Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäki markkina-alueena

Riihimäellä yrityksesi on keskellä kasvavaa Etelä-Suomea. Riihimäki on dynaaminen ja kasvava, noin 29 000 asukkaan kaupunki ja seutukunnan keskus. Riihimäkeen pääasiallisena asiointipaikkana turvautuvia on noin 50 000. Koko talousalueen koko on yli 90 000 asukasta.

Riihimäen houkuttelevuus perustuu useaan asiaan. Kaupungin läpi kulkee sekä moottoritie että päärata. Erinomaisia yhteyksiä pääkaupunkiseudulle kuvaa muun muassa se, että Riihimäeltä Helsinkiin on arkipäivisin noin 70 junavuoroa ja 17 linja-autoliikenteen pikavuoroa. Matka henkilöautolla taittuu moottoriteitse alle tunnissa. Turku-Forssa-Riihimäki-Lahti-Lappeenranta -poikittaisliikenteen väylä takaa myös hyvät poikittaisyhteydet.

Kotimaan logistiikkapalveluiden loogisin sijaintipaikka on Riihimäki, lähellä maan väestön painopistettä. Lisäksi pääkaupunkiseudun läheisyys takaa työntekijöiden hyvän saatavuuden.

Sijainti kasvukäytävällä

Helsingistä Tampereelle ulottuva Suomen kasvukäytävä muodostaa maan merkittävimmän toiminnallisen ja rakenteellisen kokonaisuuden. Kasvukäytävän vaikutusalueella asuu jo joka kolmas suomalainen. Alueen sisällä vähintään yhden kuntarajan ylittää päivittäin yli 301 000 työmatkalaista. Suomen kasvukäytävä muodostaa yhtenäisen työmarkkina-alueen ja yritysten kannalta yhtenäisen työvoimapoolin.

Käytäväkokonaisuus muodostaa koko Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn ytimen.

  • Suomen bruttokansantuotteesta 45 % tuotetaan tämän valtasuonen varrella.
  • Yritysten liikevaihdosta noin 50 % muodostuu Suomen kasvukäytävä -verkoston alueella.
  • Työpaikoistakin jo noin 40 % sijaitsee kasvukäytävällä.

Elinkeinojen monipuolisuus on tällaiselle alueelle tyypillistä ja samalla ehdottomasti alueen merkittävä vahvuus. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi logistiikka, kauppa, teollisuuden alihankinta ja jatkojalostus, kiinteistö- ja rakennusala kokonaisuudessaan, rahoitusala sekä matkailu.

Vuonna 2013 muodostettiin kasvukäytävän kehittämistyötä edistämään uudenlainen yhteistyöverkosto, jonka jäseninä ovat alueen 19 kaupunkia ja kuntaa, alueen kaikki kolme maakuntaliittoa sekä kaikki neljä kauppakamaria. Lisäksi verkostotyössä ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suuria ja pieniä yrityksiä

Menestyvä yritystoiminta vetää puoleensa uutta. Riihimäellä toimii suuria ja kansainvälisestikin tunnettuja huippuyrityksiä kuten esimerkiksi Würth Oy, Valio Oy, Oy Aga Ab, Reka Kaapeli Oy, Fortum Waste Solutions, Sako Oy, Kumera Oy, NRC Group Finland Oy, RTV-yhtymä, Millog Oy, CGI, VR-Yhtymä ja Taloon.com.

Kaupungissa on myös lukuisa joukko pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Pendelöintiä pääkaupunkiseudulle

Useita tuhansia työssäkäyviä pendelöi jatkuvasti Riihimäeltä muualle töihin. Nämä ovat työvoimareserviä Riihimäellä toimiville yrityksille: pendelöijien joukosta löytyy hakijoita Riihimäellä avautuviin uusiin työpaikkoihin.

Kaupungin ja yritysten tiivis yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hyria Koulutuksen kanssa pitää oppilaitokset ajan hermolla työvoimatarpeista. Mainituista paikkakunnalla toimivista oppilaitoksista valmistuu muun muassa mediatekniikan, tietoliikennetekniikan, kone- ja tuotantotekniikan, tuotekehityksen, ravitsemisalan, kaupan ja hallinnon alan ammattilaisia.

Riihimäki on oikea valinta yrityksille, jotka arvostavat markkinoiden läheisyyttä, koulutetun työvoiman saatavuutta ja hyviä liikenneyhteyksiä.