Kaupunginhallitus 23.4.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 152 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 153 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 154 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 155 Kaupunginvaltuuston 16.4.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 1 kpl 156 Kaupunginjohtajan sijaisten määrääminen – 157 Palvelussuhteen päättäminen pitkittyneissä työkyvyttömyystilanteissa – 158 Luettelo työaikakorvausten ulkopuolella olevista viranhaltijoista/työntekijöistä 1 kpl 159 Konserniohjeen mukainen omistajan … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta, esityslista 24.4.2018

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 39 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 42 Riihimäen osallisuusohjelman ja sen valmistelun esittely – 43 Lausuntopyyntö Riihimäen hyvinvointipolitiikasta 1 kpl 44 Riihimäen kaupungin lausunto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 2020 – 2022 1 kpl 45 Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018 … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta, pöytäkirja 20.3.2018

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 29 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 31 Kotihoidon palvelujen myöntämisen kriteerit 1.4.2018 alkaen 1 kpl 32 Lastensuojelun laitoshoitoa ja ammatillista perhekotihoitoa koskeva yhteistoimintasopimus 1 kpl 33 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2017 1 kpl 34 Sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköiden aukioloajat kesällä 2018 – 35 … Lue lisää

Kaupunginhallitus 9.4.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 118 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 119 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 120 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 121 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen – 122 Valtuustoaloite pikavippimainosten kieltämisestä kaupungin mainospaikoilla 1 kpl 123 Valtuustoaloite urheilupuiston maauimalan takaosan ottamisesta käyttöön 1 kpl 124 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukainen luettelo valtuustoaloitteista – 125 Kuntalaisaloitteet … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.4.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 25 Johdon katsaus – 26 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä, Santakatu 15 – 27 Lausunto Lopen pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista 1 kpl 28 Viranhaltijapäätökset 1 kpl 29 Valitusosoitus –  

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.4.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 48 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 49 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 50 Riihimäen osallisuusohjelman ja sen valmistelun esittely – 51 Riihimäen hyvinvointipolitiikkaluonnos 1 kpl 52 Kansalaisopiston työkauden 2018 – 2019 opetussuunnitelma ja kurssimaksut 1 kpl 53 Lasten ja nuorten taidekoulun kuvataiteen lukukausimaksut … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto 16.4.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 38 Kuukausiraportti helmikuu 2018 1 kpl 39 Kaupunginhallituksen toimialan käyttösuunnitelma ja muutokset vuoden 2018 talousarvioon 1 kpl 40 Lisämäärärahaesitys maanhankintaan vuoden 2018 talousarvioon 1 kpl 41 Omistajapolitiikka ja konserniohje 3 kpl 42 Riihimäen asemanseudun kehittämisen kumppanuussopimus 1 … Lue lisää

Kaupunginhallitus 9.4.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 118 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 119 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 120 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 121 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen – 122 Valtuustoaloite pikavippimainosten kieltämisestä kaupungin mainospaikoilla 1 kpl 123 Valtuustoaloite urheilupuiston maauimalan takaosan ottamisesta käyttöön 1 kpl 124 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukainen luettelo valtuustoaloitteista – 125 Kuntalaisaloitteet … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.4.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 25 Johdon katsaus – 26 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä, Santakatu 15 – 27 Lausunto Lopen pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista 1 kpl 28 Viranhaltijapäätökset 1 kpl