Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Yksityisteiden avustaminen muuttuu

26.2.2024 Tiedotteet Asu ja rakenna

Riihimäen kaupunki on avustanut kaupungin alueella sijaitsevien yksityisteiden kunnossapidossa. Avustus on tapahtunut teiden talvikunnossapitona ja mahdollisesta valaistuksesta huolehtimisena.

Avustukset ovat perustuneet vakiintuneeseen käytäntöön ja joihinkin yksittäisiin toimielimen tai viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Yksityisteiden ensisijainen avustaminen on valtion tehtävä

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan vuonna 2019. Laki on muuttanut avustusasetelmaa niin, että yksityisteiden ensisijainen avustaminen on asetettu valtion tehtäväksi.

Kunnalla on edelleen mahdollisuus avustaa yksityisteitä kunnalliseen itsehallintoon perustuen. Avustuskriteerien tulee kuitenkin täyttyä yksityistielain mukaisesti.

Yksityistielain mukaan yksityisteiden avustaminen edellyttää, että:

  • yksityistietä, jolle avustusta myönnetään, on perustettu hallinnoimaan tiekunta ja
  • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Nykyinen avustuskäytäntö päättyy keväällä 2025

Kaupunki valmistelee nykyisen avustuskäytännön päättymistä 31.3.2025 yksityistielain muuttumisen vuoksi. Kaupunki on lähettänyt asiasta kirjeen 19.2. avustusta saaville.

On mahdollista, että kaupunki ei enää 1.4.2025 alkaen avusta yksityisteiden kunnossapidossa. Jatkossa myös uusi avustuskäytäntö on mahdollinen. Avustuskäytäntöä on alustavasti valmisteltu muutettavaksi siten, että valaistuksen ylläpitoa ei enää jatkettaisi (kunnossapito, sähkölaskut). Muu avustaminen muuttuisi vuosittaiseksi toistaiseksi voimassa olevan avustuskäytännön sijaan.

Valaistujen yksityisteiden kohdalla tulee avustusten saajien harkittavaksi, jatkavatko he valaistusta avustuksen päätyttyä.

Asiaa valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kevätkaudelle 2024, ja päätös tarkemmista avustuksen myöntämisen linjauksista on tavoite tehdä kaupungin päätösvaltaisessa toimielimessä vuoden 2024 lopulla.

Muutoksen valmistelu aloitettu vuonna 2021

Riihimäen kaupunki tiedotti yksityistieavustusta saavia henkilöitä muutoksesta kirjeellä vuonna 2021. Tällöin kirjeen sisältöä vastaava tiedote julkaistiin kaupungin verkkosivuilla. Kirjeessä kerrottiin uusista lakisääteisistä tukikriteereistä ja pyydettiin tietoa muun muassa mahdollisuuksista perustaa järjestäytynyt tiekunta.

Avustuksen saajille on pyritty varaamaan riittävästi aikaa varautua tuleviin muutoksiin. Kaupunki on tällä välin jatkanut yksityisteiden talvikunnossapitoa ja valaistuksesta huolehtimista.

Yleisötilaisuus tiistaina 12.3.

Riihimäen kaupunki järjestää asiasta yleisötilaisuuden, johon kaikki kaupunkilaiset ovat tervetulleita. Tilaisuus järjestetään tiistaina 12.3. kello 17.00 Kalevantalon auditoriossa osoitteessa Kalevankatu 5–11, 11100 Riihimäki.

Tilaisuutta varten kaupungille voi toimittaa etukäteen aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita käsitellään paikan päällä. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen kirjaamo@riihimaki.fi viimeistään 4.3. mennessä, viestiin merkintä Yksityisteiden avustaminen KH/1277/2021.

Katso tarkemmat tapahtumatiedot täältä.

Lisätiedot

Kaupungin lähettämä kirje avustusta saaneille tiekunnille ja muille tuensaajille 19.2.

Lisätietoja tiekuntien perustamisesta ja avustamisesta esimerkiksi sivustolla www.tieyhdistys.fi.