Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen Voimalalle on myönnetty Euroopan komission kehittämistukea ainoana hankkeena Suomessa

23.8.2022 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Voimala Hankkeet

Ilmakuvassa näkyy keskeisenä Riihimäen Voimala.
Kuva: Riihimäen Kaupunki

Riihimäen Voimala-kiinteistölle on myönnetty ainoana hankkeena Suomessa Uusi Eurooppalainen Bauhaus -aloitteen kehittämistukea. Tukea haki yli 80 kaupunkia tai kuntaa eri puolilta Eurooppaa, joista tukiohjelmaan valittiin 20 hanketta.

Euroopan komission käynnistämässä haussa etsittiin luovia ja kunnianhimoisia paikallisten viranomaisten vetämiä kehittämishankkeita, joissa peruskorjataan olemassa olevia rakennuksia, säilytetään kulttuuriperintöä, uudistetaan kaupunkitiloja tai muutetaan rakennuksia kohtuuhintaisiksi asunnoiksi. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan Uusi Eurooppalainen Bauhaus -aloitteen keskeisiä arvoja: kestävää kehitystä, esteettisyyttä ja osallisuutta.

Haku oli avoin alle 100 000 asukkaan eurooppalaisille kaupungeille.

”Oli hienoa että EU-tasollakin nähtiin Voimalan kehityspotentiaalin ainutlaatuisuus”, iloitsee Riihimäen kaupungin elinvoimajohtaja Mika Herpiö.

Voimalan kehittämisideat vastasivat haun kaikkiin teemoihin. Hakemus tehtiin kaupungin toimesta yhteistyönä kiinteistön nykyisen omistajan YIT:n kanssa.

Voimalan kehittämiseen uutta puhtia

Voimala saa hankkeessa kansainvälisen ammattilaistiimin teknistä asiantuntija-apua kehittämiseen ja korjausrakentamisen suunnitteluun Bauhaus-arvojen mukaisesti. Käytännössä Voimalan kehittämiseen saadaan 75 konsulttipäivää monialaista asiantuntijatyötä 100 prosentin EU-rahoituksella. Konsultoinnista vastaa kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll.

Kaupungin ja kiinteistön omistajien edustajien ja asiantuntijoiden yhteistyössä voidaan konkretisoida Voimalan kehitysmahdollisuuksia ja laatia kehittämissuunnitelma, joka sisältää konseptin ja sitä tukevan korjausrakentamissuunnitelman sekä rahoitussuunnitelman. Suunnitelmia tarvitaan jatkorahoitushauissa sekä neuvotteluissa mahdollisten investoijien kanssa.

Riihimäkeläinen kulttuuriperinnöltään arvokas Voimala

Riihimäen Voimala on 15 vuotta sitten käytöstä poistettu vanha voimalaitoskiinteistö, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Riihimäen Asemanseudulla. Ainutlaatuinen rakennus ilmentää paikallista kulttuuriperintöä ja on asemaakaavalla suojeltu sekä osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä. Voimalan kunnostaminen uuteen kiinnostavaan käyttötarkoitukseen on merkittävää Riihimäen kaupunkikuvan ja kaupungin vetovoiman kehittämisessä.

Kaupunki on tukenut Voimalan kehittämistä aktiivisesti ja mahdollisia toimijoita Voimalaan on tiedossa jo aiemmilta kehittämiskierroksilta. Myös tuoreita avauksia uusien yhteistyötahojen kanssa on saatu. Rakennukseen on vuosien aikana tehty useita uusiokäyttöön tähtääviä suunnitelmia, mutta ne eivät ole toistaiseksi toteutuneet. Ulkopuolista kehittämistukea tarvitaan, jotta suunnitelmat saadaan päivitettyä ja vastaamaan kaupungin nykyistä kehittämistarvetta.

 

Lisätietoja (englanniksi):