Erityisliikuntakortti

Mikä on erityisliikuntakortti/-alennus?

Riihimäen kaupunki ottaa 1.2.2016 käyttöön erityisliikuntakortin. Erityisliikuntakortti on tarkoitettu riihimäkeläisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Hakemuksia vastaanotetaan 18.1.2016 alkaen.

Erityisryhmiin kuuluvien kertamaksun alennuksen sekä erityisliikuntakortin myöntämisen perusteet on lueteltu alempana tällä sivulla. Perusteena käytetään esimerkiksi Kela-kortissa olevaa erityiskorvattavia lääkkeitä varten myönnettyä tunnusta tai lääkärintodistusta. Kortin myöntämisen perusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkistetaan vuosittain.

Hakeminen

Erityisliikuntakorttia haetaan uimahallin lippukassalta saatavalla lomakkeella tai sähköisellä hakemuksella. Kirjallinen hakemus jätetään suljetussa kirjekuoressa uimalan lippukassalle tai liikuntalaitosesimielle. Hakemuksen liitteenä toimitetaan liitteet, joihin hakemuksessa vedotaan. Hakemukset ja päätökset käsitellään luottamuksellisesti. Erityisryhmien alennuksen ja avustajaoikeuden myöntää liikuntapäällikkö liikuntalaitosesimiehen esityksestä. Päätös toimitetaan hakijalle joko kirjeellä tai sähköpostilla.

Voimassaoloaika ja hinta

Erityisliikuntakortin voi lunastaa Urheilupuiston uimalaan viranhaltijapäätöstä kassalla esittämällä päätöksessä myönnetyksi ajaksi. Kortti on henkilökohtainen ja sen hinta on korttipanttimaksu 5 € . Kortti oikeuttaa uimahallin, maauimalan sekä kuntosalin ja saunaosastojen käyttöön alennettuun hintaan uimalan ollessa auki asiakkaille. Tällä hetkellä maksu on 3,50 €/krt eli aikuisten päivälipun hinta. Tieto erityisryhmään kuulumisesta kirjataan uimalan kortille, joka esitetään aina uimalaan tultaessa.

Erityisliikuntaryhmään kuuluvien on mahdollista lunastaa myös kausikortti. Erityisliikuntakortin kausikortin hinta puolelta vuodelta on 30 euroa tai vuodelta 50 euroa. Kausikortti on voimassa arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 6.00 – 16.00. Kortti otetaan käyttöön kokeiluluontoisesti. Kortin käyttöä ja sen vaikuttavuutta seurataan vuosittain yhdessä seniorikortin kanssa. Kausikortin uusimista varten ei tarvitse hakea uutta päätöstä mikäli päätöstä ei ole tehty määräajaksi ja määräaika umpeutunut.

Avustajamerkintä

Henkilökohtaista avustajaa tarvitsevien on mahdollista saada erityisliikuntakorttiin avustajamerkintä, joka oikeuttaa asiakkaan saamaan täysi-ikäisen avustajan maksutta mukaan uimalaan. Avustajamerkintä näkyy lippukassanhoitajalle erityisliikuntakorttia leimattaessa ja avustajan on kuljettava avustettavan mukana läpi uimalakäynnin.

 

Erityisliikuntakortin sekä erityisryhmiin kuuluvien alennusten myöntämisperusteet:
– Adhd, autismi, dysfasia (F 80.2 ja 80.1)
– Astmaatikot: KELA-kortin tunnus 203
– AVH-sairaudet (esim. Afasia)
– CP- ja kehitysvammaiset
– Diabeetikot: KELA-kortin tunnus 103
– Elinsiirtopotilaat
– Epileptikot: KELA-kortin tunnus 111
– Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13)
– Fibromyalgia (M79.0, M79.2)
– Invalidit: haitta-aste vähintään 40 % tai haittaluokka vähintään 11
– Kuulovammaiset (haittaluokka vähintään 8, vaikea kuulovamma)
– Lihastautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 108
– MBD (diagnoosi F 90.0)
– Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F 82)
– MS-potilaat: KELA-kortin tunnus 109 tai 303
– Näkövammaiset (haitta-aste 60 %, näkövammakortti)
– Parkinsonin tautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 110
– Polion sairastaneet /jälkitilat
– Psykiatriset sairaudet: KELA-kortin tunnus 112 tai 188
– Reumasairaat ja nivelpsoriasista sairastavat: KELA-kortin tunnus 202 tai 313
– Sepelvaltimotautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 206
– Sydämen vajaatoimintaa sairastavat: KELA-kortin tunnus 201
– Syöpäpotilaat

Näin haet erityisliikuntakorttia ja -alennusta 18.1.2016 alkaen:

  1. Pyydä hakulomake uimalan lippukassalta tai täytä se sähköisesti täällä.
  2. Mikäli vetoat hakemuksessasi Kela-kortissa olevaan koodiin, esitä hakemusta tuodessasi kortti liikuntalaitosesimiehelle TAI liitä hakemukseen liite, johon vetoat esimerkiksi kopio Kela-kortista, ote Oma Kanta -palvelusta /lääkärintodistus. Huom! Uimalan lippukassalla ei kopioida liitteitä.
  3. Jätä hakemus suljetussa kirjekuoressa uimalan lippukassalle tai liikuntalaitosesimiehelle.
  4. Odota, että saat päätöksen postissa/sähköpostissa.
  5. Ota saamasi myönteinen päätös mukaan, kun tulet uimalaan ja varaudu maksamaan kortista 5 € pantti + mahdollinen erityisliikuntakortin kausikortti-/kertakäyntimaksu.

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

HUOM!

Vanhanmallisen erityisliikuntakortin viimeinen kelpoisuuspäivä on 31.3.2016, joten muistathan hakea uutta korttia!

Lisätietoja:

Marko Perälä
Uimalan liikuntalaitosesimies
p.019 758 4746

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 3 Kyllä 4 Ei 3