Yhteystiedot

Yritystalo A-rappu, Eteläinen Asemakatu 4
PL 125, 11101 Riihimäki

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Werner Franzén
Maankäyttöinsinööri
019 758 4836
Elinkeinotontit
Rivi- ja kerrostalotontit
Maanhankinta

Mervi Myllyntausta
Osastosihteeri
019 758 4840
Laskutus: tontinvuokra, maastomittaus, kiinteistönmuodostus

Ulla Peppanen
019 758 4853
Omakotitontit
Tontteihin liittyvät kyselyt

Ari Vettenterä
Kaupungingeodeetti
019 758 4835
Kiinteistöinsinööri
Kiinteistörekisterin pitäjä
Maapolitiikka
Elinkeinotontit


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0