Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Unicef hyväksyi Riihimäen Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman

25.5.2021 Tiedotteet Asu ja rakenna Opi ja kasvata Lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta

YK:n lastenjärjestö Unicef hyväksyi Riihimäen kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet ja toimenpiteet 7.5.2021. Nyt Riihimäki voi alkaa toteuttaa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa ja on enää yhden askeleen päässä Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saamisesta.

Riihimäki on ollut tammikuusta 2020 lähtien aktiivisesti mukana kehittämistyössä, joka tähtää Lapsiystävällinen kunta -tunnustukseen. Unicefin malli sisältää viisi työvaihetta, joista Riihimäki on nyt käynyt läpi neljä. Kaupunki on tähän mennessä muun muassa selvittänyt lasten ja nuorten mielipiteitä kaupungin lapsiystävällisyydestä sekä tehnyt mallin mukaisen nykytilan arvioinnin.

Mallin edellyttämän kehittämistyön tavoite on, että kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa arvioidaan ja huomioidaan lasten oikeuksien toteutuminen sekä kaupungin toimien vaikutus riihimäkeläisten lasten ja nuorten elämään. Tavoitteena on varmistaa, että toiminnassa ja päätöksenteossa kuuluu lasten ja nuorten ääni.

Kaupunki ja Unicef arvioivat toimenpiteiden etenemistä seurantatapaamisessa keväällä 2022. Jos työ etenee mallin kriteerien mukaan, Riihimäki voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen kahden arvioinnin jälkeen kevääseen 2023 mennessä.

Kiusaaminen ja yhteisöllisyys nousivat esiin kyselyssä

Unicefin hyväksyttyä toimintasuunnitelman kunta voi alkaa toteuttaa sitä. Toimintasuunnitelmassa Riihimäki on kirjannut viisi kehittämiskohdetta:

Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa. Kunnan viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät perehdytetään lapsen oikeuksiin.

Yhdenvertaisuus. Kunnan toiminnan suunnittelussa huomioidaan haavoittuvassa asemassa tai syrjinnän vaarassa olevien lasten näkökulma.

Lapsen etu. Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön ja sen tueksi laaditaan selkeät ohjeistukset.

Oikeus elämään ja kehittymiseen. Lapset ja lapsen etu huomioidaan kunnan aikuisille tarkoitetuissa palveluissa, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, kun asiakkaalla on lapsia.

Osallisuus. Kunnassa on säännöllisesti ja aktiivisesti toimiva nuorisovaltuusto, oppilaskunnan hallitukset ja lapsiparlamentti, joilla on vaikutusmahdollisuuksia kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Lasten ja nuorten kyselyn perusteella valittu kehittämiskohde: oikeus elämään ja kehittymiseen. Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Käytännön työtä varten kaupungilla on koordinaatioryhmä, jota johtaa luokanopettaja ja kaupunginhallituksen edustaja Hannele Saari.

Voit lukea aiheesta lisää Riihimäen kaupungin Lapsiystävällinen kunta -sivulta sekä Unicefin verkkosivuilta.