Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Robo Hoiva -hankkeessa yhdistetään hoivatyö ja robotiikka

16.6.2021 Tiedotteet

Hämeen liitto myönsi rahoituksen Robo Hoiva -hankkeelle REACT-EU-EAKR-varoista. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa robotiikan mahdollisuuksia osana hoivaprosesseja. Työntekijänäkökulmasta etsitään mahdollisuuksia korvata raskaita, vaarallisia tai toistuvia työtehtäviä robotiikan avulla. Robo Hoiva tutkii ihmisen ja robotiikan välistä vuorovaikutusta ja sitä, miten robotiikka voi parantaa hoivan koettua laatua. Hankkeen aikana laaditaan hoivarobotiikan nykytila-analyysi sekä Robo Hoiva -tiekartta. Tiekartta on tärkeä työkalu Robohuoneen sekä Robo Riihikoti -oppimis- ja tuotekehitysympäristön kehittämisessä.

Hankkeen päätoteuttaja on Riihimäen kaupunki ja osatoteuttajia ovat Hyria koulutus Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Hanke alkaa syksyllä ja kestää kaksi vuotta. Rahoitus Robo Hoiva -hankkeelle on 178 000 euroa. Robo Hoivan hankepari on Robo Hoiva investointiosuus. Investointiosuus mahdollistaa logistiikkarobotin hankkimisen ja prototyypin rakentamisen. Tälle osuudelle myönnettiin 35 000 euron rahoitus.

”Työvoimapulaa tulee, kun hoivan tarve kasvaa ja hoitajien määrä vähenee ikärakenteen muuttuessa. Kun välillistä ikäihmisten hoivatyötä korvataan robotiikalla, voidaan ohjata enemmän resurssia välittömään, ihmisen tuottamaan hoivaan”, kertoo Pia Engström, Riihimäen kaupungin Robotiikkakampukselta. Covid-19-pandemian aikana on havahduttu terveysturvallisen hoivaympäristön tarpeeseen sekä henkisen jaksamisen tukemisen tarpeeseen eristyksen aikana.

”Tarkoituksemme on tutkia ja oppia robotin ja ihmisen yhteistyöstä. Hankkeessa kokeillaan robottien käyttöä hoivapalveluissa. Meillä on jo valmiina kolme robottia, Pepper, Paro ja Unitree A1, ja nyt hankitaan vielä uusi logistiikkarobotti”, Engström jatkaa. ”Selvitämme robottien käytettävyyttä sekä hoivan koettua laatua. Hankkeen toimenpiteitä tehdään riihimäkeläisessä palvelutalo Riihikodissa, hoiva-alan yrityksissä sekä ikäihmisten palveluissa”, selvittää Engström. Hankkeessa tullaan myös tekemään tutuksi hoivarobotiikkaa ja keskustellaan suuren yleisön kanssa hoivarobotiikan mahdollisuuksista, etiikasta, käytännöistä ja rahoituksesta.

Hanke on osa Robotiikkakampus-konsortion yhteistä toimintaa. Robotiikkakampus-konsortioon kuuluu Riihimäen kaupungin robotiikkatiimi, oppilaitoksia, yrityksiä ja muita toimijoita. Robotiikkaopetus ja robotiikan kehittäminen on yksi Riihimäen kaupungin strategisista kärjistä. Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen kampus on erikoistunut robotiikkaan.

Lisätietoja:
Pia Engström, Robotiikkakampus – Robotics Campus, Kehityspäällikkö, 040 629 7672