Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto 25.1.2018

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Rakennusluvan myöntäminen Riiaitio Oy:lle (lupa 2018-9) – 5 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset 1 kpl 6 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 7 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2018-2020 1 kpl 8 Ympäristönsuojelun valvontaohjelman 2017 toteuma ja valvontaohjelma 2018 2 kpl … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunnan esityslista 23.1.2018

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 5 Määräalan myynti tilasta 694-403-4-168 Riihihavi, Havintie 106 3 kpl 6 Määräalan ostaminen kaupungille tilasta Kaskimaa 694-403-2-236 4 kpl 7 Tarjous kaupungille tontista 694-3-9012-18, Kaivokatu … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 9.1.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen tehtäväänsä – 5 Keskusvaalilautakunnan ohjeet vaalilautakunnille 2 kpl 6 Ilmoitusasiat – 7 Seuraava kokous – 8 Valitusosoitus –  

Kaupunginhallitus 15.1.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Tasavallan presidentin vaalien vaalilautakuntien asettaminen 1 kpl 5 Eron myöntäminen hallintojohtajan virasta 1 kpl 6 Valtuustoaloite koskien kaatumistapaturmien ehkäisemistä 1 kpl 7 Henkilöstökyselyn 2017 tulokset 2 kpl 8 Hallintojohtajan viran hoito … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 9.1.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen tehtäväänsä – 5 Keskusvaalilautakunnan ohjeet vaalilautakunnille 2 kpl 6 Ilmoitusasiat – 7 Seuraava kokous – 8 Valitusosoitus –  

Vuoden 2018 presidentinvaalien ulkomainospaikat

Vuoden 2018 tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Presidentin vaalien ulkomainonta alkaa 10.1.2018 Riihimäen kaupungin yleisillä alueilla. Tässä linkki vaalimainospaikkojen karttapalveluun.  

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 20.12.2017, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 83 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 84 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 85 Johdon katsaus – 86 Lausunto Destia Oy:n maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisesta hakemuksesta – 87 Liikenneturvallisuusryhmän nimeäminen – 88 Vesihuoltoliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet 2018 1 kpl 89 Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2018 käyttötalouden käyttösuunnitelman hyväksyminen 1 kpl … Lue lisää

Sivistyslautakunnan kokous 12.12.2017, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 79 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 80 Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2017 – 81 Aikuisten perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma 1.1.2018 alkaen – 82 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustajan nimeäminen teatterin tulevaisuutta selvittävään toimikuntaan – 83 Riihimäen kaupungin ruokapalveluiden sisäisten palveluveloitusten hyvitys … Lue lisää

Kaupunginhallitus 13.12.2017, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 518 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 519 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 520 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 521 Kaupunginvaltuuston 11.12.2017 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 kpl 522 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys 1 kpl 523 Talkoovapaakäytäntö vuonna 2018 – 524 Raportti nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisesta Riihimäellä 2 kpl 525 Tasavallan presidentin vaalien … Lue lisää