanantaisin

Liikunta- ja hyvinvointikeskus järjestää Saunayogaa® maanantaisin 18.00-18.30 ja klo 19.00-19.30 uimalan tilaussaunalla (Salpausseläntie 16) ajalla 2.11.-14.12.2020 ja 11.1.-15.2.2021. Tunnille voi ilmoittautua uimalan kassalla aikaisintaan 1,5h ennen tunnin alkua. Hinta 8€ / osallistuja (ei uimalan sisäänpääsymaksua). Hintaan ei sisälly allasosaston tai kuntosalin käyttö. Liikunta- ja hyvinvointikeskus pidättää oikeuden muutoksiin. Saunayogassa® yhdistyvät saunan hiljaisuus ja joogaan pohjautuvien … Lue lisää

21.10.2020

|

Liikunta

Lasten kahluuallas poissa käytöstä toistaiseksi

Uimahallilla lasten kahluuallas on poissa käytöstä toistaiseksi huollon vuoksi. Huollon arvioitu kestoaika on tammikuuhun 2021. Pahoittelemme töistä johtuvia haittoja uimalan asiakkaille.    

20.10.2020

|

Työllisyyspalvelut

Työttömyys jatkoi laskuaan Riihimäellä, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on nousussa

Riihimäellä työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 10 prosenttia. Työttömänä oli 1362 henkilöä. Laskua elokuun tilanteesta oli 0,7 prosenttia ja 91 henkilöä. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys kasvoi syyskuussa 2,8 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli 373 enemmän. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta. Kokoaikaisesti lomautettuja Riihimäellä oli syyskuun lopussa 188 henkilöä. Laskua elokuuhun verrattuna oli 17 henkilöä. … Lue lisää

kaksi vanhusta

19.10.2020

|

Vanhuspalvelut

Senioripuistoilu loppuu etuajassa

Alun perin lokakuun loppuun asti suunnitellut Senioripuistoilut joudutaan lopettamaan pari viikkoa etuajassa. 20.10. lähtien puistoiluja ei enää järjestetä. Päätös lopettamisesta syntyi monen tekijän summana vallitseva tilanne huomioon ottaen. Senioripuistoilu on saanut nautiskella hienoista säistä koko syksyn, mutta nyt viilenevä sää tuo mukanaan omat haasteensa. Senioripuistoilu aloitettiin ensimmäisen kerran jo kesäkuussa, kun COVID-19 pandemian takia kaikki … Lue lisää

21.10.2020

|

Kuulutus

Hämeen ELY-keskuksen kuulutus: Riutanharjun vedenottamon tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Riihimäki (kuulutus on nähtävillä 21.10. – 20.11.2020 saakka)

Kuulutus Riutanharjun vedenottamon tarkkailuohjelman hyväksymispäätös Riihimäki Päätös; Riutanharjun vedenottamon tarkkailusuunnitelman hyväksyminen

18.10.2020

|

Kuulutus

Vanha kaupungintalo, Kalevankatu 1, asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 18.10.2020 – 18.4.2021 saakka)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Suunnittelualueella sijaitsee Riihimäen vanha kaupungintalo, jonka vanhempi osa on tarkoitus osoittaa asemakaavalla säilytettäväksi ja laajennusosan paikalle arvioidaan mahdollisuutta sijoittaa asuinkerrostalo. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa Kokinmäen varteen erillispientalotontti. Asemakaavamuutoksella huomioidaan alueen ja rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo. Alueen pinta-ala on noin 7300 m2. Osallistumis- … Lue lisää

8.10.2020

|

Kuulutus

Lehti- ja haravointijätettä vastaanotetaan 17.10.2020 klo 10 – 15 Kinturinkuja 1 (kuulutus on nähtävillä 8. – 19.10.2020 saakka)

Kinturinmäen maankaatopaikalla vastaanotetaan maksutta kuntalaisten haravointi- ja lehtijätettä (ei kompostijätettä, kuten omenoita) lauantaina 17.10.2020 kello 10–15  osoitteessa Kinturinkuja 1, 11120 Riihimäki. Huomioithan, että risu- ja haravointijätteet tulee erotella.

8.10.2020

|

Kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta; Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Teollisuuskatu 1 (kuulutus on nähtävillä 8.10. – 16.11.2020 saakka)

Asia Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8.10.2020 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on HAMELY/1349/2020. Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito Kuulutus päätöksestä ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 8.10.-16.11.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset.  Valitusaika päättyy 16.11.2020. Kuulutus ELY-keskus 8.10.2020 ELY-keskuksen päätös 8.10.2020 Valitusosoitus

25.9.2020

|

Kuulutus

Kiinteistökatselmus kaupungin eteläosan alueella (kuulutus on nähtävillä 25.9. – 30.11.2020 saakka)

Kiinteistönomistajille ja -haltijoille ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta tulee lokakuun ja marraskuun 2020 aikana toimittamaan rakennusjärjestyksen 3.4. kohdan tarkoittaman katselmuksen kaupungin eteläosan alueella. Alue rajautuu etelään linjasta Sipiläntie – Lasitehtaantie – Kalevankatu – Keskuskatu – rautatie itään. Katselmuksessa tarkastetaan, että rakennukset, niiden julkisivut ja muut ulkopuoliset osat sekä ympäristökuvaan vaikuttavat piha-alueet, rakennelmat ja … Lue lisää

23.9.2020

|

Kuulutus

Ympäristölupapäätös, Kuljetus ja maansiirto Viita Oy (kuulutus on nähtävillä 23.9. – 2.11.2020 saakka)

Ympäristöjohtaja on 22.9.2020 myöntänyt päätöksellään 6/2020 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Kuljetus ja maansiirto Viita Oy:lle paikalla louhitun kiviaineksen murskaustoiminnalle alueella, joka muodostaa Meijerintie 5-17 asemakaavan mukaisen tontin 694-25-2515-3. Tonttia ei ole vielä lohkottu, ja se koostuu luvan myöntämishetkellä määräaloista 694-4-403-2-244-M501, 694-25-9903-3-M501 ja 694-25-9901-0-M503 sekä tontista 694-25-2515-2 poislukien määräala 694-25-2515-2-M501. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta … Lue lisää

22.9.2020

|

Kuulutus

Riihimäen kaupunki myy omakotitontteja huutokaupalla (kuulutus on nähtävillä 22.9. – 2.11.2020 saakka)

Riihimäen kaupunki myy kolme omakotitalotonttia huutokaupalla. Tontit sijaitsevat osoitteissa Koppelintie 38a (Räätykänmäki), Mustikkakaari 10 (Vahteristo) ja Sienestäjänkatu 9 (Vahteristo). Tonttien huutokaupat päättyvät 2.11.2020. Lisätiedot huutokaupoista Riihimäen kaupungin internetsivuilta www.riihimaki.fi/huutokauppa

26.6.2020

|

Kuulutus

Kutsuntakuulutus 2020 (kuulutus on nähtävillä 26.6. – 15.12.2020 saakka)

Kutsuntakuulutus 2020 Kutsuntapaikka on Riihimäen Urheilutalo, Pohjolankatu 6, Riihimäki

23.10.2020 10:00

Karhulla on asiaa

Kita ammollaan karjuva karhuhahmo on Jussi TwoSevenin taiteessa jo eräänlainen käsite, joka on varioitunut sarjaksi kannanottoja ihmisten maailman nykyilmiöitä kohtaan. Ihmisiin – ja samalla myös eläimiin ja muuhun luontoon - vaikuttavat monet, usein tiedostamattomiksi jäävät ja vääjämättömiksi tosiasioiksi mielletyt käytännöt...

24.10.2020 19:00

Riihimäen Nuorisoteatteri; Me ei kuolla koskaan

Kaunistelematon mutta räväkkä kuvaus nuoruuden huumasta, toisen painostuksesta ja muottiin sopimattomuudesta. Miten pakkotoiminnot täsmällisyydestä voivat helpottaa oloa, jos koko elämä on epäjärjestyksessä ja menneisyys vielä käsittelemättä? Me ei kuolla koskaan on Jutta Taipaleen ja Metti Löfbergin käsikirjoittama musikaali Olavi Uusivirran...

25.10.2020 15:00

Riihimäen Nuorisoteatteri; Me ei kuolla koskaan

Kaunistelematon mutta räväkkä kuvaus nuoruuden huumasta, toisen painostuksesta ja muottiin sopimattomuudesta. Miten pakkotoiminnot täsmällisyydestä voivat helpottaa oloa, jos koko elämä on epäjärjestyksessä ja menneisyys vielä käsittelemättä? Me ei kuolla koskaan on Jutta Taipaleen ja Metti Löfbergin käsikirjoittama musikaali Olavi Uusivirran...

26.10.2020 10:00

Kävelylenkki Hirsimäessä

Tule mukaan leppoisan tahdin kävelylenkille, rollaattorilla tai ilman! Kävellään yhdessä lähialueella. Lähtö Hirsimäen puistosta, Kolehmaisenkatu 10.

26.10.2020 16:00

Kahvakuula

Liikunta- ja hyvinvointikeskus järjestää ohjattua kahvakuulaharjoittelua maanantaisin klo 16.00-16.45 ajalla 7.9.-30.12.2020 (ei 12.10.). Tunnit pidetään Harjunrinteen koulun liikuntasalissa (Kalevankatu 3), sisäänkäynti Harjunrinteen puolelta, koulurakennuksen nurkalta. Tunti on maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. Ota oma alusta mukaan. Tunnille mahtuu 20 osallistujaa. Tällä tunnilla...

27.10.2020 09:30

Senioripuistoilua Otsolassa PERUTTU

Tervetuloa puistoilemaan! Kesällä suurta suosiota niittänyt Senioripuistoilu saa jatkoa syys- ja lokakuuksi. Puistoilu tarjoaa kohtaamispaikan ikäihmisille kahvittelun ja mukavan ohjelman merkeissä. Tarjolla kaffetta ja pullaa, seuraa ja puheensorinaa. Myös esiintyjiä ja vierailija on odotettavissa. Osallistuminen on avointa ja maksutonta, eikä...

27.10.2020 13:00

Senioripuistoilua Jukka Jalosen puistossa (ent.Keskus-/Ankkapuisto) PERUTTU

Tervetuloa puistoilemaan! Kesällä suurta suosiota niittänyt Senioripuistoilu saa jatkoa syys- ja lokakuuksi. Puistoilu tarjoaa kohtaamispaikan ikäihmisille kahvittelun ja mukavan ohjelman merkeissä. Tarjolla kaffetta ja pullaa, seuraa ja puheensorinaa. Myös esiintyjiä ja vierailija on odotettavissa. Osallistuminen on avointa ja maksutonta, eikä...

27.10.2020 16:00

Kuntopiiri

Liikunta- ja hyvinvointikeskus järjestää ohjattua kuntopiiriä tiistaisin klo 16.00-17.00 ajalla 8.9.-1.12.2020 (ei 13.10. ja 17.11.). Tunnit pidetään Kalevantalon liikuntasalissa (Kalevankatu 5-11), sisäänkäynti Karan koulun puoleisesta päädystä. Tunti on maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. Ota oma alusta mukaan. Tunnille mahtuu 35 osallistujaa. Tunnilla...

21.4.2020

|

Koti & Kaupunki

Roboriksu: Virtuaaliset MM-kilpailut 2020, osa 2

VIRTUAALISET ROBOTIIKAN MM-kilpailut järjestetään 25.4. 2020. Tapahtuman tarkoituksena on huomioida ja osoittaa arvostusta poikkeustilanteen vuoksi peruttuihin MM-kilpailuihin  valituille joukkueille. Tapahtuman perusteella ei jaeta virallisia MM-titteleitä,...

19.4.2020

|

Koti & Kaupunki

Roboriksu: Virtuaaliset MM-kilpailut 2020

        Lohdutuksena kaikille MM-kilpailuihin tiensä selvittäneille joukkueille REC Foundation järjestää VIRTUAALISET ROBOTIIKAN MM-kilpailut 25.4. 2020. VEX IQ -sarjan ottelut alkavat Suomen aikaa...

15.5.2019

|

Koti & Kaupunki

Innokas -turnauksessa menestystä

Innokas 2019 -turnaus on nyt saatu Lappeenrannassa päätökseen ja palkinnot jaettu. Riihimäkeläisittäin tuloslistat ovat iloista luettavaa! Tanssi – ja teatterisarjassa Team Floppi joutui ensikertalaisina jatkosarjaan...

14.5.2019

|

Koti & Kaupunki

Innokas! -robotiikkaturnaus

Innokas -verkoston järjestämä robotiikkaturnaus on viime vuosina ollut varma kevään merkki. Tänä vuonna Lappeenrannassa järjestettävä turnaus kokoaa peruskouluikäisiä kilpailemaan robotiikan ja ohjelmoinnin parissa. Sarjoja ja...

2.5.2019

|

Koti & Kaupunki

MM-kisamatkan satoa

                Robotiikan MM-kilpailumatka on kotiinpaluuta vaille päätöksessä. Vaikka kilpailun päättymisen jälkeen on nukuttu vasta kaksi yötä, voi koko...

1.5.2019

|

Koti & Kaupunki

Robotiikkakilpailuiden loppuhuipennus

Kolmas ja viimeinen kilpailupäivä Kentuckyssa oli vähintään yhtä vauhdikas ja jännittävä kuin edellisetkin. VEX IQ-joukkueemme kilpailivat Tiimihaasteen otteluiden parissa aamusta pitkälle iltapäivään. Tässä kisakuulumiset tilastojen...

30.4.2019

|

Koti & Kaupunki

Toinen VEX IQ Kilpailupäivä

Joukkueemme aamurutiineihin kuuluu pieni herättely ulkona. Niin myös toisen kilpailupäivän aamuna, jolloin hölkkäsimme jo tutuiksi tullessa hotellin maastoissa reippaina klo 6:15. Tuntia myöhemmin olimmekin jo...

30.4.2019

|

Koti & Kaupunki

Kisatunnelmia Kentuckysta 2

VEX IQ -robotiikkajoukkueiden matka robotiikan MM-kilpailuissa on hyvässä vauhdissa. Pitkän matkan tuomasta aikaerorasituksestakin on selvitty ja kilpailut saatu käyntiin. VEX IQ -robotiikkakilpailut kokoavat vuosittain tuhansia...

5.6.2018

|

Blogit

Blogi: Kirjasto Ihan Pihalla

Kirjasto Ihan Pihalla – Viihdy arjessa! Kesä on jo hyvää vauhtia alkanut ja luonto kauneimmillaan. Kesän kunniaksi kirjastokin siirtyy taas Ihan Pihalle, jo viidettä kertaa!...

27.4.2018

|

Blogit

Blogi: Elävä kaupunkikeskusta houkuttelee viipymään – elinvoimalaskenta mittaa lähtötason

Keskustan kehittäminen, suunnittelu ja toteutus on yksi Riihimäki-strategian 2030 kärkihankkeista. Tavoitteena on luoda elävä, houkutteleva ja toimiva kaupunki niin asumiselle, yrittämiselle kuin vapaa-ajan käytöllekin. Elinvoimainen...

29.3.2018

|

Blogit

Blogi: Kaupunkitaidetta ja lisää säpinää – keskustelua rakennetun ympäristön ohjelmasta

Anni Sinnemäki kirjoittaa lauluntekstissään: Kaupunki on muuttunut, mutta ei järin paljon. Muistamme värin, joka oli harmaampi. Ajatusta voi mainiosti soveltaa tiivistämään meidän suunnittelijoiden näkemystä Riihimäen...

14.11.2017

|

Blogit

Virkamiehen vuodatus Erkyläntiestä

Liikennesuunnittelu perustuu liikennemäärälaskentoihin, ajonopeuksien tarkkailuun, onnettomuustietoihin, kadulle määriteltyyn toiminnalliseen luokitukseen (pääväylä, kokoojakatu, tonttikatu) ja yleisiin ohjeisiin liikennesuunnittelusta. Jos liikennettä suunnitellaan tunnepitoisesti, mennään todennäköisesti metsään. Virkamies...

13.10.2017

|

Blogit

Jotain uutta, jotain vanhaa

Kaupunkisuunnittelija kaupunkilomalla? Ei toimi! Tänä kesänä pyörittelin mielessäni keskusteluja, joita olimme keväällä käyneet riihimäkeläisten kanssa rakennetun ympäristön työpajassa. Osallistujat kertoivat keskustan tyhjiksi jääneiden tilojen ja...

5.10.2017

|

Blogit

Taide viitoittaa tietä kaupunkien keskustoihin

Suomessa on käynnissä uudenlainen kokeilu kuntien yhteisen taideasiantuntijan käytöstä. Julkisen taiteen suunnittelukohteina ovat niin liikenteelliset solmukohdat kuin kaupunkien keskustat. Riihimäen kaupunki käynnisti vuonna 2015 Yhteiskuntataiteilijatoiminnan...

22.9.2017

|

Blogit

Liikkujan viikko: HAMK mukana Liikkujan viikossa

Liikkujan viikko lähenee – ja HAMKin liikennealan syksyllä 2017 opintonsa aloittaneiden tulevien AMK-insinöörien tulikaste samoin. Kolmatta kertaa peräkkäin ovat liikennealan opiskelijat näkyvästi mukana liikennekasvatuksellisessa tapahtumassa,...

21.9.2017

|

Blogit

Liikkujan viikko: Varhaiskasvatus mukana Liikkujan viikossa

Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16.–22.9. Viikko huipentuu Auton vapaapäivään. Varhaiskasvatuksen yksiköt kisaavat keskenään Auton vapaapäivänä perjantaina 22.9. Innokkaimmin kisaan osallistunut yksikkö palkitaan. Kisassa on...