Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Asiakasmaksulaki uudistui heinäkuun alussa

12.7.2021 Tiedotteet

Uudistettu asiakasmaksulaki astui voimaan 1.7.2021 alkaen. Se laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja.

Asiakasmaksulain uudistus vaikuttaa niin sosiaalipalvelujen kuin terveydenhuollonkin maksujen määräytymiseen. Sosiaalipalvelujen osalta keskeiset muutokset koskevat kotihoidon maksujen määräytymistä ja pitkäaikaisen palveluasumisen maksuja.

Säännöllisen kotihoidon enimmäismaksut määräytyvät jatkossa tuntikohtaisesti. Uuteen asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalle jätettävä vähimmäiskäyttövara on 164 € kuukaudessa.

Uudistunut asiakasmaksulaki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

Lakimuutosten myötä selkiytetään myös muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ja vahvistetaan asiakkaan oikeusturvaa. Oikeudenkäyntimaksua ei jatkossa saa periä yksityishenkilön vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat asiakasmaksulain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja.

Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.4.2021 sosiaalitoimen palvelujen myöntämisperusteet ja maksut 1.7.2021 alkaen.

Lisätietoja:
Palvelu- ja maksupäätöksiä sekä laskuja koskevat tiedustelut puhelinnumeroon 050 408 6125 ma-pe klo 9-12 välisenä aikana.

Katso myös:
Terveyskeskuksen laitoshoidon maksut (Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä)