Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Sulkuviikkojen ajaksi uusia rajoituksia Riihimäelle

26.2.2021 Tiedotteet

Valtioneuvosto ilmoitti 24. helmikuuta valmiudesta siirtyä poikkeusoloihin 8.–28. maaliskuuta. Kanta-Häme on tällä hetkellä koronapandemian leviämisvaiheessa ja koko alueella otetaan käyttöön tiukempia rajoituksia.

”Riihimäellä koronatilanne on huonontunut merkittävästi viimeisen viikon aikana. Ilmaantuvuusluku ei ole vielä kertaakaan ollut näin korkealla kuin se on nyt. Tämän vuoksi toivon, että kaikki riihimäkeläiset suhtautuvat tilanteeseen vakavasti sekä noudattavat voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia niin työpaikoilla kuin vapaa-ajalla”, Riihimäen vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiö sanoo.

Kaupunki on päättänyt lukuisista toimenpiteistä kaupungin palveluihin liittyen hallituksen esittämän kolmen viikon sulkutilan ja muiden esillä olleiden suositusten ja rajoitusten mukaisesti. Kaikki toimenpiteet ovat samalla linjassa sairaanhoitopiirin päätösten kanssa. Toimenpiteet ovat voimassa 28.3. asti ja niiden käyttöönoton ajankohdat on lueteltu tässä tiedotteessa päätösten yhteydessä. Kaikessa toiminnassa on syytä noudattaa maskisuositusta ja huolehtia vähintään kahden metrin turvaväleistä.

Perusopetus ja lukio
– Riihimäen lukio toimii etäopetuksessa maanantaista 1. maaliskuuta alkaen. Ylioppilaskokeet järjestetään lukiolla suunnitellusti. Lukio huomioi kokeiden järjestämisessä THL:n antamat lisäohjeet. Lukio tiedottaa opiskelijoille tarkemmista etäopetukseen ja ylioppilaskokeisiin liittyvistä käytännön järjestelyistä Wilmassa.
– Riihimäen yläkoulujen 6.–9. luokat siirtyvät etäopetukseen jo keskiviikosta 3. maaliskuuta alkaen. Yläkoulut tiedottavat oppilaita ja heidän huoltajiaan opetusjärjestelyistä viikon 9 aikana. Etäopetuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että yläkoulun oppilaat osallistuvat opetukseen 1.–2. maaliskuuta ennen etäopetukseen siirtymistä, jolloin heille annetaan lisätietoa käytännön asioista.
– Lähiopetuksena jatkuu erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja maahanmuuttajaoppilaiden opetus sekä alakoululaisten opetus.
– Etäopetukseen siirtyville yläkoulujen oppilaille jaetaan ruokapaketteja etäopetuksen ajan. Kaupunki ja koulut tiedottavat käytännön järjestelyistä viikon 9 aikana sekä kaupungin verkkosivuilla että Helmen kautta.

Harrastustoiminta
– Kaupunki suosittaa alueen väestöä ja toiminnanharjoittajia keskeyttämään välittömästi yli 12-vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminnan sisätiloissa ja korkean tartuntariskin tiloissa ja toimintamuodoissa, ellei siinä voida noudattaa annettuja turvallisen harrastamisen periaatteita.
– Kaupunki suosittaa väestölle ja toiminnanharjoittajille aikuisten ryhmäharrastustoiminnan ja siihen osallistumisen välitöntä keskeyttämistä.
– Kaupungin tiloissa tapahtuvan yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytyy 1. maaliskuuta alkaen. Tämä koskee esimerkiksi kansalaisopiston yksilöopetusta ja yksilöurheilua.
– Aikuisten ulkoliikuntaan panostetaan ulkoliikuntamahdollisuuksien ylläpitämisellä. Kaupungin liikunta- ja hyvinvointikeskuksen ulkona tapahtuva pienryhmätoiminta jatkuu.

Julkiset tilat sekä kirjasto- ja nuorisopalvelut
– Kaupunki jatkaa nykyisiä voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia kaupungin julkisiin tiloihin liittyen.
– Lisäksi kaupunki sulkee välittömästi Nuorisokeskus Monarin. Nuoristyötyö jatkuu verkossa ja työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse, WhatsAappilla, sähköpostilla ja sosiaalisen median kautta. Kohdennettu nuorisotyö ja yksilöohjaus etsivässä nuorisotyössä, erityisnuorisotyössä ja Ohjaamossa jatkavat Monarilla myös yli 18-vuotiaiden osalta.
– Riihimäen kierrätyskeskus suljetaan 8.3. alkaen.
– Riihimäen kaupunginkirjasto palvelee asiakkaitaan 3. maaliskuuta alkaen vain ennakkovarausten nouto- ja palvelupisteenä. Siihen asti jatkuu nykyinen rajoitettu asiointikäytäntö.
– Riihimäen museot ovat auki rajoitetuin asiakasmäärin.

Kokoontumiset
– Riihimäen kaupunki jatkaa suositustaan yleisötilaisuuksien, yleisten kokoontumisen ja yksityistilaisuuksien välttämiseksi. Lisäksi kaupunki kehottaa huomioimaan, että valtioneuvoston linjauksen mukaisesti enimmäishenkilömäärä laskee kymmenestä henkilöstä kuuteen. Aluehallintovirasto antaa asiaa koskevan määräyksen viikolla 9.

Uudet rajoitukset vaikuttavat myös riihimäkeläisten yritysten toimintaan. Hallitus ehdottaa kaikkien ravitsemisliikkeiden sulkemista 8.–28. maaliskuuta. Ainoastaan ruuan ulosmyynti asiakkaille olisi sallittua. Muita elinkeinonharjoittajia, kuten kuntosaleja ja ruokakauppoja, koskien aluehallintovirasto valmistelee määräystä, joka velvoittaa toimijoita varmistamaan, että lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa.

Lisätiedot:
Vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiö, puh. 040 500 3345
Sivistysjohtaja Jarkko Niiranen, puh. 050 526 3175
Liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäki, puh. 050 575 7718