Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

PALMU-hanke kehittää ICT-palveluiden muutoksenhallintaa Riihimäen seudulla

3.11.2022 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu ICT Tietohallinto

PALMU-hanke on Lopen ja Hausjärven kuntien sekä Riihimäen kaupungin ICT-palveluiden yhteinen muutosten hallinnan kehittämishanke. Vastuu hankkeen hallinnoinnista on Lopen kunnalla. Hankkeen valmistelu käynnistettiin keväällä 2022 ja hanke sai VM:n digitalisaation avustuksen kesäkuussa. Hanke toteutetaan kesäkuun 2022 ja maaliskuun 2024 välillä. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntien ja kaupungin osaamista ICT-palveluiden vastuiden määrittelyssä sekä palvelun- ja muutoksenhallinnassa.

ICT-palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä perustietotekniikkapalveluita, joita ovat päätelaite- ja käyttäjätukipalvelut, viestintätekniset palvelut, tietoliikennepalvelut ja käyttöpalvelut. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan toimintamalleja, joiden avulla tuetaan kuntien ja pienten kaupunkien valmiuksia tehdä tarveperustaisia ICT-hankintoja sekä johtaa ICT-palveluiden hallintaa pienilläkin resursseilla.

“Kunnissa ja pienissä kaupungeissa merkittävä osa ICT-toiminnoista hankitaan palveluntarjoajien tuottamina. Usein tällaisessa tilanteessa kunta joutuu turvautumaan vahvasti toimittajan osaamiseen ja palveluiden toimittamista ei aina ohjaa asiakkaan tarve vaan toimittajan käytännöt”, Riihimäen kaupungin ICT-kehittämispäällikkö Markku Anttila sanoo.

ICT-palveluihin liittyvät vastuut ovat usein lakisääteisesti viranomaisilla. Tarvetta ICT-palveluiden muutoksen hallinnan kehittämiselle aiheuttaa myös siis lainsäädännön muuttuminen. Lisäksi digitalisaation eteneminen osaltaan lisää ICT-palveluihin kohdistuvia vaatimuksia. Nämä yhdessä luovat paineita kustannusten nousulle. Nykyinen kuntien tietohallinto näkee tilanteessa tarpeelliseksi ICT-palveluiden hallinnan ja muutostenhallinnan kehittämisen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ja kehittää palveluiden hallintamalleja ja valmiita ICT-palveluiden vaatimusmäärittelyjä, joita on helppo soveltaa eri kuntien tarpeisiin esimerkeiksi ICT-palveluiden hankinnoissa käytettäväksi.

“Hankkeessa tuotettavat palveluiden hallintamallit ja vaatimusmäärittelyt ovat kaikkien kuntien vapaasti käytettävissä ja omaan käyttöön muokattavissa. Tavoitteena on, että kuntien tietohallinnosta vastaaville tuotetaan työkaluja ICT-palvelujen vertailuun”, Anttila kertoo.

Toimiva ICT-muutosten hallinta helpottaa muutosten suunnittelua ja päätöksentekoa sekä sujuvoittaa henkilöstön arkea ja tuo kuntalaisten digitaalisiin palveluihin laatua ja toimivuutta myös muutostilanteissa.

Riihimäen yhteyshenkilö: Markku Anttila, ICT -kehittämispäällikkö, 040-3145208, markku.anttila@riihimaki.fi 

Hankkeen vastuuhenkilö: Kari Lähdekorpi, ICT-erityisasiantuntija, Lopen kunta, kari.lahdekorpi@loppi.fi