Kaupunginhallitus 25.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 234 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 235 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 236 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 237 Osallistuminen Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankkeen (ESR) rahoitukseen – 238 Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka 2030 ”Resurssiviisas Riihimäki” ja toimenpideohjelma vuosille 2018-2021 1 kpl 239 Hankintapolitiikka – 240 Kaupunginarkiston tilojen selvittäminen ja kaupungin … Lue lisää

Kaupunginhallitus 11.6.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 213 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 214 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 215 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 216 Kaupunginvaltuuston 4.6.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 kpl 217 Palkkasaatavien oikaisua koskevan toimivallan delegoiminen – 218 Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavan muutos 2 kpl 219 Valtakunnallisen työterveysyhtiön perustaminen 1 kpl … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 18.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 23 Lautakunnan esittely, pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito – 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 25 Lautakunnan sihteerin ottaminen ja palkkioperusteen määrääminen – 26 Keskusvaalilautakunnan kokousmenettely – 27 Aputyövoiman palkkaaminen vaalin toimittamiseksi – 28 Keskusvaalilautakunnan talousarvio ja laskujen hyväksyminen – 29 Maakuntavaalien 2018 … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 51 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 52 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 53 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 54 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyö ja rajapinnat – 55 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 3 kpl 56 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden toimintaohje ja vammaispalvelulain mukaisen … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 12.6.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 79 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 80 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 81 Paikallisliikenteen linjastouudistus 2 kpl 82 Tilan Multala 694-410-6-214 ostaminen 4 kpl 83 Kotkankaarteen asemakaavan muutos 3 kpl 84 Tontin 694-30-3020-2, Marjastajankatu 36, rakentamisvelvoite 2 … Lue lisää

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 85 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 86 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 87 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 88 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ylimääräinen kokous – 89 Lasten ja nuorten taidekoulun lukukausimaksut 1.8.2018 – 90 Valtuustoaloite koskien lapsivaikutusten arvioinnin toteutumista Riihimäen kaupungin toiminnassa – 91 Valtuustoaloite koskien kieltenopetuksen varhentamista alkamaan … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto 4.6.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 56 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 57 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 1 kpl 58 Riihimäen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 3 kpl 59 Kuukausiraportti tammi-huhtikuu 2018 1 kpl 60 Kvartaaliraportti tammi-maaliskuu 2018 1 kpl 61 Lisämäärärahaesitys kunnallistekniikan investointeihin vuoden 2018 … Lue lisää

Kaupunginhallitus 11.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 213 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 214 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 215 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 216 Kaupunginvaltuuston 4.6.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 kpl 217 Palkkasaatavien oikaisua koskevan toimivallan delegoiminen – 218 Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavan muutos 2 kpl 219 Valtakunnallisen työterveysyhtiön perustaminen 1 kpl … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 12.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 79 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 80 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 81 Paikallisliikenteen linjastouudistus 2 kpl 82 Tilan Multala 694-410-6-214 ostaminen 4 kpl 83 Kotkankaarteen asemakaavan muutos 3 kpl 84 Tontin 694-30-3020-2, Marjastajankatu 36, rakentamisvelvoite 2 … Lue lisää

Kaupunginhallitus 28.5.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 192 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 193 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 194 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 195 Sivistysjohtajan päätös Haapahuhdan päiväkodin siirtymisestä 1.8.2018 alkaen Haapahuhdan koulun kanssa samaan kiinteistöön; oikaisuvaatimus 4 kpl 196 Vuoden 2018 avustusten jakaminen Riihimäen suojeluskunnan lahjoitusrahaston varoista 1 kpl 197 Henkilöstöpolitiikka 3 kpl 198 … Lue lisää