Riihimäen kaupungin hankinnat

Riihimäen kaupungin hankintastrategia
Riihimäen kaupungin hankintaohje
Hankintakalenteri

Riihimäen kaupunki kilpailuttaa hankintansa joko omien hankintaohjeidensa mukaisesti tai suoraan noudattaen lakia julkisista hankinnoista. Omia hankintaohjeita noudatetaan hankinnoissa, joiden arvonlisäveroton arvo on alle 60.000 euroa, ja joita laki julkisista hankinnoista ei koske.

Yli 60.000 euron arvoisten tavara- ja palveluhankintojen kilpailutus, lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyspalveluita sekä rakennusurakoita, joiden kynnysarvo on korkeampi, tapahtuu aina lain julkisista hankinnoista edellyttämällä tavalla ja niistä ilmoitetaan HILMA-ilmoituskanavalla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Alle 60.000 euron arvoisissa hankinnoissa kaupunki voi ohjeidensa mukaisesti käyttää hankinnan arvosta riippuen ja myös harkintansa mukaan kolmea hankintamenettelyä: suorahankintaa, rajoitettua kilpailutusta, jossa tarjouspyyntö lähetetään tietyille toimittajille, ja avointa menettelyä, jossa kuka tahansa voi tehdä tarjouksen.

Näillä sivuilla ilmoitetaan kilpailutuksista, joissa noudatetaan avointa hankintamenettelyä.

Toistuvissa hankinnoissa kaupunki voi harkintansa mukaan kilpailuttaa ns. vuosi- tai puitesopimuksen, liittyä Kuntaliiton omistaman yhteishankintayksikön KL-Kuntahankinnat Oy:n tai KuntaPro Oy:n kilpailuttamiin sopimuksiin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2