Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen yleiskaava 2050 katsoo pitkälle tulevaisuuteen

15.12.2022 Tiedotteet Asu ja rakenna Kaavoitus

Riihimäen kaupungilla on kaupungin kestävän ja hallitun kasvun tukemiseksi aloitettu Riihimäen yleiskaavan 2050 laatiminen. Voimassa oleva vuonna 2017 lainvoimaiseksi tullut Riihimäen yleiskaava 2035 vaatii päivitystä toimintaympäristön muutosten ja kokonaisuuden hallinnan vuoksi. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain velvoite yleiskaavan pitämisestä ajan tasalla edellyttää kaavan päivittämistä.

Kaupunginhallitus käsittelee yleiskaavan tavoitteita kokouksessaan 19. joulukuuta. Kaupunginhallituksessa päätettävät tavoitteet ohjaavat kaavan suunnittelua koko prosessin ajan.

”Yleiskaavan laadulliset ja määrälliset tavoitteet on johdettu muun muassa RakasRiksu2035-strategiasta, ympäristöpolitiikasta sekä väestö- ja asuntotuotantoennusteesta”, kaavoituspäällikkö Niina Matkala kertoo.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka ohjaa yhdyskuntakehitystä pitkälle tulevaisuuteen. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua ja käsittää koko Riihimäen kaupungin alueen.

”Riihimäen yleiskaava 2050 -työn tavoitteena on ratkaista yleiskaavassa 2035 avoimeksi jääneet asiat, tarkistaa yleiskaava tehtyjen yleissuunnitelmien mukaiseksi sekä varmistaa, että yleiskaavan aluevaraukset mahdollistavat tavoitteiden mukaisen väestönkehityksen ja asuntotuotannon”, yleiskaava-arkkitehti Anu Ylitalo sanoo.

Työ kaavan päivittämiseksi on aloitettu selvittämällä kaupungin nykytilaa ja suunnittelun lähtökohtia sekä laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmassa kerrotaan kaavan lähtökohdista, asukkaiden ja muiden osallisten mahdollisuuksista osallistua suunnitteluun sekä kaavan vaiheista, aikataulusta ja vaikutusten arvioinnista. Suunnitelma on nähtävänä Riihimäen kaavoituksen toimitiloissa ja yleiskaavan verkkosivuilla koko kaavaprosessin ajan.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kaavan tavoitteet, valmistelee kaavoitus yleiskaavaluonnoksen, joka on tarkoitus saada nähtäville vuoden 2023 loppupuolella. Ehdotusvaihe on vuonna 2024. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy yleiskaavan vuodenvaihteessa 2024–2025.

Yleiskaava laaditaan vaiheittain yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Kaavaan voi suunnittelun edetessä vaikuttaa virallisten nähtävillä olojen aikana jättämällä kaavaluonnoksesta mielipiteen ja ehdotuksesta muistutuksen. Tulevien vuosien aikana järjestetään myös useita tilaisuuksia, joihin asukkaat voivat osallistua ja tuoda esiin mielipiteitään sekä kommentoida kaavaa sen eri vaiheissa.

”Ensimmäinen tilaisuus kaupunkilaisille järjestetään helmi–maaliskuussa 2023. Osalliset voivat kuitenkin olla koko prosessin ajan suoraan yhteydessä meihin kaavan valmistelijoihin”, kaavasuunnittelija Elina Joutsen muistuttaa.

Löydät Riihimäen kaupunginhallituksen 19. joulukuuta olevan kokouksen esityslistan täältä.

Riihimäen yleiskaavan 2050 verkkosivu