Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen seudun kunnat kartoittivat päihdetilannetta kyselyllä: Päihteiden käyttö huolestuttavaa jo alaikäisillä

9.6.2021 Tiedotteet

Riihimäen kaupunki, Lopen kunta ja Hausjärven kunta kartoittivat keväällä 2021 seudullisesti kyselyllä kuntalaisten näkemyksiä alkoholista, huumeista, tupakasta ja rahapeleistä. Kyselyllä kerättiin mielipiteitä ja ideoita päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Vastauksia saatiin yhteensä 182 kappaletta.

Kyselytulosten perusteella alaikäisten päihteiden käyttö seudulla on huolestuttavaa ja siihen tulisi puuttua kunnissa nykyistä enemmän. 73 %:a vastaajista on ollut huolissaan jonkun läheisen, perheenjäsenen, sukulaisen tai hyvän ystävän päihteiden käytöstä. 53% kyselyyn vastanneista olikin sitä mieltä, että alkoholin myyntiin päihtyneille pitäisi suhtautua Riihimäen seudun ravintoloissa tiukemmin. 59% vastaajista kannatti alkoholin myyntiin tiukemmin suhtautumista Riihimäen seudun kaupoissa.

Vastaajat eivät olleet omasta tai läheisen rahapelaamisesta juurikaan huolestuneita. Neljännes vastaajista oli havainnut alaikäisten rahapelaamista, mutta lähes joka kolmas ei osannut sanoa, tulisiko siihen puuttua nykyistä enemmän.

Vastausten perusteella kuntiin toivotaan lisää matalan kynnyksen toimintaa ja turvallisia kokoontumispaikkoja, vertaistukiryhmiä ja lapsiin ja nuoriin panostamista. Myös tiedon saantia käytettävissä olevista palveluista ja tuesta on tarpeen parantaa.

Kyselyn vastausten avulla kehitetään jatkossa ehkäisevää päihdetyötä Riihimäen seudun kunnissa. Ehkäisevän päihdetyön toimijat kiittävät kaikkia kyselyyn vastanneita.

Lisätietoja:
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt:
Riihimäki: Katja Björnholm, etunimi.sukunimi(at)riihimaki.fi, 040 330 4354
Hausjärvi: Jenni Valta-Sillanpää, etunimi.sukunimi(at)hausjarvi.fi, 046 923 5843
Loppi: Noora Hyppönen, etunimi.sukunimi(at)loppi.fi, 040 194 6075