Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginjohtajan ehdotus Riihimäen kaupungin talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2023–2025

3.11.2022 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Talous ja hankinnat Talousarvio Taloussuunnitelma

Riihimäen kaupunki siirtyy yhdessä koko kuntakentän kanssa vuoden 2023 alusta uuteen aikaan, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Jatkossa Riihimäen kaupungin palvelujen keskiössä ovat kasvatus, sivistys ja elinvoima.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä kaupungin talouden rakenne muuttuu merkittävästi: kaupunkiemon toimintamenot putoavat 210,4 miljoonasta eurosta 102,8 miljoonaan euroon. Kaupunkiemolla tarkoitetaan kaupunkia ilman vesihuoltoliikelaitosta. Myös kaupungin henkilöstömäärä vähenee 1500 henkilöstä reiluun tuhanteen henkilöön.

Vuoden 2023 alusta varhaiskasvatus ja perusopetus sekä muut sivistyspalvelut muodostavat ylivoimaisesti suurimmat kaupungin palvelut. Niiden toimintamenot ovat ensi vuoden alusta kaupungin talousarviosta noin puolet. Kaupunginjohtaja Jouni Ehon kaupunkiemon talousarvioesitys on 14,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Investointeihin 21,6 miljoonaa euroa

Riihimäen strategian tavoitteena on rakentaa kaupungista vastustamaton vartin kaupunki, tulevaisuuden tekijöiden koti ja kestävän kasvun yhteisö. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunkiemon nettoinvestoinnit ovat 21,6 miljoonaa euroa.

”Kun katsomme suomalaisen kaupunkikentän menestyjiä, joukosta erottuvat ne kaupungit, jotka ovat uskaltaneet tehdä rohkeita päätöksiä ja investoida tulevaisuuteen. Jotta Riihimäki murtautuu kaupunkikentän menestyjiin, edellyttää se meiltä rohkeita päätöksiä”, kaupunginjohtaja Jouni Eho sanoo.

Merkittävin investointi on uimahallin perusparannus (8,5 milj. euroa). Muita investointeja ovat keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen (4,4 milj.), kunnallistekniikan rakentaminen (2,3 milj.) sekä katujen ja puistojen perusparantaminen (1,6 milj.). Vesihuoltoliikelaitoksen nettoinvestoinnit ovat 9,2 miljoonaa euroa.

Kunnallisveroprosentti 7,86 prosenttiin

Hyvinvointialueelle siirtyy noin puolet kaupungin kaikista menoista ja noin neljännes henkilöstömenoista. Hyvinvointialueen toiminta rahoitetaan leikkaamalla kaikkien kuntien veroprosentteja 12,64 prosenttiyksiköllä ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan noin yhdellä kolmasosalla. Riihimäen kunnallisveroprosentti muuttuu 20,50 prosentista 7,86 prosenttiin.

Talousarvioesitys ylijäämäinen

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen 2023 kaupunkiemon toimintatulot ovat 35 miljoonaa euroa (vuonna 2022: 41,8 miljoonaa euroa). Toimintamenot ovat 102,8 miljoonaa euroa (2022: 210,4). Toimintakate on 67,8 miljoonaa euroa (2022: 175,9). Muutos toimintakatteessa on 108,1 miljoonaa euroa vuoteen 2022 verrattuna.

Kaupungin verotulot ovat 74,8 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 11,8 miljoonaa euroa. Kaupunkiemon vuosikate on 20,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 14,2 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen tulos on 0,8 miljoonaa euroa. Kaupungin tulos yhteensä on 15,0 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä on vuoden 2023 lopussa 67,6 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainosta huolehdittava

Vaikka vuoden 2023 talousarvio on ylijäämäinen, on kaupungin edelleen huolehdittava talouden kestävyydestä. Suurimmat riskit liittyvät liittyvät yleisen taloustilanteen, inflaation ja korkomarkkinoiden kehitykseen sekä maailmantilanteen muutokseen.

Vuoden 2023 ylijäämä luo kestävän perustan tuleville vuosille. Vuonna 2024 kaupungin verotulojen määrä pienenee, koska vuodelle 2023 tulevat verotilitykset vanhalla kunnallisveroprosentin tasolla poistuvat. Työllisyyspalvelut siirtyvät valtiolta kunnille vuonna 2025. Pienevän verotuoton ja edessä olevien investointien vuoksi kaupungin on kiinnitettävä huomiota talouden kestävyyteen.

”Riihimäen avainkysymys on, minkälaisilla konkreettisilla toimenpiteillä luomme kaupunkiin kasvua. Asemanseudun kehittäminen, asuntomessut ja robotiikkaan satsaaminen ovat erinomaisia esimerkkejä strategiamme mukaisesta tekemisestä. Vaikka yleinen taloustilanne on epävarma ja vaikeasti ennustettavissa, tulee meillä olla rohkeutta ja kykyä nähdä positiivinen tulevaisuudenkuva”, Eho sanoo.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota 7.11. ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.11. Valtuuston kokousta voi seurata kaupungin YouTube-kanavan kautta tai paikan päällä Uramon koululla.

Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot