Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen uusi asunto-ohjelma julkaistu

12.7.2022 Tiedotteet Asu ja rakenna Asuminen

Ilmakuva Riihimäen asemanseudusta.
Kuva: Kimmo Haapanen

Riihimäen kaupungin strateginen päämäärä on kehittyä viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi vartin kaupungiksi vuoteen 2035 mennessä. Riihimäen kaupungin asunto-ohjelmassa 2023–2025 kuvatuin toimenpitein houkutellaan uusia asukkaita muuttamaan Riihimäelle ja huolehditaan nykyisten asukkaiden asuinviihtyisyydestä.

Asunto-ohjelma on laadittu tilanteessa, jossa asumisen trendeissä on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Omakotirakentaminen on toipumassa vuosikymmenen mittaisesta taantumastaan. Uuden asuntokannan painopiste on ollut kerrostaloasunnoissa. Uusina asumisen trendeinä ovat nousussa muun muassa pientontit sekä townhouse-asuminen. Asumisen kaavoituksessa painopiste on kaupunkirakennetta tiivistäen asemanseudulla, joka on brändätty Asemanpuistoksi.

”Asunto-ohjelma muodostaa kaavoitusohjelman ja maankäyttöohjelman kanssa kaupunkimme kehittämistä eri näkökulmista katsovan kokonaisuuden”, sanoo Riihimäen kaupungin elinvoimajohtaja Mika Herpiö.

Asunto-ohjelmalla vaikutetaan kaupungin toimialayksiköiden suunnitelmiin, linjauksiin ja valintoihin, joilla parannetaan kaupunkiympäristöä ja palveluja. Tavoitteita toteuttamalla parannetaan myös yrittäjyyden edellytyksiä ja Riihimäen asuin- ja yritysympäristöjen teknistä toimivuutta.

Ohjelman tavoitteissa huomioidaan kaupungistumisesta, ikärakenteen muutoksesta ja kehityksestä aiheutuvat asuntojen kokoa koskevat muutostarpeet sekä kaupungin omistuksen ja ohjauksen piiriin kuuluvan asuntorakentamisen, palveluasumisen ja erityisryhmien tarpeet. Ohjelmalla varmistetaan määrällisesti riittävä ja laadullisesti korkeatasoinen sekä monipuolinen asuntotuotanto.

”Ohjelman antamien suuntaviivojen mukaan kehitämme yhdessä toimialayksiköiden kesken Riihimäestä houkuttelevampaa kotikaupunkia”, sanoo Riihimäen kaupungin hankepäällikkö ja asunto-ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Kristian Keinänen.

Uuteen Asunto-ohjelmaan voi tutustua tästä.