Riihimäen kaupungin hankinnat

Riihimäen kaupunki kilpailuttaa hankintansa joko omien hankintaohjeidensa mukaisesti tai suoraan noudattaen lakia julkisista hankinnoista. Omia hankintaohjeita noudatetaan hankinnoissa, joiden arvonlisäveroton arvo on alle 60.000 euroa, ja joita laki julkisista hankinnoista ei koske.

Yli 60.000 euron arvoisten tavara- ja palveluhankintojen kilpailutus, lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyspalveluita sekä rakennusurakoita, joiden kynnysarvo on korkeampi, tapahtuu aina lain julkisista hankinnoista edellyttämällä tavalla ja niistä ilmoitetaan HILMA-ilmoituskanavalla.

Alle 60.000 euron arvoisissa hankinnoissa kaupunki voi ohjeidensa mukaisesti käyttää hankinnan arvosta riippuen ja myös harkintansa mukaan kolmea hankintamenettelyä: suorahankintaa, rajoitettua kilpailutusta, jossa tarjouspyyntö lähetetään tietyille toimittajille, ja avointa menettelyä, jossa kuka tahansa voi tehdä tarjouksen.

Näillä sivuilla ilmoitetaan kilpailutuksista, joissa noudatetaan avointa hankintamenettelyä.

Toistuvissa hankinnoissa kaupunki voi harkintansa mukaan kilpailuttaa ns. vuosi- tai puitesopimuksen, liittyä valtion ja Kuntaliiton omistaman yhteishankintayksikön Hansel Oy:n tai Sarastia Oy:n kilpailuttamiin sopimuksiin.

Riihimäen kaupungin hankintapolitiikka
Riihimäen kaupungin hankintaohje

Riihimäen kaupungin hankintakalenteri

Hankintaohjeistusta

Hankintalait

HILMA

Valtakunnallinen ilmoituskanava HILMA kaikkiin seuraavat kynnysarvot ylittäviin hankintoihin (alv. 0 %):

  1. yli 60.000 euron tavara- ja palveluhankinnat
  2. yli 400.000 euron sosiaali- ja terveyspalvelut ja
  3. yli 150.000 euron rakennusurakat

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö >>

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus käsittelee muun muassa julkisia hankintoja koskevia asioita.

Työ- ja elinkeinoministeriö >>

Valtiovarainministeriö

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa
Julkisten hankintojen yleisen sopimusehdot palveluhankinnoissa

Lisätietoja:

hankinnat@riihimaki.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 2 Kyllä 3 Ei 2