Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäkeläisten tietoisuus ympäristövaikutuksista on hyvällä tasolla

9.12.2021 Tiedotteet Asu ja rakenna Elä ja voi hyvin Koe ja näe Asuminen Keskusta Liikenne ja kadut Liikunta Osallisuus Puistot ja viheralueet Ympäristö ja luonto

Mies hiihtää Hatlamminsuon laduilla. Ympärillä korkeita havupuita. Sinitaivaalla valkoisia pilviä.
Hatlamminsuon hiihtoladut. Kuva: Jenniina Nummela

Riihimäkeläisiltä kysyttiin ympäristövastuullisuudesta elo–syyskuussa. Vastauksia saatiin yli 200. Kyselyn tuloksista nousee esille riihimäkeläisten kiinnostus ympäristöä kohtaan sekä huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja luonnon tilasta. Vastaajista iso osa, 75 prosenttia, on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Heidän mielestään ilmastonmuutoksen vaikutukset tulisi pitää vähäisinä. Myös tietoisuus omien tekojen vaikutuksista ilmastoon on hyvällä tasolla.

Lähes puolet vastaajista on huolissaan luonnon tilasta Riihimäellä, ja yli puolet myös osallistuu erilaisiin luonnon tilaa parantaviin toimiin, kuten vieraslajien torjuntaan.

Useimmat vastaajista, yli 70 prosenttia, pyrkivät kävelemään tai pyöräilemään lyhyet matkat. Sen sijaan joukkoliikennettä käyttää vähemmistö vastaajista (vähän yli 30 prosenttia). Lähes 80 prosenttia kyselyyn vastanneista seuraa asuntonsa sähkön ja lämmön kulutusta ja noin 70 prosenttia kiinnittää huomiota laitteiden energiatehokkuuteen.

Riihimäkeläiset suosivat lähiruokaa

Kulutustottumuksista kysyttäessä reilusti yli puolet ostaa vain tarpeellista ja noin puolet vastaajista suosii käytettyä uuden sijaan. Sen sijaan lainaaminen ja vuokraaminen eivät ole kovin suuressa suosiossa. Riihimäkeläisistä kyselyyn vastaajista yli 60 prosenttia suosii lähiruokaa. Kasvisruokaa pääasiallisesti suosii runsas kolmannes vastaajista.

Riihimäkeläisten käytössä olevat kestävät palvelut kartoitettiin vuonna 2020 Kestävä elämä riihimäkeläisille (Keri) -hankkeessa.

Kyselyn laatinut Riihimäen Kiertotalousryhmä koostuu Riihimäen kaupungin sekä yritysten ja oppilaitosten edustajista, jotka ovat tuoneet omat toimenpiteensä resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekarttaan – ”Riihimäen matka kohti kestävää tulevaisuutta”. Kiertotalousryhmä seuraa tiekarttaan asetettuja mittareita, joista yksi on riihimäkeläisten ympäristötietoisuuden kehittyminen. Tätä seurantaa varten kiertotalousryhmässä koostettiin kysely ympäristövastuullisuudesta, joka toistetaan jatkossa vuosittain.

Kysely oli avoinna kaikille riihimäkeläisille elo–syyskuussa 2021. Siitä tiedotettiin kaupungin internetsivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastasi 206 henkilöä. Kyselyssä sai myös kommentoida, mistä asioista toivoisi lisätietoja. Toteutamme näitä toiveita ensi vuoden aikana ja tiedotamme niistä muun muassa sosiaalisen median kanavillamme.

Ympäristövastuullisuuskyselyn tulokset löytyvät täältä.

Kaupungin ympäristöjärjestelmätyön koordinointi, raportointi ja ympäristökoulutus, kiertotalous- ja resurssiviisaustyö, sidosryhmäyhteistyö ja ympäristöviestintä