Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee ryhmäkokojen pienentämistä Riihimäellä

22.1.2021 Tiedotteet Palveluverkko

Riihimäen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee kokouksessaan 27. tammikuuta 2021 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämistä. Samassa kokouksessa lautakunta ottaa kantaa myös montessoriopetuksen tulevaisuuteen sekä Patastenmäen puukoulun lakkauttamiseen ja koulutoimintojen siirtämiseen.

”Kaupunginhallituksen toiveena on pienentää ryhmäkokoja palveluverkkouudistuksen yhteydessä. Palveluverkkoratkaisulla pyritään toki pitkällä tähtäimellä myös taloudellisiin säästöihin. Opetusryhmäkoot toimivat yhtenä tulevaisuuden vetovoimatekijänä niin opettajien kuin lapsiperheiden kohdalla”, sivistysjohtaja Jarkko Niiranen sanoo.

Sivistysjohtaja esittää sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle, että se pienentää Riihimäen esi- ja perusopetuksessa enimmäisryhmäkokoja seuraavasti:

  • Lukuvuodet 2021–2023: Esiopetuksen ryhmäkoko on voimassa olevan mitoituksen mukainen, pääsääntöisesti 21 lasta. Perusopetuksen 1.– luokan opetusryhmäkoko on enintään 24 oppilasta ja 3.–6. luokan enintään 27 oppilasta.
  • Lukuvuodet 2023–2025: Esiopetuksen ryhmäkoko on voimassa olevan mitoituksen mukainen, pääsääntöisesti 21 lasta. Perusopetuksen 1.– luokan opetusryhmäkoko on enintään 23 oppilasta ja 3.–6. luokan enintään 26 oppilasta.
  • Lukuvuodesta 2025–2026 eteenpäin: Esiopetuksen ryhmäkoko on voimassa olevan mitoituksen mukainen, pääsääntöisesti 21 lasta. Perusopetuksen 1.– luokan opetusryhmäkoko on enintään 22 oppilasta ja 3.–6. luokan enintään 25 oppilasta.
  • Opetusryhmän koko voidaan ylittää 10 prosentilla vain erityisen painavasta syystä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta seuraa tehtyä ratkaisua ja tarvittaessa linjaa tarkennuksista siirtymävaiheen (2021–2025) aikana.

Nykyisin esiopetusryhmän koko on pääsääntöisesti 21 lasta, perusopetuksen ensimmäisen luokan opetusryhmäkoko enintään 25 oppilasta ja luokilla 3–6 enintään 28 oppilasta. Peruskoulun toisen luokan enimmäisryhmäkokoa ei ole määritelty voimassa olevassa ryhmäkokopäätöksessä. Opetusryhmän koko voidaan ylittää 10 prosentilla vain erityisen painavasta syystä. Tällä hetkellä opetusryhmien maksimikoko täyttyy vain kahdessa opetusryhmässä Riihimäellä. Voimassa olevien kriteerien mukaisia ryhmäkokoja ei ole ylitetty.

Montessoriopetuksen tulevaisuus

Montessoriopetus lakkaisi esityksen mukaan Riihimäellä 1. elokuuta 2021 alkaen. Perusteena esitykselle ovat keskittyminen pedagogisesti vuosiluokkaperustaiseen opetukseen ja valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sekä ryhmäkokojen hallittuun pienentämiseen Riihimäellä. Pätevien montessoriopettajien saaminen on ollut myös vaikeaa.

”Peruskoulu-uudistuksen ja useiden opetussuunnitelmapäivitysten jäljiltä ero valtakunnallisen opetussuunnitelman ja montessoriopetuksen välillä on kaventunut vuosien saatossa merkittävästi. Montessoriopetus tapahtuu yhdysluokilla ja luokkakoot eroavat tällä hetkellä voimassa olevista ja tulevista enimmäisryhmäkoista. Pedagogisesti yhdysluokkaopetus tulisi olla käytössä vain silloin, kuin opetusta ei voida pienten ryhmäkokojen vuoksi muutoin järjestää”.

Patastenmäen puukoulun lakkautus ja koulutoimintojen siirtäminen

Esityksen mukaan Patastenmäen puukoulu lakkautettaisiin ja koulutoiminnot siirrettäisiin 1. elokuuta 2021 alkaen. Patastenmäen puukoulu on kiinteistönä teknisen käyttöikänsä päässä ja vaatisi huomattavia korjausinvestointeja. Koska koulu on rakennettu 1900-luvun alkupuolella, kiinteistö ei täytä nykymääräysten mukaisia vaatimuksia koulu- tai päiväkotikäyttöön. Patastenmäen puukoulun lisärakennuksessa toimii yksityinen montessoripäiväkoti. Mahdollinen päätös puukoulun lakkauttamisesta koskee ainoastaan Riihimäen kaupungin järjestämää opetusta.

Mikäli puukoulu lakkautetaan, oppilaat sijoitettaisiin Peltosaaren kouluun sekä Patastenmäen Jukolan ja Tiilikoulun tiloihin.

”Olemme kartoittaneet lähellä olevat koulut ja jokaiselle oppilaalle pystytään osoittamaan koulupaikka. Päätöksellä on suuri merkitys sekä koulun oppilaille että perheille. Siksi päätöksen tekeminen mahdollisimman varhain on tärkeää.”

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti 28. syyskuuta 2020 palveluverkosta. Tehdyn palveluverkkoratkaisun taustalla on Riihimäellä voimakkaasti laskeva oppilasmäärä, jossa alakoulujen oppilasmäärä laskee 30 prosentilla kymmenessä vuodessa. Päätöksen pohjalla käytettiin koulujen tilojen mitoituksen ja opetusryhmien osalta laskennallista määrää 20 oppilasta/opetusryhmä vuodesta 2025 eteenpäin.

Lisätietoja: Jarkko Niiranen, sivistysjohtaja, 050 526 3175

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksen esityslista