12.11.2019

Fortum ja Riihimäen kaupunki solmivat sopimuksen kehittämistyöstä

Fortum ja Riihimäen kaupunki ovat solmineet yhteisen sopimuksen, jonka keskeisenä tavoitteena on uusien ja puhtaiden ratkaisujen kehittäminen ja käyttöön ottaminen Riihimäellä. Fortumin strategiana on olla johtava puhtaan energian yhtiö, joka tuottaa älykkäitä ja resurssitehokkaita kaupunkiratkaisuja. Fortumin tavoitteena on tulevaisuudessa kierrättää entistä useampia jätevirtoja eteenpäin materiaalina ja tuoda teollisuuden käyttöön uusia kierrätysraaka-aineita. Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan päätoimipaikka muovijalostamoineen sijaitsee Riihimäellä. Riihimäen kaupungin strategian mukaisena tavoitteena on kehittyä pienimmän hiilijalanjäljen kaupunkina tiiviin kaupunkirakenteen sekä vahvan kiertotalousosaamisen johdosta. Riihimäen kaupunki on sitoutunut edistämään kiertotaloutta ja valtakunnallista jätesuunnitelmaa alueellaan.

12.11.2019

Postilakon vaikutukset asiointiin Riihimäen kaupungin kanssa 

Maanantaina 11.11. alkaneen postilakon myötä kaupungin kirjepostin kulku hidastuu tai saattaa pysähtyä kokonaan. Laskutukseen ja palvelupäätösten toimittamiseen tulee viiveitä, sillä ne eivät lähde postin mukana asiakkaalle. Kaikkia postilakon vaikutuksia ja siitä aiheutuvia muutoksia ei ole vielä tiedossa. Tiedotteessa oleva listaus perustuu käsitykseen tilanteesta tiistaina 12.11. kello 8.00.

11.11.2019

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2020

Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi 11. marraskuuta kokouksessaan vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Kaupungin toimintamenoiksi arvioidaan ensi vuonna 192,5 miljoonaa euroa. Investointeihin käytetään kymmenen miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvioesitys on 6,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen yhdessä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa. Ylijäämästä kaupungin osuus on 5,1 miljoonaa euroa ja vesihuoltoliikelaitoksen 1,0 miljoonaa euroa. Talousarvio pitää sisällään kaikkiaan 6,1 miljoonan euron sopeutukset.

8.11.2019

Kestävän kehityksen KERI-hanke sai rahoituksen

KERI-hanke on saanut 30 000 euron avustuksen kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä vauhdittavan Kestävä kaupunki -ohjelman toisessa kokeiluhaussa. Hakemuksia tuli yhteensä 33, joista valittiin rahoitettavaksi kymmenen kohdetta. Lue tiedotteesta, miten hanke tulee hyödyttämään kaupunkilaisia ja mitä käytännön toimia se pitää sisällään.

7.11.2019

Vastaa kaupungin verkkosivuja koskevaan kyselyyn

Riihimäen kaupunki on uudistamassa verkkosivunsa vuonna 2020. Suunnittelun tueksi on käynnistetty kysely verkkosivujen toimivuudesta. Toimivatko sivut hyvin, löytyvätkö tiedot nopeasti, onko sinulla kehitysideoita? Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin, ja kaikki vastaukset auttavat kehittämään Riihimäen sivuja entistä paremmiksi. Kiitos jo etukäteen! Linkki kyselyyn löytyy klikkaamalla tiedotteeseen.

6.11.2019

Riihimäki on mukana merkittävässä robotiikkatapahtumassa

Robotiikkatiimi lähtee edustamaan Riihimäen kaupunkia kansainväliseen European Robotics Weekin päätapahtumaan, joka järjestetään Puolan Poznanissa 14.–16.11.2019. Robotiikkatiimi tapaa paikan päällä alan asiantuntijoita ja yrityksiä sekä EU-päättäjiä. Mukaan lähtee kuusi oppilasta, jotka esittelevät rakentamiaan robotteja ja kertovat robotiikan opinnoistaan. Ulkomailla kiinnostaa erityisesti Riihimäen robotiikkaopetus päiväkodista korkea-asteelle saakka.

15.11.2019

|

Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunta 12.11.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 153 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 154 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 155 Toimialuejohtajien katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat – 156 Kvartaaliraportti tammi-syyskuu 2019 1 kpl 157 Kaupunkikehityslautakunnan kokoontuminen 2020 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä lautakunnan päätösten nähtävillä olo – 158 Määräalan ostaminen tilasta 694-405-8-136 Viitanen 1 kpl … Lue lisää

15.11.2019

|

Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 18.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 404 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 405 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 406 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 407 Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 kpl 408 Valtuustoaloite koskien terveyskeskusmaksuista luopumista 8 kpl 409 Hulevesiverkoston viemäröintialueen tarkistaminen 1 kpl 410 Sopimus yhteistyöstä kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi ja edustajan nimeäminen kesäyliopiston neuvottelukuntaan … Lue lisää

15.11.2019

|

Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 47 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 48 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 49 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 50 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 51 Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 3 kpl 52 Lausunto ehdotuksesta jätehuollon palvelutasoksi 1 kpl 53 Ympäristönsuojeluviranomaisen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille … Lue lisää

15.11.2019

|

Herajoen koulu

Herajoella edessä Haapala-rakennuksen uudelleenrakennustyöt

Riihimäen Herajoen koulun Haapala-rakennuksen tulipalosta aiheutuneet purku-ja puhdistustyöt ovat valmistuneet. Seuraavaksi vuorossa ovat uudelleenrakentamistyöt tarvittavine kilpailutuksineen. Töiden ajan Herajoen koulun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapset jatkavat Piikinmäen päiväkodin tiloissa. Myös Herajoen koululaisten luokkaruokailu jatkuu. Herajoen koulun Haapala-rakennus tuhoutui osittain tulipalossa 16. elokuuta. Pahiten tulipalossa vaurioitui Haapala-rakennuksen liikuntasali. Samaisessa rakennuksessa sijaitsee myös jakelukeittiö ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen … Lue lisää

15.11.2019

|

Avoimet työpaikat

Kaupunginlakimiehen virka (haku päättyy 9.12.2019 klo 15)

Riihimäen kaupunki hakee vakituiseen virkasuhteeseen kaupunginlakimiestä. Avoin virka täytetään 1.1.2020 lähtien tai sopimuksen mukaan. Tehtävänkuvaus Kaupunginlakimiehen tehtäviin kuuluu toimialojen, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen, yleinen oikeudellinen neuvonta. Lisäksi tehtävään kuuluu julkisten hankintojen oikeudellinen neuvonta, sopimusasiat, sopimusoikeudellinen ohjaus ja ohjeistus. Tehtävään kuuluu kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävät, vastuu vaalien järjestämisestä ja keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiminen. Kaupunginlakimies hoitaa kaupungin … Lue lisää

14.11.2019

|

Kansalaisopisto

Kutomoglögit

Tiistaina 3.12.2019 klo 10-16 on Kaupungin kutomolla tarjolla glögiä ja pipareita. Kutomolla on avoimet ovet ja tuolloin esillä oleva näyttely on koottu syksyn kudontakurssilaisten töistä, tavata voit myös kutojia työn touhussa.                   lisää tietoa kutomosta: https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/kansalaisopisto/kaupungin-kutomo/   Millaisia töitä kutomolla kudotaan, niitä voit seurata istagramista: https://www.instagram.com/kaupungin_kutomo/?hl=fi

14.11.2019

|

Lukiot

Uusia ylioppilaita Riihimäen lukiosta ja aikuislukiosta

Riihimäen lukiosta ja aikuislukiosta valmistuu yhteensä kymmenen uutta ylioppilasta. Päivälukion puolelta kuusi ja aikuislukion puolelta neljä. Lämpimät onnittelut kaikille! Riihimäen lukio Riihimäen aikuislukio 1. Arkko Lauri 1. Harju Mikko 2. Einiö Niko 2. Jussila Jonna (K) 3. Grönroos Miina 3. Karlsson Karolina 4. Kujala Erika 4. Kokko Merika (K) 5. Niskala Iida 6. Teräväinen Sauli … Lue lisää

14.11.2019

|

Tekniset palvelut

Vaarallisten jätteiden keräyspiste sulkeutuu 18.11. klo 15

Kaupungin varikon vaarallisten jätteiden keräyspiste on suljettuna maanantaina 18.11 klo.15.00 alkaen yhteistoimintaneuvotteluiden vuoksi.  Jouluviikolla 52 vaarallisten jätteiden keräyspiste on suljettu.

15.11.2019

|

Avoimet työpaikat

Kaupunginlakimiehen virka (haku päättyy 9.12.2019 klo 15)

Riihimäen kaupunki hakee vakituiseen virkasuhteeseen kaupunginlakimiestä. Avoin virka täytetään 1.1.2020 lähtien tai sopimuksen mukaan. Tehtävänkuvaus Kaupunginlakimiehen tehtäviin kuuluu toimialojen, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen, yleinen oikeudellinen neuvonta. Lisäksi tehtävään kuuluu julkisten hankintojen oikeudellinen neuvonta, sopimusasiat, sopimusoikeudellinen ohjaus ja ohjeistus. Tehtävään kuuluu kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävät, vastuu vaalien järjestämisestä ja keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiminen. Kaupunginlakimies hoitaa kaupungin … Lue lisää

14.11.2019

|

Kuulutus

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä, NRC Group Finland Oy (kuulutus on nähtävillä 16.12.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojelun vastuualue Ympäristötarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen päätöksen, joka koskee Riihimäen asema-aukiolla ja asematunnelissa tehtäviä töitä. Päätöksen mukaan töitä tehdään 14.11.2019-15.1.2020 välisenä aikana. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 14.11.2019. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 14.11.-16.12.2019 Riihimäen kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä sekä Riihimäen kaupungin tietotuvassa, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. … Lue lisää

13.11.2019

|

Kuulutus

Julkipano ympäristönsuojelulain mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta tehdystä päätöksestä, NRC Group Finland Oy (kuulutus on nähtävillä 19.12.2019 saakka)

Kuulutus, julkipano, NRC Group Finland Oy   

13.11.2019

|

Kuulutus

Kuulutus; esitys Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi (kuulutus on nähtävillä 3.12.2019 saakka)

Kuulutus, esitys Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi Jätetaksa 1.1.2020 luonnos

12.11.2019

|

Kuulutus

Kaupunginhallituksen kokoontuminen vuonna 2020 (kuulutus on nähtävillä 12.11.2019-31.12.2020)

Kuulutus, Kaupunginhallituksen kokoontuminen v. 2020

8.11.2019

|

Kuulutus

Ilmoitus naapureille maisematyölupahakemuksen vireilletulosta, Uramontien ja kevyen liikenteen välikaistalla olevien poppeleiden poistamista (kuulutus on nähtävillä 21.11.2019 saakka)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupunki on jättänyt maisematyölupahakemuksen koskien Uramontien ja kevyen liikenteen välikaistalla olevien poppeleiden poistamista ja korvaamista kartiotammilla. Uusien puiden istutuspaikoissa huomioidaan katuvalot. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3.kerros), 11130 Riihimäki. Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 19.11.2019 … Lue lisää

8.11.2019

|

Kuulutus

Katusuunnitelmaehdotus nähtävillä, Erkyläntien katusuunnitelman muutos (kuulutus on nähtävillä 21.11.2019 saakka)

Erkyläntien katusuunnitelman muutos, osat: Soittajankatu-Keipinkatu sekä Keipinkatu-Soittajankadun itäpään katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 11.–25.11.2019 teknisen palvelukeskuksen toimialueella Yritystalolla, osoite Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki. Suunnitelmaan voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää Kaupunkitekniikalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, Teknisen palvelukeskuksen toimialue, Eteläinen Asemakatu … Lue lisää

6.11.2019

|

Kuulutus

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 11.11.2019 klo 14.00 (kuulutus on nähtävillä 20.11.2019 saakka)

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 11.11.2019 kello 14.00 Uramon koululla, os. Uramontie 63. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla (Eteläinen Asemakatu 2) olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla (www.riihimaki.fi) olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 19.11.2019 kaupungin verkkosivuilla. Riku Bitter, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston asialista 11.11.2019  

12.11.2019

|

Avoimet työpaikat

Palveluvastaava Tiilikadun päihdekuntoutumisyksikköön (haku päättyy 27.11.2019 klo 8)

Haemme palveluvastaavaa Tiilikadun päihdekuntoutumisyksikköön. Palveluvastaava vastaa yksikön palvelutuotannosta sekä päihdekuntoutujien kotiin annettavista palveluista, henkilökuntaa on yhteensä 12. Arvostamme valmentavaa johtamistapaa, kehittämisintoa ja kokemusta esimiestehtävistä. Tehtävään liittyy lisävastuuna vastuu RAI-järjestelmän pääkäyttäjyydestä. Sinulla on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto. Palkkaus on kvtes:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tartuntatautilain 48 … Lue lisää

12.11.2019

|

Avoimet työpaikat

Amanuenssi Suomen lasimuseoon (haku päättyy 26.11.2019 klo 15)

Tehtävänkuvaus Amanuenssin tehtävänä on museon kokoelmien hoito, saavutettavuuden edistäminen, kokoelmayhteistyön ja digitaalisten palvelujen kehittäminen, nykydokumentointihankkeiden toteutus ja osallistuminen TAKO-yhteistyöhön. Amanuenssi osallistuu myös julkaisujen sisällöntuotantoon ja yleisöpalveluun. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva museo- ja kokoelmatyöhön liittyvä työkokemus. Korkeakoulututkinnon tulee sisältää museoalan oppiaineita. Asiantuntijatehtävissä työskentely edellyttää toimivia vuorovaikutustaitoja ja hyvää yhteistyökykyä. Työ … Lue lisää

11.11.2019

|

Avoimet työpaikat

Projektikoordinaattorin määräaikainen työsuhde (haku päättyy 30.11.2019)

Sykkiikö sydämesi vastuullisuudelle? Oletko kokenut ja aktiivinen projektien vetäjä? Haluatko olla mukana kehittämässä kestävämpää elämäntapaa? Tule projektikoordinaattoriksi KERI-hankkeeseen Riihimäelle! KERI-hanke, Kestävä elämä riihimäkeläisille, on Ympäristöministeriön rahoittama hanke, joka käynnistyy vuodenvaihteessa. Hankkeessa mm. kehitetään kriteeristöä kestävän elämän palveluille ja käynnistellään lainaamoa. Projektikoordinaattorina vastaat Keri-hankkeen etenemisestä yhdessä ohjausryhmän kanssa. Hanke on koko kaupungin laajuinen ja monen toimialueen … Lue lisää

15.11.2019 10:30

Boccian peluuta sisällä Vapaaehtoiskeskus Virsussa

Vapaaehtoiskeskus Virsussa pelataan sisäbocciaa hauskassa tunnelmassa, leikkimielellä, tasapainoa ja tarkkuutta ylläpitäen.

16.11.2019 10:00

Liikuntamaailma

Liikuntamaailmassa koko perhe pääsee liikkumaan ja leikkimään yhdessä Peltosaaren koulun liikuntasaliin rakennetuilla temppuradoilla sekä peliareenoilla.  Tapahtuman alkupuolella toivotetaan tervetulleiksi perheen pienimmät ja tapahtuman loppupuolella vauhtiin pääsevät vuorostaan perheen isommat. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa liikkumaan! HUOM! Sisäänkäynti koulurakennukseen tapahtuu Orioninkadun puolelta.

16.11.2019 15:00

Viirun ja Pesosen joulupuuhat

Enää kaksikymmentäneljä päivää jouluun. Pehmeä valkoinen lumi on peittänyt Viirun ja Pesosen talon, sekä halkovajan, verstaan, kanalankin. On yhtä sun toista tehtävää ennen joulua: piparkakkujen leivonta, kuusen haku ja joululahjojen keksiminen pitävät ukon ja kissan kiireisenä. Viirua jännittää. Saapuukohan joulupukki...

16.11.2019 16:00

Malja syksylle

Kolmen kuoron konsertti: Riihimäen Mieslaulajat, Tervakosken Mieskuoro ja Mikkelin Mieslaulajat konsertoivat Eteläisen koulun Matinsalissa Lopentie 11 Riihimäki 16.11.2019 klo16. Kuoroja johtaa Anne Kekki ja Svetlana Pulkkinen. Ohjelmistossa on myös perinteisiä mieskuoroklassikoita ja laulamme suurimman osan lauluista suurkuorona, jossa on n.60...

16.11.2019 16:00

Alttoviulukonsertti – Onni Elo alttoviulu ja Mika Karjalainen piano

Riihimäen musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa  16.11.2019 klo 16 konsertoivat Onni Elo alttoviulu ja Mika Karjalainen piano, Vapaa pääsy, Tervetuloa!  

16.11.2019 21:00

Cotton n Steel Band Red Hotin lavalla

Tänä syksynä 10-vuotis synttäreitään juhliva CSB tarjoilee bluesrockia hyvällä meiningillä! Liput 10€ (sis. narikan)

17.11.2019 08:00

Leijona Kiekkokoulu

Kiekko-Nikkarit järjestää kaudella 2019-2020 LEIJONA-kiekkokoulun Riihimäen jäähallissa (JJ Areena) 2011-2015 syntyneille tytöille ja pojille. Kiekkokoulun syyskausi alkaa 6.10.2019 ja päättyy 8.12.2019. Kiekkokoulu järjestetään aina sunnuntaisin klo 9.15-11.05 välisenä aikana. SYKSYN 2019 KIEKKOKOULU 9.15-10.05 RYHMÄ 1. 10.15-11.05 RYHMÄ 2 Lisätietoja LEIJONA-kiekkokoulusta: Petri Koukkula...

17.11.2019 16:00

Lasten ja nuorten taidekoulun VALOJEN TALO

Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa kutsuu sinut sydämellisesti tervetulleeksi Valojen taloon! Tapahtumassa on työnäytöksiä, myyjäiset, kahvio, live-musiikkia, oppilastöiden näyttely, sekä tarjolla lämmintä glögiä ja piparia! Tule mukaan viettämään tunnelmallista iltaa ja tekemään ehkä myös hankintoja joulupukin...

15.5.2019

|

Koti & Kaupunki

Innokas -turnauksessa menestystä

Innokas 2019 -turnaus on nyt saatu Lappeenrannassa päätökseen ja palkinnot jaettu. Riihimäkeläisittäin tuloslistat ovat iloista luettavaa! Tanssi – ja teatterisarjassa Team Floppi joutui ensikertalaisina jatkosarjaan...

14.5.2019

|

Koti & Kaupunki

Innokas! -robotiikkaturnaus

Innokas -verkoston järjestämä robotiikkaturnaus on viime vuosina ollut varma kevään merkki. Tänä vuonna Lappeenrannassa järjestettävä turnaus kokoaa peruskouluikäisiä kilpailemaan robotiikan ja ohjelmoinnin parissa. Sarjoja ja...

2.5.2019

|

Koti & Kaupunki

MM-kisamatkan satoa

                Robotiikan MM-kilpailumatka on kotiinpaluuta vaille päätöksessä. Vaikka kilpailun päättymisen jälkeen on nukuttu vasta kaksi yötä, voi koko...

1.5.2019

|

Koti & Kaupunki

Robotiikkakilpailuiden loppuhuipennus

Kolmas ja viimeinen kilpailupäivä Kentuckyssa oli vähintään yhtä vauhdikas ja jännittävä kuin edellisetkin. VEX IQ-joukkueemme kilpailivat Tiimihaasteen otteluiden parissa aamusta pitkälle iltapäivään. Tässä kisakuulumiset tilastojen...

30.4.2019

|

Koti & Kaupunki

Toinen VEX IQ Kilpailupäivä

Joukkueemme aamurutiineihin kuuluu pieni herättely ulkona. Niin myös toisen kilpailupäivän aamuna, jolloin hölkkäsimme jo tutuiksi tullessa hotellin maastoissa reippaina klo 6:15. Tuntia myöhemmin olimmekin jo...

30.4.2019

|

Koti & Kaupunki

Kisatunnelmia Kentuckysta 2

VEX IQ -robotiikkajoukkueiden matka robotiikan MM-kilpailuissa on hyvässä vauhdissa. Pitkän matkan tuomasta aikaerorasituksestakin on selvitty ja kilpailut saatu käyntiin. VEX IQ -robotiikkakilpailut kokoavat vuosittain tuhansia...

29.4.2019

|

Koti & Kaupunki

Kisatunnelmia Kentuckysta

              Ala- ja yläkouluikäisten VEX IQ- joukkueet aloittivat ensimmäisen kilpailupäivänsä katsastamalla robottinsa ja tutustumalla kilpailupaikkaan. Suomesta saakka tuodut harjoittelukenttä...

28.4.2019

|

Koti & Kaupunki

Riihimäkeläiset robotiikkajoukkueet kilpailuvuorossa!

                            Sunnuntaina 28.4. alkavissa VEX -robotiikan MM-kilpailuissa vuorossa ovat ylä- ja alakouluikäiset...

5.6.2018

|

Blogit

Blogi: Kirjasto Ihan Pihalla

Kirjasto Ihan Pihalla – Viihdy arjessa! Kesä on jo hyvää vauhtia alkanut ja luonto kauneimmillaan. Kesän kunniaksi kirjastokin siirtyy taas Ihan Pihalle, jo viidettä kertaa!...

27.4.2018

|

Blogit

Blogi: Elävä kaupunkikeskusta houkuttelee viipymään – elinvoimalaskenta mittaa lähtötason

Keskustan kehittäminen, suunnittelu ja toteutus on yksi Riihimäki-strategian 2030 kärkihankkeista. Tavoitteena on luoda elävä, houkutteleva ja toimiva kaupunki niin asumiselle, yrittämiselle kuin vapaa-ajan käytöllekin. Elinvoimainen...

29.3.2018

|

Blogit

Blogi: Kaupunkitaidetta ja lisää säpinää – keskustelua rakennetun ympäristön ohjelmasta

Anni Sinnemäki kirjoittaa lauluntekstissään: Kaupunki on muuttunut, mutta ei järin paljon. Muistamme värin, joka oli harmaampi. Ajatusta voi mainiosti soveltaa tiivistämään meidän suunnittelijoiden näkemystä Riihimäen...

14.11.2017

|

Blogit

Virkamiehen vuodatus Erkyläntiestä

Liikennesuunnittelu perustuu liikennemäärälaskentoihin, ajonopeuksien tarkkailuun, onnettomuustietoihin, kadulle määriteltyyn toiminnalliseen luokitukseen (pääväylä, kokoojakatu, tonttikatu) ja yleisiin ohjeisiin liikennesuunnittelusta. Jos liikennettä suunnitellaan tunnepitoisesti, mennään todennäköisesti metsään. Virkamies...

13.10.2017

|

Blogit

Jotain uutta, jotain vanhaa

Kaupunkisuunnittelija kaupunkilomalla? Ei toimi! Tänä kesänä pyörittelin mielessäni keskusteluja, joita olimme keväällä käyneet riihimäkeläisten kanssa rakennetun ympäristön työpajassa. Osallistujat kertoivat keskustan tyhjiksi jääneiden tilojen ja...

5.10.2017

|

Blogit

Taide viitoittaa tietä kaupunkien keskustoihin

Suomessa on käynnissä uudenlainen kokeilu kuntien yhteisen taideasiantuntijan käytöstä. Julkisen taiteen suunnittelukohteina ovat niin liikenteelliset solmukohdat kuin kaupunkien keskustat. Riihimäen kaupunki käynnisti vuonna 2015 Yhteiskuntataiteilijatoiminnan...

22.9.2017

|

Blogit

Liikkujan viikko: HAMK mukana Liikkujan viikossa

Liikkujan viikko lähenee – ja HAMKin liikennealan syksyllä 2017 opintonsa aloittaneiden tulevien AMK-insinöörien tulikaste samoin. Kolmatta kertaa peräkkäin ovat liikennealan opiskelijat näkyvästi mukana liikennekasvatuksellisessa tapahtumassa,...

21.9.2017

|

Blogit

Liikkujan viikko: Varhaiskasvatus mukana Liikkujan viikossa

Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16.–22.9. Viikko huipentuu Auton vapaapäivään. Varhaiskasvatuksen yksiköt kisaavat keskenään Auton vapaapäivänä perjantaina 22.9. Innokkaimmin kisaan osallistunut yksikkö palkitaan. Kisassa on...