Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Ohjausryhmän esitys palveluverkosta valmistui

22.6.2022 Tiedotteet Asu ja rakenna Palveluverkko

Riihimäen palveluverkkouudistuksen ohjausryhmä on saanut valmiiksi esityksensä kaupungin tulevaisuuden toimitilaverkosta. Ohjausryhmä viimeisteli esityksensä käsiteltyään lautakuntien, vammais- ja vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston lausunnot.

Ohjausryhmä teki ehdotukseensa seuraavat lisäykset:

Kino Sampo säilytetään.

Teatterihotellin ja Virastotalo Veturin kiinteistöistä sekä hallinnon vuokratiloista Matkakeskuksessa luovutaan.

Jukolan koulu kuuluu hallinnollisesti itäisen alueen uuteen kouluun, jota esityksessä kutsutaan Peltosaaren kouluksi.

Toimitilat tulee suunnitella kaikille ikäryhmille ja niiden tulee olla esteettömiä ja saavutettavia.

Lisäksi ohjausryhmä teki lukuisia täsmennyksiä esityksen sanavalintoihin ja
-muotoihin.

Muutokset koskevat muun muassa seuraavia kohtia:

Herajoen koulun ja Lasitehtaan koulun sekä Pohjolanrinteen koulun ja Riihimäen lukion kiinteistöjen kohdalla ei enää puhuta luopumisesta. Ehdotuksen mukaan kyseisten kiinteistöjen käyttöä arvioidaan käyttötarpeen ja toimitilan korjaustarpeen mukaisesti.

Riihimäen kaupunginmuseon ja taidemuseon sijoittumisen sijaan esityksessä todetaan, että kaupunginmuseon ja taidemuseon toimintojen synergiaedut tulee huomioida Suomen lasimuseon tarveselvityksen yhteydessä.

Esityksen mukaan kehitysvammaisten opetusta keskitetään Peltosaareen kouluun, mutta opetusta voidaan toteuttaa myös muissa kouluissa.

Opistotalon suunnittelussa varaudutaan konserttisalin sijaan esiintymissaliin.

Kalevantalossa varaudutaan nuorisopalveluiden tarpeisiin, mutta ei enää yläkoulun ja lukion. Lisäksi Kalevantalon liikuntatila ja teknisen työn opetuksen tilat palvelevat muun muassa yläkoulujen tarpeita.

Muilta osin ohjausryhmän esitys säilyi entisellään. Esitykseen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.

Esityksen mukaan radan itäpuolelle tulevaan Opistotaloon sijoitetaan Riihimäen musiikkiopiston, taidekoulun, kansalaisopiston ja sen kutomon tilat. Taloon sijoitetaan myös nuorisopalvelujen tiloja. Rakennuksessa varaudutaan liikuntatiloihin ja esiintymissaliin. Peltosaaren koulu sijoittuu esityksen mukaan vanhalle koulutontille. Rakennuksessa on päiväkoti ja rakennuksen käyttäjiä palveleva liikuntasali.

Ehdotuksessa ei ole huomioitu sosiaali- ja terveystoimen eikä pelastustoimen käytössä olevia toimitiloja, joiden käyttö siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Esitys ottaa kantaa vain toimitiloihin. Nykyiset palvelut säilytetään.

Eriävän mielipiteen ehdotukseen jättivät Niina Bitter, Jari Heikkinen, Risto Paajanen, Kari Suomalainen ja Terhi Vesala. Ohjausryhmä antaa esityksensä kaupunginjohtajalle, joka valmistelee esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Hallitus käsittelee asiaa 17.8.2022 ja kaupunginvaltuusto 29.8.2022. Kaupungin verkkosivuille on koottu lisää tietoja palveluverkkotyöstä.