Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginjohtajan ehdotus Riihimäen kaupungin talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2024

4.11.2021 Tiedotteet Talous ja hankinnat

Vuoden 2022 talousarviovalmistelua on helpottanut aiempien vuosien päätökset, joilla kaupungin taloutta on saatu tasapainotettua ja velkamäärää pienennettyä. Kaupunginhallitus asetti keväällä 2021 Riihimäen kaupunkikonsernin menojen kasvuraamiksi kokonaisuudessaan kaksi prosenttia. Vaikka lautakunnat eivät kaikilta osin ole päässeet kaupunginhallituksen asettamaan raamiin, on kokonaisuus kuitenkin olosuhteet huomioiden hyvä.  Käyttötalousmenot on saatu hiljalleen vastaamaan muuttunutta väestörakennetta ja palvelutarvetta. Sosiaali- ja terveystoimialan menojen kasvupaine ja samalla kasvuprosentti on suurempi. Näin ollen sivistyksen ja osaamisen toimialueen talousarvio on miinusmerkkinen ja kokonaisuutta tasapainottava.

Talousarvion merkittävimmät investoinnit

Emokaupungin (Riihimäen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta) nettoinvestoinnit ovat yhteensä 14,0 miljoonaa euroa. Näistä merkittävimmät ovat uimalan ja maauimalan perusparannus 5,0 miljoonaa euroa, kirjaston perusparannus 1,8 miljoonaa euroa, keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen 1,4 miljoonaa sekä katujen ja puistojen perusparantaminen 1,6 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen nettoinvestoinnit ovat 4,9 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotus ylijäämäinen

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen 2022 kaupunkiemon toimintatulot 41,8 miljoonaa euroa (39,9) sisältävät valmistuksen omaan käyttöön. Toimintamenot ovat 209,8 miljoonaa euroa (202,0). Toimintatulot ovat 1,9 miljoonaa euroa ja toimintamenot ovat 7,8 miljoonaa euroa vuoden 2021 muutettua talousarviota suuremmat. Toimintakate on 168 miljoonaa euroa (162,1 miljoonaa euroa). Muutos toimintakatteessa on 5,9 miljoonaa euroa vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna. Kaupungin verotulot ovat 131,3 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 47,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan esityksessä emokaupungin vuosikate on 13,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 7,4 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen tulos on 0,6 miljoonaa euroa, Kaupungin tulos yhteensä on 8,0 miljoonaa euroa. Emon nettoinvestoinnit ovat 14,0 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja Vesihuoltoliikelaitoksen 4,9 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä on vuoden 2022 lopussa 72,4 miljoonaa euroa. Talousarvioon sisältyy kertaluonteisia eriä muun muassa Peltosaaren koulun purkaminen 800 000 euroa sekä maaperän puhdistaminen 340 000 euroa.

Talousarvion merkittävimmät riskit

Covid-19 on vaikuttanut edelleen vuonna 2021 ja vaikuttaa myös vuoden 2022 toimintaan, sillä virus leviää edelleen kasvavasta rokotuskattavuudesta huolimatta ja aiheuttaa painetta erityisesti terveystoimen kustannuksiin. Terveydenhuollon kuntayhtymien kustannusten kasvuun sisältyvä riski on 1,7 miljoonaa euroa. Paine kustannusten kasvuun on ollut tätäkin suurempi. Kuntayhtymät hyväksyvät oman talousarvionsa vasta kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion jälkeen.

Lue myös kaupunginjohtajan katsaus.