Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäki avaa alle 18-vuotiaiden harrastustoimintaa ja nuorisotiloja rajoitetusti

5.2.2021 Tiedotteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat 2. helmikuuta antaneet uudet ohjeistukset alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnasta. Ohjeistuksiin perustuen Riihimäen kaupunki avaa sisäliikuntatilat, musiikkiopiston ja lasten ja nuorten kuvataidekoulun maanantaista 8. helmikuuta alkaen sellaiselle alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnalle, jossa voidaan noudattaa OKM:n ja THL:n ohjeistuksia kaikilta osin. Myös koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö avataan alle 18-vuotiaiden harrastuksille 8. helmikuuta alkaen. Liikunta- ja hyvinvointikeskus tiedottaa erikseen liikuntapaikkojen mahdollisista poikkeavista aukioloajoista.

Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret voivat harrastaa seurojen omissa vakiintuneissa ryhmissä. Eri kuntien yhdistelmäjoukkueet eivät ole sallittuja. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja mikäli koronavirustilanne pahenee, on mahdollista, että nyt avattuja palveluja joudutaan sulkemaan hyvinkin nopeasti. Kaupunki kehottaa siksi kaikkia noudattamaan annettuja turvallisuusohjeita myös harrastaessa. Kaupunki suosittelee edelleen ensisijaisesti ulkoliikuntaa, jossa turvavälit toteutuvat luontaisesti.

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen. Seuroja ohjeistetaan asiasta erikseen.

Otteluita, kilpailuja, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja, kerran järjestettäviä kursseja tai koulu- ja päiväkotiryhmien vierailuja vapaa-ajan toimipaikkoihin ei järjestetä. Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa. Poikkeuksena on peruskoulun uimaopetus omissa luokkaryhmissä.

Yli 18-vuotiaiden harrastuksia ei toistaiseksi avata. Aikuisten ulkoliikuntaan panostetaan ulkoliikuntamahdollisuuksien ylläpitämisellä sekä OKM:n ja THL:n ohjeiden mukaan toteutetuilla aikuisten ulkoliikuntaryhmillä.

Nuorisotilojen avoin- ja kerhotoiminta avataan 8. helmikuuta alkaen alle 18-vuotiaille. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja maskisuositusta. Kohdennettu nuorisotyö ja yksilöohjaus etsivässä nuorisotyössä, erityisnuorisotyössä ja Ohjaamossa jatkavat toimintaansa normaalisti Monarilla myös yli 18-vuotiaiden osalta. Nuorisotyö toimii lisäksi verkossa ja jalkautuen. Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse, WhatsAppilla, sähköpostilla ja sosiaalisen median kautta.

Harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.
Toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
Riihimäen kaupunki suosittelee voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.
Riihimäen kaupunki suosittelee asukkaita välttämään edelleen kaikkia lähikontakteja, jotka eivät ole välttämättömiä sekä käyttämään maskia, mikäli turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa.