11.8.2020

Riihimäen syntymäpäiväjuhla siirtyy vuodelle 2021

Riihimäen kaupungin 60-vuotisjuhlat siirtyvät tämän vuoden syyskuusta vuoden 2021 syyskuuhun koronapandemian vuoksi. Kaupunki järjestää syntymäpäiväjuhlien sijaan syyskuussa kuntalaisille pienimuotoista ohjelmaa, johon ei liity yli 500 hengen kokoontumisia.

10.8.2020

Ohjausryhmältä kysely kaupunkilaisille opetuksen järjestämisestä

Palveluverkon ohjausryhmä toteuttaa viikolla 33 verkkokyselyn alakoulujen oppilaille, huoltajille ja henkilöstölle sekä kaupungin asukkaille. Oppilaat, huoltajat ja henkilöstö saavat linkin kyselyyn Helmin tai sähköpostin kautta. Asukkaat pääsevät vastaamaan kyselyyn kaupungin verkkosivujen kautta, kun kysely on julkaistu.

7.8.2020

Riihimäellä koulutaipaleen aloittaa 295 ekaluokkalaista

Riihimäen kaupungissa koulut alkavat tiistaina 11. elokuuta. Uusia esikoululaisia kaupungissa on 290. Ensimmäisen luokan aloittaa 295 lasta. Sivistysjohtaja Jarkko Niiranen muistuttaa, että varhaiskasvatukseen tai kouluun ei pidä tulla flunssaoireiseina tai sairaana. Kaupunki seuraa koronatilannetta tarkasti ja jos tilanne muuttuu, ovat yksiköt varautuneet muuttamaan toimintatapoja tarvittaessa nopeastikin.

13.7.2020

Kotipihakilpailussa uusi Ekopiha-kilpailusarja

Kotipihakilpailussa on tänä vuonna kaksi kilpailusarjaa: Kaunein kotipiha 2020 ja Ekopiha 2020. Molempiin sarjoihin voi osallistua 15. elokuuta asti. Voittajat julkistetaan Riihimäki-päivänä 11. syyskuuta.

3.8.2020

Paikallisliikenteen syksyn aikataulut julki

Riihimäen paikallisliikenteen aikatauluihin on tullut muutoksia. Suurimmat muutokset kevääseen verrattuna kohdistuvat linjalle 4 ja palvelulinjalle. Uusia linjojakin on luvassa. Ne palvelevat erityisesti Riihimäen lounaisosia.

26.5.2020

Riihimäki käynnistää kestävän talouden ohjelman

Riihimäen kaupunginhallitus päätti maanantaina 25. toukokuuta kokouksessaan käynnistää viisivuotisen kestävän talouden ohjelman. Ohjelman avulla kaupunki pyrkii hillitsemään kustannusten kasvua ja turvaamaan kaupungin elinvoimaisuuden.

10.8.2020

|

Kulttuuri

Riihimäen syntymäpäiväjuhla siirtyy vuodelle 2021

Riihimäen kaupungin 60-vuotisjuhlat siirtyvät tämän vuoden syyskuusta vuoden 2021 syyskuuhun koronapandemian vuoksi. Riihimäen kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan maanantaina 10. elokuuta. Vaikka yli 500 hengen tilaisuuksien järjestäminen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on ollut elokuun alusta lähtien mahdollista, koronatartuntojen ehkäisemistä koskevat edelleen useat eri määräykset. Riihimäen kaupunki haluaa osaltaan toimia vastuullisesti ja huolehtia asukkaidensa turvallisuudesta mahdollisimman … Lue lisää

10.8.2020

|

Kulttuuri ja vapaa-aika

Ohjausryhmältä kysely kaupunkilaisille opetuksen järjestämisestä

Kaupunginhallituksen asettama ohjausryhmä on valmistellut keväästä asti Riihimäen tulevaisuuden palveluverkkoa. Ohjausryhmä on työstänyt useita malleja, joista kolmesta tehdään ennakkovaikutustenarviointi. Arviointi sisältää lapsivaikutusten arvioinnin lisäksi arviot muun muassa taloudellisuudesta, ekologisuudesta, koulumatkoista ja pito- ja vetovoimasta. Osana ennakkovaikutusten arviointia ohjausryhmä toteuttaa viikolla 33 verkkokyselyn alakoulujen oppilaille, huoltajille ja henkilöstölle sekä kaupungin asukkaille. Oppilaat, huoltajat ja henkilöstö saavat … Lue lisää

7.8.2020

|

Päätöksenteko

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.8.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 90 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 91 Sivistysjohtajan ja elinvoimajohtajan toimialuekatsaukset sekä muut ajankohtaiset asiat – 92 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisten toimialueiden viranhaltijapäätökset 1 kpl 93 Kuntalaisaloite: Heinäkuun varhaiskasvatusmaksu – 94 Ilmoitusasiat – 95 Valitusosoitukset –

7.8.2020

|

Alakoulut

Riihimäellä koulutaipaleen aloittaa 295 ekaluokkalaista

Kaikki Riihimäen varhaiskasvatuksen yksiköt ovat olleet toiminnassa maanantaista 3.8.2020 alkaen. Lapset tulevat varhaiskasvatuksen piiriin elo-syyskuun aikana yksilöllisten aikataulujen mukaan. Kaupungin esiopetuksen yksiköt, perusopetuksen koulut ja lukio aloittavat lukukautensa tiistaina 11.8.2020. Riihimäellä aloittaa tänä syksynä esiopetuksen 290 lasta ja koulun 295 ensimmäisen luokan oppilasta ja lukio-opinnot 170 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa. Koulutyö alkaa yhteensä noin 3 100 … Lue lisää

7.8.2020

|

Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.8.2020, esityslista

Esityslista § Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 57 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 59 Riihimäen seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 1 kpl 60 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat – 61 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2020, osavuosikatsaus II 1 kpl 62 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2021 … Lue lisää

7.8.2020

|

Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 10.8.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 219 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 220 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 221 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 222 Riihimäen kaupunki 60 vuotta; juhlatilaisuuksien siirtäminen koronaepidemian vuoksi – 223 Vuoden 2021 talousarvion raami ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelma; valtiontalouden ja kuntatalousohjelman aikataulut – 224 Valtuustoaloite koskien aktiivisuuslisenssiä – 225 … Lue lisää

7.8.2020

|

Kulttuuri ja vapaa-aika

Riihimäen syntymäpäiväjuhla on siirtymässä vuodelle 2021

Riihimäen kaupungin 60-vuotisjuhlat ovat siirtymässä tämän vuoden syyskuusta vuoden 2021 syyskuuhun koronapandemian vuoksi. Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee juhlien mahdollista siirtoa kokouksessaan maanantaina 10. elokuuta. Riihimäen syntymäpäiväjuhlien sijaan syyskuussa on tarkoitus järjestää kuntalaisille pienimuotoista ohjelmaa, johon ei liity yli 500 hengen kokoontumisia Vaikka yli 500 hengen tilaisuuksien järjestäminen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on ollut elokuun alusta … Lue lisää

6.8.2020

|

Sivistyspalvelut

Niiranen aloitti työnsä Riihimäen sivistysjohtajana

Jarkko Niiranen (KM) aloitti työnsä Riihimäen kaupungin sivistysjohtajana 1. elokuuta 2020. Niirasen tavoittaa sähköpostilla osoitteesta jarkko.niiranen@riihimaki.fi ja puhelimella numerosta 050 526 3175. Samalla aiemmin sivistysjohtajana toiminut Esa Santakallio siirtyi kehittämisjohtajan määräaikaiseen virkaan vastaamaan robotiikkakampuksen ja -opetuksen sekä robotiikkahankkeiden kehittämisestä ja koordinoinnista. Santakallion sähköpostiosoite on edelleen esa.santakallio@riihimaki.fi ja puhelinnumero on 040 330 4450.

7.8.2020

|

Kuulutus

Jussilantien asemakaavamuutoksen luonnos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 7.8. – 11.9.2020 saakka)

Jussilantien asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 10.8. – 11.9.2020 (MRA 30 §) kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.riihimaki.fi/jussilantien-asemakaavamuutos/ sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs). Kaavoitettava alue sijaitsee Jussilantien varressa. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle kuuden erillispientalotontin muodostuminen. Yhteys alueen länsipuoliselle virkistysalueelle Jussilantien kautta on tarkoitus säilyttää. Esittely- ja keskustelutilaisuus luonnoksesta pidetään torstaina 27.8.2020 klo … Lue lisää

3.8.2020

|

Kuulutus

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta, Versowood Oy (kuulutus on nähtävillä 3. – 17.8.2020)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja vastaavan asetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Versowood Oy hakee rakennuslupaa teollisuusvaraston (4800 m2, tekstiilipintainen PVC-pinnoitettu) rakentamiselle omistamalleen 694-4-4-6 kiinteistölle osoitteessa Kulmalan puistokatu 3. Rakennuspaikalta puretaan samalla entinen sahatavarakatos. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (kolmas kerros), 11130 Riihimäki. Niihin tutustumista varten pyydämme Koronaviruksen … Lue lisää

3.8.2020

|

Kuulutus

Hämeen ELY-keskuksen kuulutus: Riihimäen Veden Riutanharjun vedenottamon tarkkailusuunnitelmaehdotus (kuulutus on nähtävillä 3.8. – 31.8.2020)

Asia Riihimäen Vesi on toimittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) hyväksyttäväksi tarkkailusuunnitelman Riihimäen kaupungin Hiivolan kylään rakennettavan Riutanharjun pohjavedenottamon vaikutusten tarkkailemiseksi ennen vedenottoa ja vedenoton alkamisen jälkeen. Tarkkailuvelvoite on annettu vedenottolupaa koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 113/04.09/2013. Tarkkailusuunnitelmaan sisältyy vedenottomäärän, pohjaveden pinnankorkeuden ja vedenlaadun sekä läheisen tekolammen pinnankorkeuden tarkkailua. Hämeen ELY-keskus tekee tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä … Lue lisää

8.7.2020

|

Kuulutus

Aluehallintoviraston ilmoitus päätöksen kuuluttamisesta, Antti Mäki (kuulutus on nähtävillä 8.7.–14.8.2020)

Hakija: Antti Mäki Dnro: ESAVI/8135/2020 Asia: Maalämmön keruuputkiston asentaminen pohjavesialueelle ja valmistelulupa, Riihimäki Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.7.–14.8.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Päätös, Antti Mäki

29.6.2020

|

Kuulutus

Aluehallintoviraston ilmoitus päätöksen kuuluttamisesta, H.G. Paloheimo Oy (kuulutus on nähtävillä 29.6. – 5.8.2020

Ilmoitus_päätöksestä_kuntaan, H.G. Paloheimo Oy

26.6.2020

|

Kuulutus

Kutsuntakuulutus 2020 (kuulutus on nähtävillä 26.6. – 15.12.2020 saakka)

Kutsuntakuulutus_2020

14.6.2020

|

Kuulutus

Meijerintie 21 asemakaavan vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 14.6. – 11.12.2020 saakka)

Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan, erityisesti logistiikka- ja varastotoiminnan, sijoittuminen alueelle hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen. Kaava-alue sijaitsee Meijerintien ja Retkiojantien risteyksen länsipuolella. Kaava-alue käsittää noin 15 ha suuruisen alueen, joka rajautuu pohjoisessa teollisuustonttiin, idässä Meijerintiehen ja lounaassa Retkiojantiehen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi … Lue lisää

1.6.2020

|

Kuulutus

Kuulutus ehdotuksesta perusmaksun käyttöön ottamiseksi Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella (kuulutus on nähtävillä 1.6.-31.8.2020)

Kuulutus perusmaksusta Esitys perusmaksun käyttöönottoon jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapulan toiminta-alueella 1.1.2022 alkaen  

11.8.2020 16:00

Kuntopiiri

Tervetuloa mukaan Riihimäen kaupungin liikuntapalveluiden järjestämään kaikille avoimeen kuntopiiriin kesällä 2020. Tunnilla tehdään erilaisia lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteita kehon omaa painoa hyödyntäen, liikkeissä on kevennetyt ja kuormittavammat vaihtoehdot. Tunti sisältää alku- ja loppuverryttelyt sekä lihaskunto-osuuden. Ota oma alusta mukaan. Tunnilla on...

11.8.2020 18:00

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous

12.8.2020 09:00

Vesijumppa

Tervetuloa mukaan Riihimäen kaupungin liikuntapalveluiden järjestämään kaikille avoimeen vesijumppaan kesällä 2020. Vesijumppa on monipuolista harjoittelua musiikin tarhdittamana. Harjoitustason raskautta voi säädellä itse muuttamalla liikelaajuutta ja / tai tempoa. Tunnille ei ennakkoilmoittautumista. Osallistuminen edellyttää liikuntapalveluiden kymppikortin ja uimalan sisäänpääsymaksun. Kymmpikortin kertalippu luovutetaan...

12.8.2020 10:00

Liikennepuisto

Liikennepuisto Riihimäen maauimala, Salpausseläntie 16 Liikennepuisto tarjoaa alle kouluikäisille mahdollisuuden opetella kaupunkiliikenteen sääntöjä Riihimäen maauimalan alueella. Rajatulla alueella lapsi pääsee käytännössä opettelemaan turvallista liikennekäyttäytymistä potku- ja polkupyörillä ajamalla, huoltajan ohjauksella. Liikennepuistossa pyöräillessä tulee käyttää kypärää liikenteen turvallisuutta edistäen. Liikennepuiston aukioloaikoina...

12.8.2020 15:00

Puistonkulman yhteislaulut

Laulattajana ja säestäjänä: Lotta Skog. Keskiviikkoisin klo.15-16. Graniitin aukiolla elokuussa: 12.8. ja 26.8. Puistonkulmassa (Valtakatu 7-9) syys- ja lokakuussa: 9.9., 23.9. ja 21.10. Marraskuussa 4.11. ja 18.11. Joulukuussa 2.12. ja kauneimmat joululaulut 16.12.

12.8.2020 17:00

Kestävä elämä ja ekoarki – verkostotapaaminen

Ilmasto muuttuu ja luonnon monimuotoisuus hupenee ennätysnopeasti. Asuminen, liikkuminen, ruoka sekä tavaroiden ja palveluiden kulutus ovat suurimmat yksittäisen ihmisen hiilijalanjäljen muodostajat. Jokaisen meidän teoilla on merkitystä. Voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta valitsemalla vastuullisesti. Kestävämpi elämäntapa on helpompi muodostaa yhdessä! Tule siis...

12.8.2020 17:30

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous

13.8.2020 14:00

Kevennetty porrastreeni

Tervetuloa mukaan Riihimäen kaupungin liikuntapalveluiden järjestämään kaikille avoimeen kevennettyyn porrastreeniin kesällä 2020. Kevennetty porrastreeni soveltuu kaiken kuntoisille, myös liikuntaa aloitteleville. Tunti sisältää alkulämmittelyn, porrasosuuden ja venyttelyt. Tunti ei sisällä hyppyjä. Ota oma juomapullo mukaan!  Tunnilla on säävaraus. Tunnille ei ennakkoilmoittautumista....

21.4.2020

|

Koti & Kaupunki

Roboriksu: Virtuaaliset MM-kilpailut 2020, osa 2

VIRTUAALISET ROBOTIIKAN MM-kilpailut järjestetään 25.4. 2020. Tapahtuman tarkoituksena on huomioida ja osoittaa arvostusta poikkeustilanteen vuoksi peruttuihin MM-kilpailuihin  valituille joukkueille. Tapahtuman perusteella ei jaeta virallisia MM-titteleitä,...

19.4.2020

|

Koti & Kaupunki

Roboriksu: Virtuaaliset MM-kilpailut 2020

        Lohdutuksena kaikille MM-kilpailuihin tiensä selvittäneille joukkueille REC Foundation järjestää VIRTUAALISET ROBOTIIKAN MM-kilpailut 25.4. 2020. VEX IQ -sarjan ottelut alkavat Suomen aikaa...

15.5.2019

|

Koti & Kaupunki

Innokas -turnauksessa menestystä

Innokas 2019 -turnaus on nyt saatu Lappeenrannassa päätökseen ja palkinnot jaettu. Riihimäkeläisittäin tuloslistat ovat iloista luettavaa! Tanssi – ja teatterisarjassa Team Floppi joutui ensikertalaisina jatkosarjaan...

14.5.2019

|

Koti & Kaupunki

Innokas! -robotiikkaturnaus

Innokas -verkoston järjestämä robotiikkaturnaus on viime vuosina ollut varma kevään merkki. Tänä vuonna Lappeenrannassa järjestettävä turnaus kokoaa peruskouluikäisiä kilpailemaan robotiikan ja ohjelmoinnin parissa. Sarjoja ja...

2.5.2019

|

Koti & Kaupunki

MM-kisamatkan satoa

                Robotiikan MM-kilpailumatka on kotiinpaluuta vaille päätöksessä. Vaikka kilpailun päättymisen jälkeen on nukuttu vasta kaksi yötä, voi koko...

1.5.2019

|

Koti & Kaupunki

Robotiikkakilpailuiden loppuhuipennus

Kolmas ja viimeinen kilpailupäivä Kentuckyssa oli vähintään yhtä vauhdikas ja jännittävä kuin edellisetkin. VEX IQ-joukkueemme kilpailivat Tiimihaasteen otteluiden parissa aamusta pitkälle iltapäivään. Tässä kisakuulumiset tilastojen...

30.4.2019

|

Koti & Kaupunki

Toinen VEX IQ Kilpailupäivä

Joukkueemme aamurutiineihin kuuluu pieni herättely ulkona. Niin myös toisen kilpailupäivän aamuna, jolloin hölkkäsimme jo tutuiksi tullessa hotellin maastoissa reippaina klo 6:15. Tuntia myöhemmin olimmekin jo...

30.4.2019

|

Koti & Kaupunki

Kisatunnelmia Kentuckysta 2

VEX IQ -robotiikkajoukkueiden matka robotiikan MM-kilpailuissa on hyvässä vauhdissa. Pitkän matkan tuomasta aikaerorasituksestakin on selvitty ja kilpailut saatu käyntiin. VEX IQ -robotiikkakilpailut kokoavat vuosittain tuhansia...

5.6.2018

|

Blogit

Blogi: Kirjasto Ihan Pihalla

Kirjasto Ihan Pihalla – Viihdy arjessa! Kesä on jo hyvää vauhtia alkanut ja luonto kauneimmillaan. Kesän kunniaksi kirjastokin siirtyy taas Ihan Pihalle, jo viidettä kertaa!...

27.4.2018

|

Blogit

Blogi: Elävä kaupunkikeskusta houkuttelee viipymään – elinvoimalaskenta mittaa lähtötason

Keskustan kehittäminen, suunnittelu ja toteutus on yksi Riihimäki-strategian 2030 kärkihankkeista. Tavoitteena on luoda elävä, houkutteleva ja toimiva kaupunki niin asumiselle, yrittämiselle kuin vapaa-ajan käytöllekin. Elinvoimainen...

29.3.2018

|

Blogit

Blogi: Kaupunkitaidetta ja lisää säpinää – keskustelua rakennetun ympäristön ohjelmasta

Anni Sinnemäki kirjoittaa lauluntekstissään: Kaupunki on muuttunut, mutta ei järin paljon. Muistamme värin, joka oli harmaampi. Ajatusta voi mainiosti soveltaa tiivistämään meidän suunnittelijoiden näkemystä Riihimäen...

14.11.2017

|

Blogit

Virkamiehen vuodatus Erkyläntiestä

Liikennesuunnittelu perustuu liikennemäärälaskentoihin, ajonopeuksien tarkkailuun, onnettomuustietoihin, kadulle määriteltyyn toiminnalliseen luokitukseen (pääväylä, kokoojakatu, tonttikatu) ja yleisiin ohjeisiin liikennesuunnittelusta. Jos liikennettä suunnitellaan tunnepitoisesti, mennään todennäköisesti metsään. Virkamies...

13.10.2017

|

Blogit

Jotain uutta, jotain vanhaa

Kaupunkisuunnittelija kaupunkilomalla? Ei toimi! Tänä kesänä pyörittelin mielessäni keskusteluja, joita olimme keväällä käyneet riihimäkeläisten kanssa rakennetun ympäristön työpajassa. Osallistujat kertoivat keskustan tyhjiksi jääneiden tilojen ja...

5.10.2017

|

Blogit

Taide viitoittaa tietä kaupunkien keskustoihin

Suomessa on käynnissä uudenlainen kokeilu kuntien yhteisen taideasiantuntijan käytöstä. Julkisen taiteen suunnittelukohteina ovat niin liikenteelliset solmukohdat kuin kaupunkien keskustat. Riihimäen kaupunki käynnisti vuonna 2015 Yhteiskuntataiteilijatoiminnan...

22.9.2017

|

Blogit

Liikkujan viikko: HAMK mukana Liikkujan viikossa

Liikkujan viikko lähenee – ja HAMKin liikennealan syksyllä 2017 opintonsa aloittaneiden tulevien AMK-insinöörien tulikaste samoin. Kolmatta kertaa peräkkäin ovat liikennealan opiskelijat näkyvästi mukana liikennekasvatuksellisessa tapahtumassa,...

21.9.2017

|

Blogit

Liikkujan viikko: Varhaiskasvatus mukana Liikkujan viikossa

Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16.–22.9. Viikko huipentuu Auton vapaapäivään. Varhaiskasvatuksen yksiköt kisaavat keskenään Auton vapaapäivänä perjantaina 22.9. Innokkaimmin kisaan osallistunut yksikkö palkitaan. Kisassa on...