Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee Lasten ja nuorten talon tarveselvitystä

28.10.2021 Tiedotteet Elä ja voi hyvin Asuminen Nuorisopalvelut Palveluverkko

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 1. marraskuuta Lasten ja nuorten talon tarveselvitystä.

Lasten ja nuorten talon suunnittelu perustuu palveluverkkopäätökseen, jonka mukaan pääosa itäisen Riihimäen alakoulupalveluista järjestetään uudessa monitoimitalossa eli Lasten ja nuorten talossa.

Lisäksi taloon on tarkoitus sijoittaa varhaiskasvatus- ja nuorisopalveluja sekä musiikkiopiston, taidekoulun ja kansalaisopiston toimintaa. Riihimäen kaupunginvaltuusto teki kaupungin palveluverkkoa koskevan päätöksen viime vuoden syyskuussa.

“Lasten ja nuorten talon rakentaminen junaradan varteen on Riihimäki 2030 -strategian mukaista. Uusi, monipuolinen ja helposti saavutettava rakennus lisäisi erityisesti itäisten alueiden vetovoimaa, kohentaisi kaupungin elinvoimaa, lisäisi monipuolista asumista ja parantaisi kaupungin talouden kestävyyttä”, Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilä sanoo.

Tarveselvityksessä Lasten ja nuorten talon rakentamista tarkastellaan neljänä erilaisena vaihtoehtona.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Lasten ja nuorten talo sijoitetaan junaradan varteen ja sinne sijoitetaan alakoulu-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalveluja sekä opistotoiminnot. Rakennus olisi kooltaan 10 000 bruttoneliötä.

Toisessa vaihtoehdossa Lasten ja nuorten talo sijoitetaan junaradan varteen ja siellä toimii alakoulu- ja varhaiskasvatuspalveluja, jolloin nuoriso- ja opistopalvelut sijoittuvat Kalevantaloon. Rakennus olisi kooltaan 6000 bruttoneliötä.

Kolmannessa vaihtoehdossa Lasten ja nuorten talo rakennetaan Peltosaaren koulun tontille. Sinne sijoitetaan alakoulu-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalveluja sekä opistotoiminnot. Rakennus olisi kooltaan 10 000 bruttoneliötä.

Neljännessä vaihtoehdossa Lasten ja nuorten talo sijoitetaan Peltosaaren koulun tontille ja se olisi kooltaan 6 000 bruttoneliötä sekä sinne sijoitetaan alakoulu- ja varhaiskasvatuspalveluja. Nuorisopalvelut, kansalaisopisto, musiikkiopisto ja taidekoulu sijoittuvat Kalevantaloon.

Riihimäen kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että Lasten ja nuorten talo toteutetaan junaradan varteen niin, että uudessa rakennuksessa toimii alakoulu-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalveluja sekä opistotoiminnot. Rakennus olisi kooltaan 10 000 bruttoneliötä. Samalla kaupunginhallitus lähettää asian lausuntokierrokselle sivistyksen ja osaamisen lautakunnalle, elinvoimalautakunnalle sekä tekniselle lautakunnalle.

“Radan varren sijaintia puoltaa muualla töissä käyvien pendelöijien kannalta keskeinen sijainti lasten hoito- ja koulupaikalle. Lisäksi taidekoulu, musiikkiopisto ja nuorisopalvelut olisivat helposti saavutettavissa. Myös asemanseudulla koettu turvattomuuden tunne vähenisi, kun alue vilkastuisi. Pedagogisesta näkökulmasta tärkeintä on varmistaa taloon sijoitettavien palveluiden toimivuus sekä mielekäs järjestäminen, mikä toteutuu kaikissa vaihtoehdoissa”, Penttilä sanoo.

Lasten ja nuorten talon toteutus vähentää kaupungin käytössä olevien tilojen määrää, kun kaupunki luopuu esimerkiksi musiikkiopiston rakennuksen, Monarin, kansalaisopistotalon ja kutomon käytöstä. Peltosaaren koulun ja Otavan päiväkodin käytöstä on luovuttu jo aiemmin. Kaupungin hallinnon palveluja suunnitellaan sijoitettavaksi Kalevantaloon sekä kaupungintalon vanhaan osaan, jolloin kaupunki luopuisi matkakeskuksen toimistorakennuksen sekä virastokeskus Veturin käytöstä.

Merkittävää hyötyä saavutetaan myös liikuntapalveluissa, kun koulujen salien yhteiskäyttöä tehostetaan.

Lasten ja nuorten talon tarveselvityksessä on tehty vaikutustenarviointi, joka sisältää pedagogisen arvioinnin, elinvoimaisuuden ja liikenteen arvioinnin, kaavoitus- ja suunnittelutilanteen tarkastelun, Kalevantalon käyttömahdollisuuksien arvioinnin ja investointitarpeen tarkastelun.