Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen kaupunki avasi karttakyselyn kaupungin avo-ojien ongelmakohdista

1.6.2022 Tiedotteet Asu ja rakenna Asuminen Kadut Puistot ja viheralueet

Kuva: Niko Korhonen

Tulviiko pihallesi tai onko lähiojasi umpeenkasvanut ryteikkö?

Osana Riihimäen kaupungin uutta hulevesiohjelmaa kartoitetaan vuoden 2022 aikana avo-ojien kuntoa ja kerätään tietoa ojien ongelmapaikoista. Avo-ojalla tarkoitetaan maahan kaivettua avouomaa, jonka tarkoitus on tietyn maa-alueen kuivattaminen tai veden johtaminen. Ongelmapaikkoja voivat olla esimerkiksi tulvivat ja/tai tukkeutuneet kohdat, umpeenkasvaneet uomat sekä toimimattomat tienalitukset

Kyselyllä haetaan tietoa vain kaupungin kunnossapito- ja puhtaanapitovastuulla olevista ojista. Kiinteistön omistajan vastuulla on pitää siistinä katualueella enintään kolmen metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja. Tämä pitää sisällään myös lian ja roskien poistamisen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä sekä ojarumpujen tukkeutumisen estäminen roskia poistamalla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä.

Kyselyn avulla saadaan lisätietoa ongelmakohdista ja voidaan parantaa yksittäisten ojien tilaa ja samalla koko ojaverkoston kuntoa. Vastaa kyselyyn ja kerro havaintosi, toiveesi ja huolesi avo-ojien kunnosta sekä kunnossapidosta. Kysely on avoinna 1.8.2022 asti.

Osallistu kyselyyn tästä.

Avo-ojat osana hulevesien hallintaa

Lainsäädäntö edellyttää kunnilta hulevesien hallintaa asemakaava-alueella (Maankäyttö- ja rakennuslaki 682/2014). Hulevesien hallintaa ohjataan parhaiten kunnan laatimalla ja vahvistamalla hulevesiohjelmalla. Hulevesiohjelman laatimisen taustalla on kunnalle tyypillisten piirteiden, ongelma-alueiden ja olemassa olevien hulevesirakenteiden- ja käytäntöjen huomioiminen.

Valmistuneessa hulevesiohjelmaluonnoksessa ensimmäinen tavoite on hulevesien määrästä ja laadusta aiheutuvien haittojen vähentäminen muuttuvissa olosuhteissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Riihimäellä hulevesien hallintaan vaikuttaa erityisesti sen keskusta-alueen sijainti Vantaanjoen vesistötulvariskialueella, joka lisää tarvetta estää ja vähentää hulevesien määrää sekä viivyttää niitä ennen Vantaanjokeen johtamista.

Avo-ojat ovat osa hulevesiverkostoa. Veden johtamisen lisäksi avo-ojilla on suuri merkitys huleveden viivyttämisessä, sillä niissä on luontaista viivytyskapasiteettia. Hulevesiverkostolla tarkoitetaan hulevesien johtamiseen tarkoitettua verkostoa, joka voi koostua kaivoista, putkiviemäreistä ja näihin välittömästi yhdistyvistä ojista ja painanteista.

Riihimäen kaupungin hulevesiohjelma on päätöksenteossa. Kaupunginvaltuusto käsittelee ohjelmaa kokouksessaan 6.6.2022.