Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen kaupunki laatii kestävän liikkumisen suunnitelman

25.2.2021 Tiedotteet

Riihimäen kaupunki on aloittanut kestävän liikkumisen suunnitelman laatimisen. Suunnittelutyön lopuksi Riihimäelle syntyy kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa esitellään konkreettisia ja toteutettavissa olevia kestävän liikkumisen toimenpiteitä. Suunnitelma ohjaa ja antaa työkaluja Riihimäen kestävän liikkumisen kehittämiselle.

”Tavoitteena on edistää kestävien liikkumismuotojen käyttöä kaupungin sisäisissä, mutta myös kaupungin ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa. Kestävällä liikkumiselle tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä”, Riihimäen kaupungin vastaava liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsén kertoo.

Kestävä liikkuminen on taloudellista, sujuvaa, turvallista ja liikkujan terveyttä kohentavaa. Henkilöauton käytössäkin voi suosia kestävämpiä tapoja kuten auton yhteiskäyttöä, kimppakyytejä, matkaketjujen hyödyntämistä ja taloudellista ajotapaa. Auton valinnassa voi huomioida kulutuksen ja ajoneuvon käyttövoiman (esimerkiksi sähköauto).

Kestävän liikkumisen kysely riihimäkeläisille

Suunnittelun tueksi kaupunki ja suunnitelmaa laativa Destia keräävät riihimäkeläisten kokemuksia kestävästä liikkumisesta Riihimäellä. Kokemuksia kartoitetaan muun muassa kaupunkilaisille suunnatulla kyselyllä sekä asukasraadilla.

Kyselyn avulla kaupunki selvittää Riihimäen kestävän liikkumisen nykytilaa ja kartoittaa kaupunkilaisten kestävän liikkumisen kokemuksia ja näkemyksiä. Kyselyn avulla kerrotaan kaupunkilaisille kestävästä liikkumisesta. Kysely on kaksiosainen: kaupunkilaisille suunnatun kyselyn lisäksi kyselyssä on oma osio peruskoululaisille. Kaupungin verkkosivuilla oleva kysely aukeaa torstaina 25. helmikuuta ja on auki 21. maaliskuuta saakka.

Riihimäen kestävän liikkumisen kysely

Mikäli verkon kautta vastaaminen ei ole mahdollista, kyselylomake on saatavissa myös Matkakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevasta Tietotuvasta ja Riihimäen kaupunginkirjastosta. Käytäthän kasvomaskia ja huolehdithan turvaväleistä Tietotuvassa ja kirjastossa asioidessasi.

Asukasraadilta lisäpotkua suunnittelutyöhön

Riihimäkeläiset voivat halutessaan ilmoittautua kestävän liikkumisen asukasraatiin. Raatiin valitaan 20–30 erilaiset taustat omaavaa riihimäkeläistä.

”Asukasraatilaiset pääsevät osallistumaan webinaariin, jossa syvennetään kaupunkilaisten näkökulmia muun muassa jalankulun, pyöräilyn, kaupunkipyörien, joukkoliikenteen ja henkilöautoilun osalta. Webinaarin aikana raatilaisilta kerätään ideoita ja ajatuksia siitä, miten Riihimäestä saadaan kestävän liikkumisen edelläkävijä”, projektipäällikkö Hanna Puolimatka Destialta kertoo.

Asukasraatiin voi hakea lähettämällä sähköpostia Puolimatkalle. Kerro sähköpostissa, miksi juuri sinun pitäisi olla mukana tai miksi haluaisit olla mukana kehittämässä Riihimäen kestävää liikkumista. Laita sähköpostin aihekenttään sanat Riihimäen asukasraati ja lähetä viesti osoitteeseen hanna.puolimatka@destia.fi

Suunnitelma valmis syyskuussa 2021

Riihimäen kaupunki sai suunnitelman laatimista varten Traficomin Kestävän liikkumisen valtionavustusta 28 162 euroa. Suunnitelman laatii Destia Oy ja se valmistuu syyskuussa 2021.

Suunnitelman laatimiseen osallistuu kaupungin ja asukkaiden lisäksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely), Hämeen liitto, Liikenneturva, Hämeen ammattikorkeakoulu ja poliisi.

Työn etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla.

Sosiaalisessa mediassa suunnitelmasta viestitään hästägien #RiksuLiikkuu ja #KestäväLiikkuminen avulla.

Lisätiedot:

Vastaava liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsén, Riihimäen kaupunki, p. 050 590 7759

Projektipäällikkö Hanna Puolimatka, Destia Oy, p. 040 641 6121