Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunki kutsuu asukkaita vastaamaan Meidän Riksu -kyselyyn kesäkuussa

31.5.2021 Tiedotteet Strategia Visio

Riihimäen kaupunki kutsuu kaupunkilaiset jo kahdeksatta kertaa kertomaan näkemyksensä kaupungista, turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta ja palveluista. Kaupunkilaisten osallistuminen on tärkeää, jotta asukkaiden ääni tulee kunnolla kuuluviin palveluita kehitettäessä.

Kyselyn tulokset antavat arvokkaita eväitä niin virkamiehille kuin päättäjille kaupungin kehittämisestä. Tänä vuonna verkkokyselyssä on myös kaupungin strategiaan liittyviä kysymyksiä, joita hyödynnetään RakasRiksu2035 -strategian valmistelussa.

”Kysely antaa kaupungin henkilöstölle tärkeää tietoa asukkaiden kokemuksista. Kysely järjestetään joka toinen vuosi, joten pystymme vertaamaan kyselyn antia aiempien vuosien tuloksiin. Asukkaiden näkemykset auttavat meitä parantamaan ja kehittämään palveluita”, hallintopäällikkö Katja Törrönen sanoo.

Verkkokysely aukeaa tiistaina 1.6. ja on auki kesäkuun 2021 loppuun saakka. Kyselyyn vastaaminen kestää noin kymmenen minuuttia. Kyselyyn toivotaan ensisijaisesti sähköisiä vastauksia vastausten analysoinnin ja vertailtavuuden helpottamiseksi. Klikkaa kysely auki tästä.

Verkkokyselyyn vastaamiseen saa teknistä tukea Riihimäen kaupunginkirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Kirjaston istumakoneet ovat koronarajoitusten vuoksi poissa käytöstä, mutta kyselyn voi täyttää seisomakoneella. Lisäksi kyselyyn voi vastata paperilla Senioripuistoilussa kesäkuun ajan.

Asukaskysely toteutetaan Riihimäellä joka toinen vuosi. Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 710 kaupunkilaista. Kaksi vuotta myöhemmin vastaajia oli 475. Vuosien 2017 ja 2019 kyselyjen tuloksiin voit tutustua kaupungin verkkosivuilla.

Lisätiedot:
Hallintopäällikkö Katja Törrönen, puh. 040 330 4011