Hyppää sisältöön

Arjen pulmat

Vanhuus ei tule yksin. Ikääntymisen myötä jokainen kokee muutoksia paitsi henkisessä ja fyysisessä voinnissaan, myös ihmissuhteissa ja arjen toimissaan. Voit kokea monenlaisia muutoksia ja haasteita. Useimmat niistä ovat yleisesti tunnettuja ja niihin on helposti löydettävissä hyviä ratkaisuja. Älä jää huolinesi yksin, vaan pyydä rohkeasti tukea.

Tältä sivulta löydät tietoa ja neuvoja pulmatilanteisiin, joita ikääntyneet tavallisimmin kohtaavat arjessaan.

 • Nykyään monien asioiden hoitaminen onnistuu helpoimmin digilaitteiden avulla. Sähköisten palvelujen ja digilaitteiden käyttöön saat opastusta ja vertaistukea muun muassa Kotokartanosäätiön digiopastuksesta ja kirjaston digivalmentajalta.

 • Ikääntymisen myötä elimistössä tapahtuu muutoksia. Tämän vuoksi ikääntyneet ovat alttiimpia alkoholin haittavaikutuksille kuin työikäiset. Lisäksi monella ikääntyneellä on käytössä säännöllinen lääkitys ja lääkkeet sopivat huonosti yhteen alkoholin kanssa.

  Ikääntyneet saattavat alkoholin käytöllä yrittää helpottaa surua, yksinäisyyttä tai masennusta.

  Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi alkoholin käytöstä, ota yhteyttä palveluneuvontaan. Voit myös hakeutua mielenterveys- ja päihdeyksikön palveluihin ilman lähetettä.

 • Säännöllisen kestävyysliikunnan sekä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun avulla voit ehkäistä kaatumisia. Jos kaatuilu on toistuvaa, on tärkeää selvittää kaatuilun syyt. Lääkärin tutkimuksissa selvitetään kaatuilun taustalla vaikuttavat terveydentilan muutokset sekä tarkistetaan lääkitykset, jotka vaikuttavat kaatuilutaipumukseen.

 • Ikääntymisen myötä tulevat muutokset voivat horjuttaa mielen hyvinvointia. Masennus saattaa ilmetä unettomuutena, kipuina ja muina fyysisinä vaivoina, ruokahaluttomuutena sekä kykenemättömyytenä selvitä jokapäiväisistä askareista.

  Jokainen voi vaikuttaa mielen hyvinvointiin omien voimavarojensa mukaan. Pienikin liikunta, ulkoilu ja sosiaaliset kontaktit virkistävät mieltä ja edistävät mielen hyvinvointia. Älä jää yksin murheidesi kanssa, vaan ota yhteyttä palveluneuvontaan tai tule mukaan avoimeen senioritoimintaan.

  Mielenterveys- ja päihdeyksikön tuottamiin avomuotoisiin palveluihin voi hakeutua ilman erillistä lähetettä. Mielenterveyspalveluissa asiakkaille tarjotaan matalalla kynnyksellä tukea ja apua mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa, kuten elämäntilannekriiseissä tai ahdistuneisuudessa.

 • Yksin asuminen ei aina tarkoita yksinäisyyttä. Toisaalta taas ihmisten keskelläkin voi kokea olonsa yksinäiseksi. Ikääntyessä liikkumisen rajoitteet, pitkät välimatkat läheisiin, läheisten ihmisten menettäminen, heikko toimeentulo tai esimerkiksi huono kuulo tai näkö voi johtaa eristäytymiseen.

  Yksinäisyyttä ei aina voi poistaa, mutta sen käsittelyyn ja sietämiseen voi saada apua.

  Jos koet olosi yksinäiseksi, ota yhteyttä avoimen senioritoiminnan tai vapaaehtoistyön toiminnanohjaajaan. Keskusteluavun lisäksi voimme tarjota tukea kodin ulkopuoliseen toimintaan osallistumiseen tai vapaaehtoisen ystävän.

 • Kun muistitoimintojen ongelmat vaikeuttavat arjen sujuvuutta tai tilanne on muuttunut selvästi aiemmasta, kannattaa hakeutua terveyskeskuksen kautta muistitutkimuksiin. Muistioireiden hoito on tehokkainta, kun se aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

  Kun huomaat itselläsi tai läheiselläsi muistitoimintojen heikkenemiseen viittaavia oireita, ota yhteyttä terveyskeskukseen. Neuvoja ja keskustelutukea saat myös Kanta-Hämeen Muistiyhdistykseltä.

 • Tahaton virtsankarkailu on hyvin yleinen vaiva. Virtsankarkailu aiheuttaa sosiaalista ja hygieenistä haittaa ja voi rajoittaa mahdollisuuksia aktiiviseen elämään. Vaiva voi johtua monesta eri syystä, joten aina olisi hyvä keskustella lääkärin kanssa tilanteesta ja mahdollisista hoitomuodoista.

  Virtsankarkailusta voit keskustella palveluneuvonnan tai terveyskeskuksen hoitajan kanssa.