Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen keskusta täydentyy – uusi kaavoituskatsaus listaa vuoden suunnittelukohteet

4.3.2021 Tiedotteet

Riihimäen kaupungin kaavoituskatsauksessa 2021 elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu hyvien liikenneväylien varsille täydentämään jo olemassa olevia työpaikka-alueita, ja mukana on useita keskustaa uudistavia asumisen kohteita. Katsaukseen on ohjelmoitu yhteensä 17 asemakaavakohteen suunnittelu.

Yksi keskustaa täydentävistä hankkeista on Peukaloisen korttelin asemakaavatyö, jota valmistellaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen ”quattro” pohjalta. Alueelle muodostuvassa kokonaisuudessa on tarkoitus käyttää puuta niin julkisivuissa kuin rungossakin.

”Keskusta kehittyy myös yksityisten kiinteistönomistajien aloitteesta lähteneillä asemakaavamuutoksilla; Maisterinkadulla asuinkerrostalolla sekä Hämeenkatu 20 ja Junailijankatu 11 välillä asuin- ja liikerakentamisella. Lisäksi Metsäkorven asuinalueelle suunnitellaan lisää suosittuja minitontteja pientaloille”, vt. kaavoituspäällikkö Mikko Laukkanen sanoo.

Kaavoituskatsaus toteuttaa osaltaan Riihimäki-strategian #UusiRiksu-kärkihanketta asemanseutua ja keskustaa kehittämällä. Suuntaviivat kehittämiselle määriteltiin asemanseudun ja keskustan visiossa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2019. Visiotyötä jatkettiin asemanseudun yleissuunnitelmalla, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3. helmikuuta 2020. Yleissuunnitelmaa tarkennettiin viitesuunnitelmilla alueelle veturitallit–rautatieasema-Matkakeskus sekä Jokikylän ja Peltosaaren alueille. Viitesuunnitelmat valmistuivat kesällä 2020.

”Ensimmäinen yleissuunnitelmaan pohjautuva asemakaavamuutos Jokikylän alueella on jo käynnissä. Jokikylästä muodostuu korkealaatuinen asuinalue vain kivenheiton päähän asemasta. Tulevaisuudessa Vantaanjoki virtaa asuinalueen keskellä puistossa ja kaupunkilaiset voivat virkistyä joen varrella.”

Vuoden 2021 aikana kaupunki hakee vesilupaa Vantaanjoen uoman siirrolle, jonka jälkeen asemakaavoitusta viedään eteenpäin arkkitehtuurikilpailun tai muun valmistelevan suunnittelutyön kautta.

Riihimäellä yleiskaavoitusta tehdään jatkuvan suunnittelun periaatteella. Alkavan yleiskaavatyön 2040 tarkoituksena on tarkistaa, päivittää ja syventää vuosien 2013–2017 aikana laadittua yleiskaavaa 2035.

”Tuleva yleiskaavatyö ohjelmoidaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa syksyllä 2021. Tietopohjan laajentamista jatketaan kuluvan vuoden aikana laatimalla muun muassa väestöennusteiden päivitys. Lisäksi valmistuu Riihimäen asunto-ohjelma”, yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala toteaa.

Tavoitteena on myös aloittaa Riihimäen varuskunta-alueen eteläosan eli Etukasarmin yleissuunnitelman laatiminen ja kehittää alueelle omaleimaista, luonnonläheistä asumista, jossa yhdistyvät monimuotoiset asumisen palvelut. Tarkempi suunnittelu edellyttää sopimista maanomistusjärjestelyistä. Tavoitteena on alueen yleissuunnittelun aloittaminen vuoden 2021 aikana ja alueen rakentuminen vaiheittain 2020-luvun loppupuolella.

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2021 kaavoituskatsauksen 1. maaliskuuta 2021. Kaavoituskatsaus julkaistaan vuosittain ja siinä esitellään kaupungin kaavatilannetta; maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia.

Kaavoituskatsaus 2021