Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Vapaaehtoistoiminta tuo elämään iloa ja uusia ihmisiä

29.11.2022 Tiedotteet Elä ja voi hyvin Vapaaehtoistoiminta

Seitsemän kättä päällekkäin ympyrässä

Perjantaina 2. joulukuuta vietetään vapaaehtoistenpäivää. Kyseessä on kansainvälinen juhlapäivä, jonka tarkoituksena on huomioida ja kiittää vapaaehtoisia heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Riihimäellä useat eri tahot järjestävät vapaaehtoistoimintaa, ja sen kautta saavat tukea eri-ikäiset ihmiset.

”Vapaaehtoisten työpanos on merkittävä, mutta valitettavan näkymätön suurelle yleisölle. Vapaaehtoisten ja vapaaehtoistoiminnan kautta tukea saaneiden ääni tulisi saada paremmin kuuluville. Tästä syntyi idea ”Vapaaehtoistoiminta tutuksi”-tempauksesta”, vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaaja Reija Lumivuokko kertoo.

Kaupungin senioripalveluiden toteuttaman tempauksen tavoitteena on lisätä vapaaehtoistoiminnan tunnettuutta kaikkien ihmisten keskuudessa. Riksulassa Matkakeskuksella on 22. joulukuuta asti esillä pienimuotoinen näyttely kaupungin senioripalveluiden vapaaehtoistoiminnasta. Lisäksi vapaaehtoistoimintaa tehdään tutuksi myös sosiaalisessa mediassa.

Tempausta varten haastateltiin vapaaehtoisia. Haastatteluissa nousi vahvasti esille toiminnan vastavuoroisuus. Vapaaehtoisilta tukea saaneet ovat kiitollisia saamastaan avusta ja vapaaehtoiset taas kokevat itsensä tärkeiksi.

”Kaikki auttamishaluiset ovat tervetulleita mukaan vapaaehtoistoimintaan. Erityistaitoja ei vaadita, vaan vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin”, Lumivuokko sanoo.

Toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä toiminnanohjaaja Reija Lumivuokkoon. Riihimäen kaupungin senioripalveluissa vapaaehtoiset toimivat muun muassa ystävinä ja saattaja-apuna ikääntyneille sekä avustajina ryhmätoiminnoissa esimerkiksi Riksulassa.

”Sopiva vapaaehtoistehtävä löytyy yhdessä keskustellen. Kannattaa jo etukäteen miettiä ketä haluaa auttaa, ja kuinka paljon on valmis käyttämään aikaansa. Vapaaehtoiset saavat perehdytyksen tehtävään sekä tukea ja ohjausta tarpeen mukaan. Vuosittain järjestetään myös virkistystoimintaa, jossa tapaa muita vapaaehtoisia”, Lumivuokko kertoo.