Yhteystiedot

Yritystalo, Eteläinen Asemakatu 4 A
PL 125, 11101 Riihimäki
Maastomittaus, V.O. Mäkisen katu 2
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Sari Anttila
kiinteistörekisterinhoitaja
050 575 0937
Tonttien rekisteröinti
Toimitushakemukset

Kimmo Haapanen
kartoittaja
050 411 4697
Maastomittausasiat
Rakennuspaikan merkinnän tilaaminen
Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Mervi Myllyntausta
osastosihteeri
050 576 6034
Laskutus: tontinvuokra, maastomittaus, kiinteistönmuodostus

Elmeri Vähänen
toimitusinsinööri
050 571 9563
Tonttien lohkominen
Tonttijaot
Osoitenumerointi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0