Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Tartuntatautilain pykälän 58 g voimassaoloa jatketaan Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella

18.3.2021 Tiedotteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3.2021 päättänyt tartuntatautilain pykälän 58 g käyttöönotosta Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä 18.–31.3.2021. Päätöksellä aluehallintovirasto määrää suljettavaksi sekä yksityisiä että julkisia tiloja. Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella pykälä 58 g on ollut käytössä jo 9.3.2021 alkaen. Uudella päätöksellä pykälän voimassaolo jatkuu Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella 31.3.2021 asti.

Päätöksen perusteena on taudin ilmaantuvuuden kasvu sairaanhoitopiirien alueilla, epäselvät tartuntaketjut, jäljityksen merkittävä kuormittuminen, erikoissairaanhoidon tarpeen kasvu ja uhka hoitokapasiteetin riittävyyden vaarantumisesta.

Päätös tilojen sulkemisesta koskee julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Aluehallintoviraston päätös velvoittaa toimijoita sulkemaan tilansa. Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on aina huomioitava tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Päätöksen noudattamista valvovat kunnat yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa. Kunnat valvovat myös asiakastilojen yleisiä hygieniajärjestelyjä ja järjestelyjä, joilla asiakkaiden väliset lähikontaktit voidaan estää.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on nyt annetun sulkupäätöksen lisäksi voimassa 5.–31.3.2021 Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan suurimman osan yksityisen ja julkisen sektorin toimijoista täytyy varmistaa, että niiden tiloissa asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää eli että turvavälit toteutuvat. Tähän liittyy myös vaatimus siitä, että toimijoiden täytyy tehdä suunnitelma, miten ne estävät lähikontaktit. Päätös velvoittaa toimijoita, joiden sisätiloissa on samanaikaisesti yli kymmenen henkilöä. Ulkotiloissa vastaava henkilömääräraja on viisikymmentä.

Tartuntatautilaki (pykälä 58 c) velvoittaa myös laajasti julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita koko Suomessa huomioimaan tila- ja palvelujärjestelyt ja asiakkaiden ohjeistamisen tilojen terveysturvallisessa käytössä kesäkuun loppuun asti. Nämä yleiset hygieniavaatimukset koskevat myös toimijoita, joiden tiloissa on alle kymmenen henkilöä samanaikaisesti. Velvoitteet ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erityisiä viranomaisten päätöksiä.

Lisäksi Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on voimassa aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset: Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Pienempiäkin tulisi välttää aina kun se on mahdollista.

Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi painottavat, että vallitsevassa tilanteessa on erittäin tärkeää noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioida voimassa olevat määräykset, suositukset ja ohjeet. Kaikki sosiaaliset kontaktit on syytä minimoida, jotta epidemian nopea leviäminen saadaan pysäytettyä.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jere Penttilä, Riihimäki, puh. 050 432 7600

Kunnanjohtaja Pekka Määttänen, Hausjärvi, puh. 040 767 6488

Talous- ja hallintojohtaja, Jenny Saarela, Loppi, puh. 040 676 6422