Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt

Selvitys kokoaa Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt yksiin kansiin. Selvitystyössä on huomioitu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja päivitetty paikallisesti merkittävien kohteiden luettelo vastaamaan nykytilannetta. Riihimäen paikallisesti merkittävä rakennusperintö on edellisen kerran luetteloitu Riihimäen rakennuskulttuuria 2010 -selvityksessä. Paikallisesti merkittävien kohteiden luetteloa on täydennetty uudessa selvitystyössä niin, että se antaa kattavan kuvan riihimäkeläisen kulttuuriympäristön arvoista.

Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt -selvityksen päivitys on toteutettu kesäkuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Selvitys toimii jatkuvan suunnittelun periaatteella tehtävän yleiskaavoituksen selvitysaineistona rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Tutustu selvitykseen:
Riihimäen rakennettu kulttuuriympäristö

 

Aikaisempi julkaisu ”Riihimäen merkittäviä rakennuksia, rakennusryhmiä ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia” on vuodelta 2010.
Riihimäen rakennuskulttuuria 2010, selattava versio
Riihimäen rakennuskulttuuria 2010, tulostettava versio

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

Niina Matkala
yleiskaava-arkkitehti
050 433 5455

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0