Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Eteläisen Asemakadun – Kulmalan puistokadun risteysalueen työt alkavat

5.5.2022 Tiedotteet Asu ja rakenna Liikenne ja kadut

Eteläisen Asemakadun – Kulmalan puistokadun risteysalueella alkaa rakentamistyöt toukokuun puolivälin paikkeilla. Työt alkavat aikaisintaan 16.5. tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutuksella sekä työmaan perustamisella. Työt valmistuvat pääosin vuoden 2022 aikana, mutta kevät- ja kesäkauteen 2023 jää vielä toteutettavaksi viimeistelytöitä.

Urakassa nykyinen liikennevalo-ohjattu risteys muutetaan kiertoliittymäksi ja samassa yhteydessä uusitaan Vantaanjoen putkisilta Eteläisellä Asemakadulla. Putkisillan urakkaosuudelle on myönnetty valtionavustusta.

Eteläinen Asemakatu ja Kulmalan puistokatu ovat tärkeitä kaupungin pääkatuja, joiden vuorokauden liikennemäärät ovat lähellä 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kiertoliittymäratkaisun tavoitteena on risteyksen välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Putkisiltatyön merkittävin tavoite on Riihimäen keskustan tulvariskien vähentäminen.

Työt tulevat aiheuttamaan valitettavaa haittaa liikenteelle. Eteläisen Asemakadun katuyhteys joudutaan katkaisemaan putkisiltatyön ajaksi siltapaikan kohdalta. Tämän vuoksi kaikki liikenne joudutaan ohjaamaan kiertoteille, järjestelyt koskevat myös kevyttä liikennettä joukkoliikennettä unohtamatta. Työvaiheiden mukaan muutosta on myös pysäkkijärjestelyissä. Kiertotie kulkee Voimalankadun ja Kulmalan puistokadun kautta.

Tähän tiedotteeseen lisätään myöhemmin viitteellinen suunnitelma toteutettavasta liikenteen kiertoreittijärjestelystä.

Vastaavana työnjohtajana kyseisessä urakassa toimii Heikki Räsänen RTA-YHTIÖT OY (p. 040 501 9871) ja työnjohtajana Tero Pohjonen RTA-YHTIÖT OY (p. 040 594 1499). Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii Riihimäen kaupungilta Anniina Aho.

Lisätietoa:

Riihimäen keskusta on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2018) nimetty uudelleen valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Alue on siten yksi Suomen 22 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenrannikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristövastuualueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa. Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on esitetty Riihimäen keskusta-alueen alimitoitettujen siltarumpujen korvaaminen putkisilloilla.

Viitteellinen työmaa-aikainen liikenteenohjaussuunnitelma

Päivitetty 19.5.2022: Lisätty viitteellinen liikenteenohjaussuunnitelma työmaan aloitustilanteessa, ja lisätty tieto että kaupungilta myös katupäällikkö Antti Kitinoja on mukana hankkeen toteutuksessa.