Kaupunginjohtaja Sami Sulkko

30.12. Asiaa tulevaan vuoteen 2017!

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä unohtuu, että merkittävä osa tuottavuuspotentiaalista ei ole kiinni pelkistä rakenteista, vaan johtamisesta, käytännöistä ja luottamuksesta. Kuntasektorilla on yleisesti ottaen melko paljon sellaisia jäykkyyksiä, jotka muodostavat esteitä riittävän ketterälle toiminnalle. Yhä edelleen on havaittavissa eri yhteyksissä, että poliittisen ohjauksen ja operatiivisen toiminnan rajapinta on hämärä. Samalla se heikentää strategisen johtamisen kehittämistä.

Asiakaskokemuksen hyödyntäminen palveluprosessien suunnittelussa avaa uusia mahdollisuuksia. Samoin edelläkävijät varmasti avaavat suoran demokratian menetelmien ja kuntalaisten ja sidosryhmien osallistamisen malleja todella näyttävästi ensi vaalikaudella. On selvää, että monet vanhat toimintatavat eivät enää taivu tehokkaasti näihin muutoksiin. On tarpeen uudistua.

Uusi kuntalaki velvoittaa kuntia laatimaan strategian, jossa on käytettävä tiettyjä kuvauksia. Ensinnäkin on syytä olla huolissaan siitä, että kyseinen lainkohta on ylipäätään tarvittu ja toisaalta siitä, tuleeko kuntien strategioista tasapaksuista massaa, jossa halutaan kaikkea kaikille samalla kun maakuntauudistuksen muutokset monilta osin muuttavat resursseja lähes nappikaupaksi. Tässä korostuu aivan erityisesti johtamisen uudistamisen merkitys ja isojen ilmiöiden ja mahdollisuuksien, kuten digitalisaation tunnistaminen.

Tuottavuuden parantaminen edellyttää huomion kiinnittämistä motivaatioon ja ihmisten johtamiseen, sekä luovuuteen ja innovaatioihin. Avointa keskustelua tarvitaan, jotta asioita myös ymmärretään paremmin samalla tavalla, vaikka samaa mieltä ei oltaisikaan. Osaamispotentiaali on kuitenkin kuntasektorin työntekijöissä.

Samalla toivotan oikein hyvää ja ennakkoluulotonta vuotta 2017!

Kaupunginjohtajan videot

Mitä mieltä Riihimäestä?

Millainen on Riihimäki?
Riihimäki on hieno kasvava kaupunki, jolla on kokoisekseen kaupungiksi monipuolinen palvelutarjonta sekä elinkeinorakenne.

Mainitse kaupungin kolme tärkeintä vahvuutta.
Ensimmäisenä on sijainti eli saavutettavuus. Toiseksi kaupunki on kaupunki eikä nukkumalähiö, mikä näkyy muun muassa kulttuuripalveluissa. Kolmanneksi on vahva elinkeinopolitiikka, jota edelleenkehittämällä vahvistetaan kaupungin asemaa kiristyvässä kilpailussa.

Miksi Riihimäelle kannattaa muuttaa?
Riihimäelle kannattaa muuttaa, koska asuminen on edullista ja palvelut ovat hyvät. Työssäkäyntimatkat muuallekin ovat todella lyhyitä.

Mitä tarjottavaa Riihimäellä on yrityksille?
Riihimäki tarjoaa yrityksille Suomen parhaan paikan eteläisessä Suomessa. Tästä on vahvoja näyttöjä ja johdonmukaisella kehittämisellä tätä toimintaa myös vahvistetaan. Yritykset ovat kaupungin tärkein sidosryhmä, jota palvelemme parhaalla tavalla.

Miltä näyttää kaupungin tulevaisuus?
Näin kaupungin tulevaisuuden hyvin positiivisena. Kuntataloudessa on haasteita muun muassa velkaantumisen osalta, mutta uskon, että huolellisella toiminnalla tilanne saadaan niin sanotusti stabilisoitua. Riihimäki on hieno kaupunki, jolla on tulevaisuudessakin paljon voitettavaa keskeisenä kasvukäytävän paikkakuntana.

Mitä teet mieluiten Riihimäellä?
Vapaa-ajallani korostuu liikunnan merkitys ja kulttuuritarjonnan hyödyntäminen.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 0 Kyllä 6 Ei 0