Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Tulevien vuosien kaavoitus-, katu- ja puistohankkeita esitellään Riksulassa 24.5.2022

17.5.2022 Tiedotteet Asu ja rakenna Asemanseutu Asuminen Kaavoitus Keskusta Rakentaminen

Etualalla liikenneympyrä kukkaistutuksineen, taustalla kerrostaloja.
Kuva: Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupunki kaavoittaa tulevina vuosina useita asuin- ja liikerakentamiseen soveltuvia kohteita keskustaan ja Asemanpuiston alueelle. Näistä merkittävin kohde on Jokikylän asuinalue ja puisto, jonka asemakaavamuutos on jo käynnissä. Uutta pientaloasumista suunnitellaan sekä Herajoen keskustan että Kokon alueille. Lisäksi edistetään elinkeinoalueiden suunnittelua hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Kunnallistekniikan investointeihin on varattu tälle vuodelle noin 6,2 miljoonaa euroa. Näistä merkittävimmät osuudet ovat keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen 1,4 miljoonaa sekä katujen ja puistojen perusparantaminen 1,6 miljoonaa euroa.

Kaavoituspäällikkö Niina Matkala ja suunnittelupäällikkö Maria Vasko esittelevät tulevien vuosien kaavoituksen suunnittelukohteita sekä katu- ja puistorakentamisen hankkeita Riksulassa (Eteläinen Asemakatu 2) tiistaina 24.5.2022 klo 17.30–19. Tervetuloa!

Riihimäkeä kehitetään vastustamattomana vartin kaupunkina

Tulevina vuosina asemakaavoituksen ja yleissuunnitelmien avulla täydennetään olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Tavoitteena on lisätä asuntoja, palveluja ja työpaikkoja erityisesti keskeisillä paikoilla Asemanpuistossa ja keskustassa. Riihimäkeä kehitetään ihmisen mittakaavaisena vartin kaupunkina, jossa palvelut ovat lähellä. Elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu jatkossakin hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen täydentäen olemassa olevia työpaikka-alueita.

Asemanpuiston kehittämistä jatketaan Jokikylän asuinalueen ja puiston asemakaavamuutoksella. Jokikylästä muodostuu korkealaatuinen asuinalue kivenheiton päähän asemasta. Tulevaisuudessa alueen keskellä puistossa mutkitteleva Vantaanjoki kutsuu riihimäkeläiset viihtymään veden äärelle. Vesilupa Vantaanjoen siirrolle on saatu alkuvuodesta 2022 ja kaavaluonnoksen valmistelu on aloitettu.

Herajoen keskustan alueen asemakaavoitus aloitetaan syksyllä 2022. Hyvien liikenneyhteyksien varrelle, osaksi kaupunkirakennetta muodostuu työpaikka-aluetta sekä uusi pientaloasumisen alue. Lisäksi aloitetaan Kokon alueen yleissuunnittelu, jonka tavoitteena on omaleimainen, paikoitellen tiiviistikin rakennettu ja luontoa lähellä oleva asuinalue.

Tulevat vuosien 2022 ja 2023 katu- ja puistohankkeet

Keskustan ja asemanseudun kehittämisen investoinnit noudattavat RakasRiksu2035-strategiaa, joista merkittävimpänä toteutuksessa on vuonna 2022 Keskuskadun uudistamistyöt ja Itsenäisyydenpuiston uudistus.

Katujen ja puistojen perusparantamishankkeet sisältävät katuverkon, puistojen ja leikkipaikkojen kunnon parantamiseksi tehtäviä investointeja. Merkittävimpinä kohteina vuonna 2022 toteutetaan Lemmenmäen aluesaneeraus (Marjatanpolku, Neidonkuja, Tellervonpolku) ja käynnistetään Vasikkahaan aluesaneeraus sekä toteutetaan puistojen perusparantamis- ja katujen uudelleenpäällystystöitä. Vuoden 2022 puistojen perusparannuskohteet ovat Panimopuisto, Kisapuisto ja Saunapuisto. Myös katuvaloverkkoa saneerataan ja vuoden 2022 merkittävin hanke on Patastenmäen valaistussaneeraus.

Muita merkittävimpiä kuluvan vuoden toteutusohjelmassa olevia kohteita ovat Vantaanjoen putkisiltahankkeen jatkaminen Eteläisellä Asemakadulla ja samassa yhteydessä Eteläisen Asemakadun ja Kulmalan puistokadun liikennevaloristeys muutetaan kiertoliittymäksi. Parooninmäkeen rakentuu niin sanottu Korttiomäen lisäalue eli uusi Savottatie-niminen katu, joka mahdollistaa sen varrelle pientaloasumista. Vuoden 2023 työohjelman nostot esitetään tilaisuudessa, kun päätöksenteko on edennyt.

Lisää aiheesta: